home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2009

Door Hub Crijns

Inleiding
Nominaties voor 2009
Ab Harrewijn Prijs

Inleiding

Ab Harrewijn was de oudste van een gezin uit acht kinderen. Hij groeide sinds zijn geboorte in 1954 op in Giessenburg-Nieuwkerk bij Dordrecht, in een milieu van hervormden en ARP’ers. Ab studeerde theologie in Utrecht en was in de periode van 1982 tot 1984 predikant in Utrecht en Amsterdam. In zijn studententijd werd hij lid van de CPN. Hij was van 1983 tot 1994 arbeidspastor bij DISK en in 1987 mede-oprichter van de Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, een oecumenisch initiatief van arbeidspastoraat DISK en de Raad van Kerken in Nederland. Na vele jaren buitenparlementair debat en actievoeren koos hij voor het politieke ambacht binnen GroenLinks. Hij werd er partijvoorzitter (1995-1998) en vanaf 1998 Tweede Kamerlid met als onderwerpen sociale zaken en defensie. Het tweede leverde hem de bijnaam "generaal Ab" op. Naast zijn contacten met Nederlandse troepen tijdens de Balkanoorlog is hij indiener van de Wet Harrewijn, die regelt dat ondernemingsraden vooraf inzicht hebben in de salarissen van het topmanagement. De wet is postuum in april 2006 aangenomen. Religie bleef bij Ab, omdat hij binnen GroenLinks het Platform De Linker Wang mee oprichtte. Via De Rafelrand gaf hij daklozen een gezicht en organisatie. Bij de plannen van Leidsche Rijn werd hij de initiator voor ’t Sticht, een woon-, leef- en werkgemeenschap voor dak- en thuislozen. Als theoloog en politicus was Ab Harrewijn sterk bezig met het thema geloof en politiek. Hij droomde ervan dat GroenLinks in het kabinet zou plaatsnemen en dat er in zo’n kabinet plaats zou zijn voor een staatssecretaris voor godsdienst en ethiek. Ab overleed op 13 mei 2002 aan de gevolgen van een herseninfarct. De Landelijke Cliëntenraad organiseert sinds 2003 jaarlijks de Ab Harrewijn-rede. Om zijn geestelijke nalatenschap actueel te houden is in het jaar na zijn overlijden de Ab Harrewijn Prijs opgericht. Op 13 mei 2009 zal vanaf 15.00 uur in Centrum De Boskant in Den Haag de zevende uitreiking plaatsvinden.

omhoog

Nominaties voor 2009

Evenals eerdere jaren heeft de jury in de achterbannen van DISK, de arme Kant van Nederland/EVA, GroenLinks, De Linker Wang, de Emmausbeweging, en zo verder oproepen gedaan om projecten en activiteiten van hartstochtelijke ijveraars voor sociale beweging van onderop voor te dragen. De jury heeft het moeilijk gekregen want dit jaar zijn 19 mensen en hun activiteiten voorgedragen. Er waren twee bijeenkomsten van de jury voor nodig. Na rijp beraad en veel overleg heeft de jury de volgende vijf mensen genomineerd voor de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2009.

omhoog

Frits van den Bosch van Zorg om Boer en Tuinder te Boekel

In Zuid-Nederland is in de kringen van boeren en tuinders de naam van Frits van den Bosch heel bekend. Hij is een champignonkweker, die met zijn bedrijf ten gevolge van ziekte en te lage prijzen moest stoppen. Zijn situatie staat model voor veel gezinsbedrijven onder boeren en tuinders, waar ondanks hard werken door vooral economische tegenslag tenslotte het bedrijf opgegeven moet worden. Dat levert veel psychisch-sociale en emotionele gevolgen op. Frits is de stuwende kracht geworden in een belangengroep van onderop: Zorg om Boer en Tuinder. Hij is jarenlang voorzitter geweest van deze groep en vervulde van daaruit allerlei vrijwillige en bestuurlijke functies, o.a. in de Steungroep Kerk en landbouw Brabant/Limburg en in de werkgroep Landbouw en Inkomen. Frits heeft vanuit zijn persoonlijke en sociale bewogenheid veel boeren en tuindersgezinnen in nood bijgestaan en tijdens de varkenspest van 1997 bergen werk verzet. In het ondersteuning geven aan lotgenoten onder boeren en tuinders en in het organiseren van hulpverlening vervult de ZOB Brabant en Limburg een belangrijke vangnetfunctie. Lees verder op www.zorgomboerentuinder.nl.

omhoog

Ben Janssen van de gevangenis Alphen aan de Rijn

Ben Janssen was tot vorig jaar pastor in de gevangenis De Genieport in Alphen aan de Rijn. Nadat een vrijwilliger hem attent maakte op een Brits initiatief om vaders, die in de gevangenis zitten, ‘bedtime stories’ te laten voorlezen voor hun kinderen, ging Janssen aan de slag om iets vergelijkbaars ook in Alpen aan de Rijn te realiseren. De pastor en de acht vrijwilligers weten filmapparatuur bij elkaar te krijgen, leuke verhalen om voor te lezen, en enthousiasme bij de vaders. Elke maand op zaterdag lezen 10 tot 15 vaders verhaaltjes voor, die daarna door de kinderen via een DVD-schijf telkens gehoord en gezien kunnen worden. In de kleine studio veranderen gevangen mannen in vaders, partners en vrijwilligers. Deze kleine activiteit levert een wezenlijke bijdrage aan het op gang houden van de relatie tussen vader en kinderen, ondanks de tijd dat vaders gevangen zitten. Er wordt nu binnen het justitiepastoraat, door Mara Rotterdam en het bisdom Rotterdam aan gewerkt om deze activiteit te verbreden naar andere gevangenissen in Nederland. Lees verder op http://www.gevangenispastor.nl/news.aspx?lIntNavId=11&lIntEntityId=153.

omhoog

Paul Oosterhoff van eetproject straatmensen voor straatmensen te Nijmegen

In Nijmegen is er sinds 2001 een eetactiviteit gaande, waarbij mensen van de straat voor straatmensen op een beschutte plek een warme maaltijd uitdelen, die ze eerder samen hebben gekookt. Daarnaast wordt er tweedehandskleding uitgedeeld. Paul Oosterhoff trekt het initiatief, nadat de oorspronkelijke initiator Fred Muhl eerder dit jaar overleed. Een groepje dagcoördinatoren, koks en vrijwilligers en een bestuur van zes mensen, samen 35 mensen zorgen drie keer per week voor een eenpansmaaltijd voor 20 personen. De vrijwilligers halen het eten op bij bedrijven, winkels, cateringbedrijven, restaurants en zo meer, vergelijkbaar met de voedselbank. Een ander groepje houdt een website bij, www.straatmensen.nl, en onderhoudt contacten met leveranciers en sponsoren in Nijmegen. Het is een kleinschalige activiteit, waarin zowel aan een werk van barmhartigheid gedaan wordt, zoals hongeren voeden en naakten kleden, als aan dagelijkse inzet, ontmoeting en gezelligheid. Mensen krijgen door mee te doen weer een positieve kant van zichzelf te zien.

omhoog

Tonnie Verschoor van Ons Wereld Huuske te Klazienaveen

Tonnie Verschoor is bestuurslid van Ons Wereld Huuske en penningmeester, oud chauffeur en actieve vrijwilliger binnen de FNV en Sociale Alliantie. Ons Wereld Huuske is een kringloopwinkel die draait met een groep van 15 vrijwilligers. Het is een activiteit van onderop, van mensen voor mensen in een moeilijke situatie. De naam is afkomstig van een meisje van 13 jaar en verwijst naar de ontmoetingsplek, die de winkel voor mensen in de omgeving betekent. Het is een soort inloopcentrum voor mensen die een praatje willen maken, hun verhaal kwijt willen, of wat willen doen voor een ander. Mensen stimuleren elkaar om in elkaar te investeren of sociaal actief te worden. Met verschillende VMBO scholen en de reclassering zijn er contacten, waarin jongeren in Ons Wereld Huuske contacten en ervaring kunnen opdoen, op weg naar een stageplaats. Van de opbrengsten uit de ruilwinkel worden vrijwilligersactiviteiten georganiseerd. Drenthe is van oudsher een arme regio en zo zijn er ook contacten ontstaan met de ATD Vierde Wereldbeweging, mede omdat een van de oprichtsters Tilly Oord, daar veel contacten mee had. In de loop van de tijd zijn een zestal mensen via de activiteiten van Ons Wereld Huuske aan betaald werk geholpen en hebben zeven mensen meegedaan aan een alfabetiseringscursus.

omhoog

Gerard van de Ven en zuster Veronique van Klooster Hof van Gestel te Eindhoven

In Eindhoven is de Kloosterhof van Gestel aan de Hoogstraat een begrip, omdat het meer dan honderd jaar een klooster van de zusters van Schijndel is geweest. Vanaf 1983 begint het gebouw leeg te raken en start zuster Veronique met drie medezusters een experiment of het gebouw voor de mensen in de buurt een eigen betekenis kan krijgen. Gerard van de Ven en zijn vrouw Anneke worden al snel mede kartrekkers. Nu ruim dertig jaar verder, bruist het gebouw van bewoners en activiteiten. Het is een woon-, werk- en leefplek, van waaruit zeven organisaties hun activiteiten uitzetten. Vluchtelingen in de knel, de Hoogstraatgemeenschap, Omslag, een werkplaats voor duurzame ontwikkeling, de Griekse Orthodoxe Kerk, een groep van jeugdzorg voor opvang en observatie, de leef- en werkgemeenschap van Emmaus en lokaal Groen Links vormen er een wonderlijke mix van sociale cohesie, onderlinge solidariteit, beleefde spiritualiteit, politiek engagement. Er vinden veel publieke activiteiten plaats en het is een gastvrije plek voor ontmoeting en sociale inzet. Lees verder op www.hetkloosterhofvangestel.dse.nl.

omhoog

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs wordt mogelijk gemaakt door particuliere giften en ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA, en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks, op 13 mei 2002 overleden. De Ab Harrewijn Prijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt op 13 mei. De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur DISK), Cor Offman, (diaconaal consulent Amsterdam), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), Paul Rosenmöller (voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). Mediapartner NCRV 'Schepper en co' wijdt een radioreportage aan elk van de genomineerden. De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5.000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1.500 euro beschikbaar. Plaats van uitreiking is Kerkcentrum De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 in Den Haag.
Meer informatie over de Prijs, zoals eerdere winnaars en genomineerden, is te vinden op www.abharrewijnprijs.nl. Adres secretariaat: Weena 1033, 3013 AL Rotterdam. Mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl. Giften ter ondersteuning van de Prijs zijn van harte welkom op giro 9644396 t.n.v. Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home