home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS
De prijs van 2004

Inleiding
Ab Harrewijn Prijs
Donaties

Klik hier om naar de eigen website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

Inleiding

De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2004 vindt plaats op donderdag 13 mei in de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. Het programma start om 17.00 en duurt tot 19.30 uur. Journalist Frits Wester presenteert het programma en interviewt de genomineerden. Cabaretier Vincent Bijlo zorgt voor een intermezzo.

Voor de Prijs komen in aanmerking initiatiefrijke mensen, die op originele wijze schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen overbruggen en mensen bij elkaar brengen, ten dienste van kwetsbare mensen. De jury kiest uit de ingediende voordrachten vijf genomineerden, die voor de uitreiking ruime persaandacht krijgen. De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs ontvangt 5.000 euro en de andere genomineerden elk 500.
De Ab Harrewijn Prijs werd voor het eerst uitgereikt op 13 mei 2003, de dag waarop de dominee en GroenLinks kamerlid Ab Harrewijn een jaar eerder overleed. Winnares werd toen Aysel Disbudak, oprichtster van het Platform Migranten Gehandicapten Amsterdam, die mensen helpt hun weg te vinden in de Nederlandse zorgbureaucratie.

omhoog

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), en de werkgroep Arme kant van Nederland / EVA, Emmaus Haarzuilens & 't Groene Sticht Utrecht, alsmede door een groot aantal donateurs.
De jury van De Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner), Hub Crijns (directeur DISK), Cor Ofman, (voorzitter De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot), Paul Rosenmöller (voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks).

omhoog

Donaties

De achterban van DISK vindt de Ab Harrewijn Prijs belangrijk, getuige de vele particuliere giften, waardoor de jury het bedrag voor genomineerden en prijswinnaar heeft kunnen verhogen.
Iedere gift, groot of klein, is nog steeds zeer welkom op giro 96.443.96 ten name van Stichting Ab Harrewijn Prijs te Rotterdam. Als u donateur wilt worden, meld u dan via de homepage aan. Dan ontvangt u volgend jaar ook een persoonlijke uitnodiging om nieuwe initiatieven voor te dragen en aanwezig te zijn op de volgende Ab Harrewijn Prijs uitreiking.

Klik hier om meer te lezen over de genomineerden voor de AHP 2004.

Meer informatie over de prijs treft u ook aan op www.abharrewijnprijs.nl.
Secretariaat Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Weena 1033, 3013 AL Rotterdam, tel. 010-4049898; e-mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home