home

PROJECTEN

1 MEI CONFERENTIE 2005
Een initiatief van het Platform Economische Gerechtigheid

28 april 2005: Arbeid, levensloop en solidariteit tussen jong en oud

Het thema van deze tijd is de levensloopregeling, sla er uw krant maar op na. Ook de vragen rond solidariteit tussen jong en oud beheersen de media en het politieke debat. Daarom leek het ons als organisatoren vanzelfsprekend dit thema op de komende 1 mei conferentie centraal te stellen. Vanzelfsprekend wordt ook de relatie gelegd met betaalde en onbetaalde arbeid en zorg.

Op 28 april 2005 in de Hogeschool de Horst in Driebergen bent u vanaf 9.30 uur welkom. In een Hogeschool, zodat de participatie van jongeren tijdens de Conferentie verzekerd is. Wat kunt u zoal verwachten? Een boeiend thema, ingeleid met drama en muziek, sprekers zoals Paul de Beer en Lodewijk de Waal, informatieve workshops over het thema vanuit het perspectief van jongeren, ouderen, vrouwen en volwassenen en als slot een debat tussen zich goed in de materie ingewerkte personen. Natuurlijk is er ook de nodige tijd ingeruimd voor ontmoeting.

Als inleider bij de door arbeidspastoraat DISK en werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA georganiseerde workshop vanuit het perspectief van vrouwen is Thera van Osch gevraagd. Zij is econome en was ondermeer werkzaam als universitair docent en directeur van de, helaas recent opgeheven, Vrouwen Alliantie.

De 1 Mei Conferentie is een jaarlijks initiatief van de Commissie Justitia et Pax, de FNV, Arbeidspastoraat LIAN/DISK, Raad van Kerken in Nederland, de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en de Hogeschool de Horst.

Thema: Arbeid, levensloop en solidariteit tussen jong en oud.
Wanneer: donderdag 28 april 2005 van 10.00 tot 15.30 uur
Waar: Hogeschool de Horst, Horstlaan 2 in Driebergen, zie voor routebeschrijving www.dehorst.nl
Organisatie: Deze conferentie is een initiatief van LIAN/DISK, Commissie Justitia et Pax, FNV, werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Hogeschool de Horst
Informatie: maarten.baltussen@justitiaetpax.nl
070 - 683 86 00
Opgave: FNV, Secretariaat Vakbeweging, Maatschappij en Levensbeschouwing, antwoordnummer 250, 1000 PW Amsterdam

Hartelijk uitgenodigd om op deze dag mee te praten en mee te denken en verder te worden geïnformeerd.

omhoog

Terug naaar openingspagina 1 mei conferentie

home