home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Nominaties 2011

Logo Ab Harrewijn PrijsDoor Hub Crijns

Inleiding

Op vrijdag 13 mei 2011 zal vanaf 15.00 uur in Centrum De Boskant in Den Haag de negende uitreiking plaatsvinden. Bij die gelegenheid zal Doekle Terpstra een lezing houden.
De genomineerden voor 2011 zijn:

Ab Harrewijn (1954) was de oudste van een gezin uit acht kinderen. Hij groeide op in Giessen-Nieuwkerk bij Dordrecht, in een milieu van hervormden en ARP’ers. Ab studeerde theologie in Utrecht en was in de periode van 1982 tot 1984 predikant in opleiding in Utrecht en Amsterdam. In zijn studententijd werd hij lid van de CPN. Na zijn studie werd Ab Harrewijn arbeidspastor bij DISK Amsterdam (van 1983 tot 1994). Vanuit dit werk met mensen in de scheepswerven, met arbeidsongeschikten, met migranten wist Ab hoe moeilijk het ook toen al was om langdurig van een minimum inkomen rond te komen. Hij vertaalde de gevolgen van de economische crisis van de jaren tachtig naar kerk en politiek door de discussie over armoede, ook in Nederland, aan te gaan. Hij stond aan de wieg van de kerkelijke beweging de Arme Kant van Nederland/EVA.
Na vele jaren buitenparlementair debat en actievoeren koos hij voor het politieke ambacht binnen GroenLinks. Hij werd partijvoorzitter (1995-1998) en vanaf 1998 Tweede Kamerlid met als onderwerpen sociale zaken en defensie. Ab Harrewijn was een zoeker, een zwoeger, een bruggenbouwer, een rusteloos mens, één die in alle bescheidenheid en met grote vriendelijkheid deelde van wat hij gekregen had. Iedereen hoort erbij en heeft rechten en plichten, volgens Ab. Mensen zijn geen zeehondjes om te koesteren, maar actievelingen, die fier hun positie proberen te verbeteren. Politiek is iets van ons allemaal ten gunste van solidariteit met de meest kwetsbaren.
Ab overleed op 13 mei 2002 aan de gevolgen van een herseninfarct. De Landelijke Cliëntenraad organiseert sinds 2003 jaarlijks de Ab Harrewijn-rede. Om zijn geestelijke nalatenschap actueel te houden is in het jaar na zijn overlijden de Ab Harrewijn Prijs opgericht.

omhoog

Nominaties voor 2011

Evenals eerdere jaren heeft de jury in de achterbannen van arbeidsoastoraat DISK, de arme Kant van Nederland/EVA, GroenLinks, De Linker Wang, de Emmausbeweging, en zo verder oproepen gedaan om projecten en activiteiten van hartstochtelijke ijveraars voor sociale beweging van onderop voor te dragen. De jury heeft het moeilijk gekregen, want dit jaar zijn 18 mensen en hun activiteiten voorgedragen. Uit die reacties kunnen we stellen dat de Prijs een breed draagvlak heeft. Na rijp beraad en veel overleg heeft de jury de volgende vijf mensen en projecten genomineerd voor de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2011.

omhoog

Viki Alberdi van La Sagrada Familia, Spaanstalige migrantenparochie

La Sagrada Familia is een rooms-katholieke multiculturele geloofsgemeenschap voor mensen uit meer dan 20 Spaanssprekende landen en richt zich onder meer op vrouwen en (ex)gedetineerden. Deze gemeenschap hecht groot belang aan onderlinge ontmoeting en ondersteuning. De parochie werd in de jaren zestig opgericht voor met name Spaanstalige havenarbeiders en zeelieden, die zich in Rotterdam vestigden in de hoop een beter bestaan op te bouwen. Zij kwamen, werkten en leefden met de droom eens terug te keren naar het land van herkomst. Een gedeelte is dat ook gelukt. En voor een gedeelte ook niet. Veel Spaanse migranten leven op hun oude dag in armoede. De parochie kent een groot aantal werkgroepen die vanuit het inloophuis van de stichting Nuestra casa (Ons huis) maatschappelijke taken verrichten ten behoeve van de mensen, zoals opvang, kleding, zorgen voor voedsel, verwijzen naar de voedselbank, meehelpen om de papieren in orde te krijgen, meedoen aan Nederlandse lessen. Viky Alberdi is een van die diaconale vrijwilligers, die een brugfunctie slaat tussen de Spaanstalige mensen en de Nederlandse samenleving. Voor de opvang van en aandacht voor vrouwen heeft de parochie de groep vrijwilligers Apoyo a la Mujer  (vrouwenondersteuning), die in 2009 de Diaconale prijs Brood en Rozen van het bisdom Rotterdam  heeft gekregen.

omhoog

Joke de Haas van  zelfhulpgroepen Eindhoven

In Eindhoven is Joke de Haas al twintig jaar actief in het opzetten van zelfhulpgroepen van en voor vrouwen. Vanuit eigen ervaringen in de psychiatrie is ze begonnen om met lotgenoten de eigen ervaringen te vertellen. Van daaruit zijn vrouwen begonnen met elkaar te ondersteunen en te helpen. Ze is de oprichtster van de Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant. Op dit moment draaien er maar liefst 52 groepen, die elk een ander aspect van een psychische beperking omvatten. Het gaat om eetstoornissen, afasie, angsten, weinig zelfbeeld. Het Netwerk blijft een laagdrempelige organisatie van en voor mensen met praktische en geestelijke problemen. Al het vrijwilligerswerk heeft geleid tot het Huis voor de Informele Zorg in Eindhoven, dat inmiddels in Woensel te vinden is. Joke de Haas is een bijzonder mens, een steunpilaar, een dieselmotor met een duurzame kracht, een toeverlaat voor velen. Zij gebruikte haar eigen kwetsbaarheid om kracht te winnen, samen met lotrgenoten. Die kracht heeft ze ingezet in het netwerk van zelfhulpgroepen in het Brabantse. Joke de Haas is het protype van empowerment, het streven om mensen tot krachtbronnen voor zichzelf, anderen en de samenleving te worden.
Blader verder op www.zelfhulpnetwerk.nl

omhoog

Ivonne Meeuwsen van Tientjesproject in diverse plaatsen

Kort geleden hebben drie vrouwen met een bijstandsuitkering en voedselbankindicatie het project Tientjes, Talent en Toekomst gestart. Het zijn Ivonne Meeuwsen, Caroline van Rooij en Erna Smeekens. Tientjes is een sociale onderneming die mensen met minder geld mogelijkheden biedt om werk te maken van passie. Iedereen heeft een talent, iedereen heeft dingen waar die goed in is, blij van wordt: als je daar iets mee doet, word je blij, krijg je energie. Het project biedt mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om voor een tientje hun eigen werk in de wereld in te zetten. Mensen kunnen hun talenten en vaardigheden inzetten in het maken van producten of het aanbieden van een dienst. Andere deelnemers worden uitgenodigd voor een tientje het aanbod af te nemen. Natuurlijk zijn andere mensen ook welkom om mee te doen, maar zij bieden hun diensten of goederen of gratis aan of betalen er een goede prijs voor. Hoe werkt Tientjes? Eerst meld je je aan als Tientjes deelnemer via de site. Dat kost een tientje per jaar en dan kun je als deelnemer aan het gehele Tientjesaanbod meedoen. Dan kun je kiezen of je ook een advertentie wilt maken: een pagina waarop je jouw Ding beschrijft op jouw manier, waar je je aanbiedingen zet en jezelf laat zien. Ook die advertentie kost een tientje voor een jaar. En je hebt dan ook een jaar toegang tot die pagina: je kunt hem maken zoals je wilt en zovaak aanpassen als je wilt. Zowel Tientjesdeelnemers als niet-Tientjesdeelnemers kunnen de site bekijken en zien wie er allemaal aanbiedingen doet.
Kijk verder op www.tientjes.net

omhoog

Henny van den Nagel van Huize Agnes in Utrecht

Huize Agnes in Utrecht is gestart in de herfst van 2006 als opvanghuis voor vrouwen en hun kinderen, die zonder geldige verblijfpapieren in Nederland zijn. De meesten zijn hier terecht gekomen op zoek naar een beter leven voor hun kinderen en zichzelf. Door allerlei oorzaken zijn zij dakloos geworden, vaak zonder inkomen. Nederland is een hard land geworden voor mensen zonder geldige verblijfstatus. Vrouwen in zulke posities kunnen worden misleid, misbruikt, uitgebuit. Zwerven over straat of van de ene plek naar de andere laat diepe sporen na bij vrouwen en kinderen. Dakloosheid met allerlei bedreigingen brengt grote gevaren met zich mee voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Huize Agnes geeft aan acht vrouwen en hun kinderen niet alleen onderdak en leefgeld, maar probeert op alle terreinen van het leven te streven naar een zo normaal mogelijk leven. De kinderen gaan naar school. De vrouwen krijgen Nederlandse les. Waar nodig is er hulp van artsen en geestelijke gezondheidszorg. Rondom de positie die te maken heeft met de verblijfstatus en het vreemdelingenrecht is er de hulp van een advocaat. De opvang is er op gericht om een langer perspectief te kunnen bieden. Henny van den Nagel is Huize Agnes gestart vanuit haar ervaring als verpleegkundige. Dick Driesprong is kok en verricht allerlei hand- en spandiensten als vrijwilliger. Het werk in het huis wordt gedaan door vrijwilligers en door de vrouwen zelf.
Lees verder op www.agnesvanleeuwenberch.nl

omhoog

Ine Spuls van Bedreiv in Doetinchem

In de gemeente Doetinchem is Ine Spuls de drijvende kracht om voor de dak- en thuislozen in de Achterhoek een opvang te realiseren. Er is een Stichting Eigen Bedreivigheid opgericht, die vervolgens op vraag van de daklozen zelf een oud, doch verwaarloosd pand met een diepe tuin, heeft verworven. Deze Villa Bedreivigheid is door de deelnemers zelf opgeknapt. Mede daardoor ontstond een gevoel van eigen kunnen. De Villa wordt nu dagelijks bezocht door vijftien mensen, oud, jong, man en vrouw.  De mensen zijn de drijvende krachten binnen Villa Bedreivigheid. Ze bepalen zelf met welke vorm van bedreivigheid zij zich willen ontwikkelen. Vooral ambachtelijke vaardigheden worden ontwikkeld. Voor opleidingen en stages is samenwerking met het ROC ontstaan. Vanuit de Villa kunnen mensen toegroeien naar een vorm van betaald werk. De Villa gebruikt geen zorgconcept, maar een werkfilosofie. Je kan jezelf ontwikkelen tot een mens, die gewild is in de arbeidsmarkt. Verder is Villa Bedreivigheid een koffiehuis, met formulierenhulp, bemiddeling naar instanties en waar bezoekers welkom zijn.
Meer informatie is te vinden op www.bedreivigheid.nl.

omhoog

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs wordt mogelijk gemaakt door particuliere giften en ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA, en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks, op 13 mei 2002 overleden. De Ab Harrewijn Prijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt op 13 mei. De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur DISK), Ruard Ganzevoort, (voorzitter De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), Paul Rosenmöller (voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). Mediapartner NCRV ‘Schepper en co’ wijdt een radioreportage aan de Prijsuitreiking. De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5.000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1.500 euro beschikbaar. Plaats van uitreiking is Kerkcentrum De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 in Den Haag.
Meer informatie over de Prijs, zoals eerdere winnaars en genomineerden, is te vinden op www.abharrewijnprijs.nl. Adres secretariaat: Weena 1033, 3013 AL Rotterdam. Mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl. Giften ter ondersteuning van de Prijs zijn van harte welkom op giro 9644396 t.n.v. Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam.
Meer informatie treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home