home

PROJECTEN

1 MEI CONFERENTIE 2004
Een initiatief van het Platform Economische Gerechtigheid

28 april: Ethiek voor rijk en arm

Onze economie combineert elementen van de vrije markteconomie en de verzorgingsstaat. Op dit moment slaat de balans door richting markt. De werkgelegenheid en de uitgaven voor de sociale zekerheid staan onder druk. Het aantal mensen met een laag inkomen neemt toe. Anderzijds neemt het aantal groot- en superverdieners nog steeds toe. De regering legt meer nadruk op prikkels om te presteren dan op solidariteit. Mensen zonder betaald werk, mensen met een laag inkomen, WAO'ers, ouderen en alleenstaande gezinnen worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid, terwijl er gezwegen wordt over de verantwoordelijkheid van allen in de samenleving voor hen die maar moeilijk mee kunnen komen.
In dit klimaat organiseren de FNV, het arbeidspastoraat DISK, Justitia et Pax Nederland, de Raad van Kerken in Nederland en het Humanistisch Verbond op 28 april 2004 de 1 Mei Conferentie 'Ethiek voor rijk en arm'. De conferentie wordt gehouden in Congrescentrum De Eenhoorn in Amersfoort. Het programma loopt van 10.00 tot 15.30 uur. De introductie wordt verzorgd door de voorzitter van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid Ineke Bakker (tevens algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland), FNV-voorzitter Lodewijk de Waal en DISK-voorzitter Joop Roebroek. Er worden vijf workshops voorbereid:

  1. christenen en moslims over arm en rijk
  2. inkomensgrenzen en basisinkomen
  3. ethiek van de inkomens- en vermogensverdeling
  4. solidariteit in een groeiend Europa
  5. solidariteit wereldwijd

De organisatoren zullen in maart folders verspreiden, waarmee u zich kunt aanmelden.

Voor aanmelding dient het volgende adres: FNV-secretariaat Vakbeweging, maatschappij en levensbeschouwing, tel. 020-5816529, joke.kats@vc.fnv.nl.
Meer informatie vindt u ook op www.fnv.nl/levensbeschouwing.

omhoog

Terug naaar openingspagina 1 mei conferentie

home