home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Vijfde Ab Harrewijn Prijs uitgereikt
13 mei 2007

Inleiding
Solidariteit in deze tijd
De genomineerden van 2007

En de winnaar is...?
De Ab Harrewijn Prijs

Christian Jongeneel en Hub Crijns

Inleiding

In het sfeervolle spirituele centrum 'de Boskant' in Den Haag zijn op zondag 13 mei zo'n 175 mensen bij elkaar gekomen om mee te beleven wie er dit jaar de Ab Harrewijn Prijs in ontvangst mag nemen. Er heerst een gezellige en verwachtingsvolle sfeer. Het lijkt alsof mensen elkaar goed kennen. Dat is voor een deel ook zo; de vijf genomineerden hebben elk hun eigen publiek meegenomen.

omhoog

Solidariteit in deze tijd

Loedwijk de WaalLodewijk de Waal, directeur Humanitas en oud-voorzitter FNV verzorgt een volkscollege over solidariteit. "Ik zou wel willen pleiten voor voorbeeldfiguren, die als het ware voorleven wat je aan idealen kunt hebben, en hoe je die in de praktijk kunt brengen. Hoewel ik maar een enkele keer contact met hem heb gehad, leek Ab Harrewijn mij zo'n figuur. Iemand die als dominee en politicus met persoonlijke betrokkenheid koos voor de zwaksten, voor de kwetsbaren, voor de mensen die uitgesloten werden - en worden. Dat zijn mensen waaraan je, ook al behoor je tot een andere politieke stroming, een voorbeeld kunt nemen, die kunnen inspireren."
"Gezamenlijke waarden zoals regie over het eigen leven, betrokkenheid op anderen, solidariteit, vrijheid en gelijkwaardigheid van mensen, leggen een maatlat neer voor je dagelijkse praktijk. Ze kunnen ook inspiratie zijn om te komen tot innovatie. Zoals het bij Humanitas gebeurt in de ja-cultuur, de zorg met de handen op de rug in onze verzorgingshuizen in Rotterdam. Of in onze projecten thuisadministratie, waarin we wel samen de schoenendoos met rekeningen ordenen, maar steeds proberen het mensen zelf te laten doen in een tijdspanne van maximaal een jaar. Vrijwilligerswerk met zoveel als mogelijk de handen op de rug. Ik zie een parallel met het werk van Ab Harrewijn, die ook levensbeschouwelijke, in zijn geval religieuze inspiratie, van belang vond als ankerplek en meetlat bij het dagelijks handelen."
"Denk als het gaat bij de inrichting van de verzorgingsstaat om opbouw van vertrouwen tussen mensen, elkaar helpen, gebruik ook de inherente kracht van mensen, doe een beroep op hun verborgen talenten. Soms zal maatschappelijke participatie ook niet leiden tot betaald werk, maar tot vrijwilligerswerk: accepteer dat ook als maatschappelijk nuttige arbeid. Accepteer ook dat vrijwilligerswerk soms iets kost: infrastructuur, opleidingen, intervisie, evaluatie en terugkombijeenkomsten kosten geld. In de bekostiging van vrijwilligersorganisatie lijkt financiering van de overhead een vies woord… Je kan het ook georganiseerde solidariteit noemen. En dat is wel wat waard."
"Ik heb geprobeerd u enig inzicht te geven in mijn nieuwe werkwereld en in mijn achtergronden. Niets is afgerond, alles roept vragen op. Althans dat hoop ik. Socratische vragen liefst. Het humanisme kent immers geen dogma's, geen heilige boeken en geen hogere autoriteit dan de mens zelf. De mens die zelf zin aan zijn leven moet geven, een goed leven, waarin de mens tot zijn recht komt. En dat niet alleen doet, want 'we zijn toch op de wereld om mekaar te helpen nietwaar'. En vooral ook samen een beetje gelukkig te worden. Een beetje minder markt, een beetje meer mens. Het is niet revolutionair, maar dat ben ik ook niet meer. Zet mensen en onderling vertrouwen, burenhulp en vrijwilligerswerk weer eens in het zonnetje. Laat de overheid een schild voor de zwakkeren zijn, en laten de mensen elkaar weer wat meer helpen. Geef mensen de regie over het eigen leven, en zonodig een steuntje in de rug. Het is allemaal misschien dan ook weer niet zo ingewikkeld."

omhoog

De genomineerden van 2007

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft in maart vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. In totaal werden dit jaar 16 projecten voorgedragen. De vijf genomineerden worden in willekeurige volgorde aan het publiek voorgesteld.
Tessel PauliTessel Pauli en de andere vrijwilligers van de Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning (SVZV) te Amsterdam, die werkt aan het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke reden dan ook, zonder geldig verblijfsdocument in Nederland wonen. Het gaat bijvoorbeeld om slachtoffers van vrouwenhandel en vrouwen die huiselijk geweld ontvluchten en daardoor hun afhankelijke verblijfsvergunning verliezen. Meer informatie: www.svzv.nl.
Prabhati VerburgPrabhati Verburg is de drijvende kracht achter de internationale vrouwenkoren Alomtonen, gevestigd in verschillende plaatsen in Nederland. In het koor vinden vrouwen een internationaal netwerk en bovendien mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. Verburg: "Vrouwen uit de omgeving waren blij dat ze dankzij het nieuwe koor eindelijk eens op een ontspannen manier met asielzoeksters in aanraking kwamen. Al haakten sommigen weer af toen de leiding van het Azc wat al te gretig radio en tv uitnodigde om te laten zien en horen hoe harmonieus de sfeer tussen autochtonen en allochtonen was. Na Kollum zijn we in Dokkum, Almere, Laren, Haren, Leek, Schijndel, Schagen, Den Helder en Egmond aan de slag gegaan en hebben we een eerste aanzet gegeven in Tilburg, Tiel, Alkmaar, Zeist en Hoofddorp." Meer informatie: prabhati@dds.nl.
Ben van DamBen van Dam, trekker van de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond (SGVR). De stichting vult een leemte die is gevallen door de verzakelijking van de zorg, waardoor geen plaats meer is voor levensvragen. Het bespreken daarvan is ook belangrijk voor de gezondheid van mensen. Volgens gegevens van de GGD zijn er in Rotterdam meer dan drieduizend ouderen die ernstig vereenzaamd zijn en behoefte hebben aan contact of een goed gesprek. Aangezien 85% van de Rotterdamse bevolking geen band heeft met een kerk, moskee of levensbeschouwelijk genootschap, hebben veel ouderen geen 'adres' waar ze met hun levensvragen heen kunnen. SGVR voert momenteel een succesvolle pilot uit in Rotterdam IJsselmonde. Meer informatie: sgvr@gmx.net.
Madeline Andringa en Norga SimonsNorga Simons, Madeline Andringa en de andere vrijwilligers van de Stilte Actie in Den Haag. Elke derde dinsdag van de maand verzamelt een groep vrijwilligers zich bij de ingangen van de Tweede Kamer als stil protest tegen de armoede in Nederland. "We verzamelen om 13.00 uur op het Plein in Den Haag. Op het midden van het Plein ontmoeten we elkaar. Dat is vlakbij het Binnenhof. We lopen zwijgend om de gebouwen heen, een weg van de lange adem. We vormen een kring van stilte bij de twee ingangen van de Tweede Kamer, en vlakbij de ingang van het Binnenhof. We blijven doorgaan iedere derde dinsdag van de maand. Weer of geen weer. Het duurt niet langer dan een uur. Als je eerder uit de rij wil, dan kan dat. Op eenvoudige borden en folders leggen we uit waarom we er iedere keer weer zijn." Meer informatie: www.armekant-eva.nl/stilteactie.htm.
Riki JonkerRiki Jonker, secretaris van stichting Bundeling Enschedese Uitkeringsgerechtigden (BEU). Met minimale middelen helpen de vrijwilligers van BEU, zelf allen uitkeringsgerechtigden, anderen voor wier problemen geen individuele aandacht meer bestaat. Veel officiële instanties sturen cliënten door naar BEU, bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren. BEU heeft momenteel meer dan 300 leden. BEU heeft een samenwerkingsverband met alle denkbare hulpverleningsinstanties, ontvangt politieke steun, biedt stage plekken voor leerlingen Saxion Hogescholen Maatschappelijk Werk, reïntegratie mogelijkheden voor herintreders betreffende de administratie en het einde van individuele hulpverlening is nog lang niet in zicht. Meer informatie: www.stichtingbeu.com
Het NCRV-radioprogramma 'Schepper en co' heeft in april op zondagmiddag wekelijks aandacht aan een van de genomineerden besteedt en is aanwezig om per radio de winnaar wereldkundig te maken.

omhoog

En de winnaar is..?

Stichting Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning, Tessel pauliIn de zaal stijgt de spanning als voorzitter Paul Rosenmöller het woord neemt, want .. wie gaat er winnen? In 2007 valt de keus op de de Stichting Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning, vertegenwoordigd door Tessel Pauli. De stichting ontfermt zich over vrouwen die zich om wat voor redenen ook zonder verblijfsvergunning in Nederland bevinden. Het politieke klimaat neigt ertoe hen aan hun lot over te laten, zelfs vijandig te bejegenen, omdat 'ze immers zelf hierheen gekomen zijn'. Terwijl het vaak genoeg gaat om slachtoffers van vrouwenhandel of vrouwen die huiselijk geweld ontvluchten. De stichting biedt echter evengoed hulp aan vrouwen die om sociaal-economische redenen naar Nederland zijn gekomen. De jury waardeert de combinatie van principiële stellingname - iedereen heeft recht op bepaalde basisvoorzieningen ongeacht haar documenten - met praktische hulp, van assistentie bij het invullen van formulieren tot het vinden van onderkomen. Dat de vrijwilligers van de Stichting Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning dit uitgebreide initiatief nu al meer dan tien jaar volhouden is des te meer bewonderenswaardig.

omhoog

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA, Emmaus Haarzuilens en CNV-Acom. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.
De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur DISK), Cor Offman, (diaconaal consulent Amsterdam), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), Paul Rosenmöller (voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5.000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1.000 euro beschikbaar.

Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Weena 1033, 3013 AL Rotterdam, tel. 010-4049898; e-mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl.
De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van onderop, voor en door mensen. Giften ter ondersteuning van de Prijs zijn van harte welkom op giro 9644396 t.n.v. Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home