home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Oproep nominaties Ab Harrewijn Prijs 13 mei 2008

Inleiding
Kandidaten gevraagd

Inleiding

Al vijf keer heeft de Ab Harrewijn Prijs een mooi initiatief voor de onderkant van de samenleving voor het voetlicht mogen brengen. Om de naam van Ab in herinnering te houden, maar ook een initiatief te steunen, materieel en publicitair.

De winnaar van vorig jaar, de Steungroep Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning schreef vorig jaar november in haar nieuwsbrief: "Onder andere de dabladen Trouw, de Pers, het Parool, NCRV radio en GroenLinks magazine besteedden aandacht aan de prijs die SVZV ontving. Ook hebben we een flink aantal nieuwe donateurs mogen verwelkomen, en twee keer zoveel giften als in dezelfde periode vorig jaar. Al met al is de Ab Harrewijn Prijs een flinke steun in de rug om ons werk voort te zetten!"

De Ab Harrewijn Prijs slaagt er dus in haar doelen te bereiken. Alle reden voor de jury om in 2008 de zesde prijs te organiseren. Iedereen is van harte uitgenodigd om de uitreiking bij te wonen, die plaats zal vinden op dinsdag 13 mei, om 16.00 uur in De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 Den Haag.

omhoog

Kandidaten gevraagd

Voor een succesvolle uitreiking zijn uiteraard genomineerden nodig. De jury is wederom op zoek naar initiatiefrijke mensen die op originele wijze schijnbare tegenstellingen overbruggen en mensen bijeenbrengen ten dienste van de onderkant van de samenleving. Iedereen die een mooi initiatief kent, wordt opgeroepen de jury daarop via het secretariaat te attenderen, liefst vergezeld van zo uitgebreid mogelijke informatie. De uiterste datum is 1 maart 2007. Vijf genomineerden ontvangen 1000 euro, terwijl de uiteindelijke winnaar 5000 euro krijgt.

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van onderop, voor en door mensen. Ondanks enkele grotere sponsors blijft de Ab Harrewijn Prijs grotendeels afhankelijk van particuliere giften. Daarom willen we ook dit jaar een beroep doen op ieders gulheid. Elke bijdrage, groot of klein, is welkom op giro 96.443.96 ten name van Stichting Ab Harrewijn Prijs, te Rotterdam.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home