home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Nominaties Ab Harrewijnprijs 2013

Ab Harrewijn Prijs - logoDoor Hub Crijns en Christian Jongeneel

Iedereen is uitgenodigd om de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2013 bij te wonen op maandag 13 mei vanaf 15.00 uur in r.-k. Spiritueel Centrum De Boskant, Fluwelen Burgwal 45, Den Haag.

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft een stevige klus moeten klaren om uit de 15 voorgedragen mensen en hun activiteiten vijf nominaties te kiezen. Na stevig beraad heeft de jury de volgende vijf mensen en projecten genomineerd voor de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2013.

Crystal Ziel Platform ‘Armoede raakt ons allemaal’ in Zwolle

Crystal Ziel is voorzitter en coördinator van het platform ‘Armoede raakt ons allemaal’ in Zwolle, dat momenteel zeventien vrijwilligers telt. Via een werk- en actiegroep probeert ze mensen die in armoede leven bij elkaar te krijgen en via dit netwerk Zwolle sterker te maken. Crystal is ook actief binnen de FNV voor mensen met een Wajong of Wia-uitkering. Het Platform verzamelt o.a. kleding en kleine goederen en brengt die bij de mensen die het nodig hebben. Vragen daartoe komen binnen via de consultatiebureaus, woningbouwvereniging, wijkconsulent, Youth for Christ en Vluchtelingenwerk. Met het Platform probeert Crystal de vijf vormen van armoede op sociaal, cultureel, moreel, maatschappelijk en financieel gebied in Zwolle te bestrijden. Voor meer informatie: www.facebook.com/pages/Platform-Armoede-raakt-ons-allemaal/179755842068914.

omhoog

Els Keet, vrijwilliger bij de Stichting ‘Ervaring die staat’ in Eindhoven

De Stichting ‘Ervaring die staat’ is er voor en door dak- en thuislozen. Els Keet is de drijvende kracht en ze stimuleert dat dak- en thuislozen zichzelf en hun medemensen opvangen en verder brengen. Zo heeft de groep aandacht voor ontwikkeling van kwaliteiten, nazorg, inloop en kookatelier, wonen in zelfbeheer, voorlichting en training. De Stichting is in een proces van twee jaar ontstaan met medewerking van de klankbordgroep dak- en thuislozen en beschikt nu over een eigen Centrum. Els Keet is werkzaam als coördinator van het Diaconaal Centrum Eindhoven. Daar komen ook spirituele en zingevende activiteiten voor.
Voor meer informatie: www.ervaringdiestaat.nl.

omhoog

Lisa Paassen van Jongeren Advies Punt FSU in Skarsterlân

Binnen het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) is het Jongeren Advies Punt al enkele jaren bezig. Jongeren vanuit verschillende opleidingen bemensen het Punt. Het team bestaat uit vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en stagiaires. De huidige kartrekster is Lisa Paassen, 18 jaar en stagiair. Het team geeft voorlichting op scholen en aan werkloze jongeren, stelt knelpunten aan de kaak en verzorgt hulp. Een zorgwekkende ontwikkeling betreft het aantal vragen om hulp bij schulden. Het spreekuurwerk gebeurt op drie plaatsen in de provincie met speciale jongerenspreekuren.
Voor meer informatie: www.fsufriesland.nl/index.php?id=jongeren.

omhoog

Toos Voorneveld van Fanga Musow, vrouwenopvang in Utrecht

In Utrecht is Fanga Musow (krachtige vrouwen) een van de projecten van Stichting Seguro rond het (tijdelijk) opvangen van vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning en zonder onderdak. Vanuit het opvanghuis, dat plaats biedt aan vijf vrouwen en hun kinderen, wil het team de vrouwen begeleiden naar een zelfstandige toekomst. Toos Voorneveld is de coördinator en sterke vrouw binnen het Centrum. Een belangrijke rol in het gehele proces van opvang en begeleiding is het ontwikkelen van eigen kracht en sociaal netwerk. Vanuit het project wordt samengewerkt met andere initiatieven voor vrouwenopvang in de stad Utrecht, zoals het Quality Centre Vluchtelingenvrouwen.
Voor meer informatie: www.fangamusow.nl.

omhoog

Stef en Tineke van Veen van Stichting Incentive in Schiedam

Een stad als Schiedam herbergt veel mensen met psychische en psychosociale klachten. Voor hen is het netwerk van de Stichting Incentive actief. Het team organiseert activiteiten van sportieve, culturele, educatieve eb informatieve aard. Saamhorigheid, betrokkenheid, steun en gezelligheid staan voorop. Door aan de activiteiten mee te doen ontplooien mensen hun kwaliteiten, die van pas komen met het meedoen in de samenleving. Wekelijks is er een inloop. Het team bestaat uit ervaringsdeskundigen, waarin Stef van Veen en zijn vrouw Tineke de samenbinders zijn. De activiteiten gebeuren door en voor mensen. De Stichting kent een deelnemersraad, die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies kan voorzien. In het bestuur zitten ook deelnemers.
Voor meer informatie: www.stgincentive.nl.

De uitreiking vindt plaats op 13 mei in centrum De Boskant.
Vanuit station Den Haag Centraal is het slechts enkele minuten lopen naar De Boskant. Je gaat vanuit de hoofdingang het stationsplein over en linksaf de Herengracht op, waarna je met de bocht mee naar links op de Fluwelen Burgwal komt. Halverwege zie je aan je rechterhand De Boskant op de hoek met de Korte Koediefstraat.

Ab Harrewijn Prijs

De Ab Harrewijn Prijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt op 13 mei. De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur Arbeidspastoraat DISK), Ruard Ganzevoort, (voorzitter De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), Ineke van Gent (voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5.000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1.500 eurobeschikbaar. Plaats van uitreiking is Kerkcentrum De Boskant, Fluwelen Burgwal 45 in Den Haag.
Meer informatie over de prijs, zoals eerdere winnaars en genomineerden, is te vinden op: www.abharrewijnprijs.nl.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home