home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Ons Wereld Huuuske wint Ab Harrewijn Prijs 2009

Door Hub Crijns

Medio jaren ’80 was er een redelijk aantal mensen in Zuid-Oost Drenthe, met name het veengebied van de gemeente Emmen, die geen deelname hadden aan het arbeidsproces. Vanuit het sociaal cultureel werk werden er cursussen en bijeenkomsten georganiseerd. Voor een groeiend aantal mensen was dit echter niet voldoende en er werd een grote groep niet bereikt omdat ze het stigmatiserend vonden en/of zij zich niet konden vinden in het (cursus)aanbod. Onafhankelijk van elkaar waren er groepen die hier iets aan wilden veranderen. Medio 1990 bezochten Tonnie Verschoor, Henk de Vries en Tilly Oort een aantal projecten in de regio, waaronder een project in Coevorden die was opgezet in een woonwijk waarbij ontmoeting gekoppeld aan het repareren van goederen centraal stond. Na afloop wilden Tonnie en Henk een soortgelijk project in Klazienaveen. Dat zou Ons Wereld Huuske worden.

Nu is Tonnie Verschoor, oud-chauffeur en actieve vrijwilliger binnen de FNV en Sociale Alliantie, al jaren bestuurslid van Ons Wereld Huuske en penningmeester. De kringloopwinkel Ons Wereld Huuske draait met een groep van 15 vrijwilligers. Het is een activiteit van onderop, van mensen voor mensen in een moeilijke situatie. De naam is afkomstig van een meisje van 13 jaar en verwijst naar de ontmoetingsplek, die de winkel voor mensen in de omgeving betekent. Het is een inloopcentrum voor mensen die een praatje willen maken, hun verhaal kwijt willen, of wat willen doen voor een ander. Mensen stimuleren elkaar om in elkaar te investeren of sociaal actief te worden. Met verschillende VMBO scholen en de reclassering zijn er contacten, waarin jongeren in Ons Wereld Huuske contacten en ervaring kunnen opdoen, op weg naar een stageplaats. Van de opbrengsten uit de ruilwinkel worden vrijwilligersactiviteiten georganiseerd. Drenthe is van oudsher een arme regio en zo zijn er ook contacten ontstaan met de ATD Vierde Wereldbeweging, mede omdat een van de oprichtsters Tilly Oord, daar veel contacten mee had. In de loop van de tijd zijn een zestal mensen via de activiteiten van Ons Wereld Huuske aan betaald werk geholpen en hebben zeven mensen meegedaan aan een alfabetiseringscursus.

De 'crew' van Ons Wereld Huuske. Foto: Bennie Wolbers Tonnie Verschoor: “Als je met dit werk bezig bent, krijg je al gauw in de gaten dat er soms bij mensen die een baan hebben het beeld ontstaat dat mensen die niet aan het arbeidsproces deelnemen, dus de uitkeringsgerechtigden, asociaal of inactief zijn. Dit beeld is vals, uitkeringsgerechtigden zij heel actief in onbetaald werk, iets wat van groot sociaal belang is in onze maatschappij. In de politiek wordt in eerste instantie gekozen voor werk, werk en nog eens werk, op zich zelf niets op tegen, maar onze maatschappij zal moeten accepteren dat een aantal mensen geen betaalde baan meer zal hebben. Naast de activiteiten die we met onze vrijwilligers doen zoals het houden van creatieve middagen, ontspanning en educatie, wordt er ook aandacht besteed aan de eventuele problemen die men ondervindt om de weg te vinden in ambtelijke molens. De vrijwilligers worden hierbij zoveel mogelijk geholpen, en dit kan zijn bijv. het helpen bij invullen van formulieren of meegaan voor ondersteuning bij een gesprek. Altijd wordt naar een oplossing gezocht.”

omhoog

Klik hier om een langer artikel over de uitreiking, met meer informatie over de andere genomineerden, te downloaden (Word-bestand).

Klik hier om de terugblik van Jan Mekelenkamp, winnaar van de prijs van 2008, te downloaden (Word-bestand).

Klik hier om de lezing van Saskia Noorman-Den Uyl te downloaden (Word-bestand).

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home