home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

"Jongeren hebben veel vragen over schulden"
Jongeren Advies Punt Friesland wint Ab Harrewijn Prijs 2013

Ab Harrewijn Prijs - logoDoor Hub Crijns en Christian Jongeneel

Als je naar de vijf genomineerden voor de Ab Harrewijn Prijs 2013 luistert, merk je dat er veel mensen zijn, die geraakt worden door mensen, door hun noden, door wat er allemaal gebeurt en die werken aan oplossingen. Want "samen sta je sterker". Dat motto kan boven de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2013 staan.

De kracht van een volksuniversiteit

Bien HofmanBien Hofman was de winnares van de editie van 2012. Zij neemt de honderd aanwezigen mee naar het afgelopen jaar, waarin de volksuniversiteit Pendrecht veel aandacht heeft gekregen. De mensen in de wijk Pendrecht in Rotterdam hebben hun voordeel gedaan met het winnen van de Ab Harrewijn Prijs: onder elkaar, in de wijk, bij de politiek, in de pers. Bien Hofman is door de wijkbewoners unaniem verkozen tot de rector magnificus van de Pendrecht Universiteit. Na Hofmans verhaal volgt een vraaggesprek met de vijf genomineerden van de editie 2013.

omhoog

Armoede raakt ons allemaal

Chrystal ZielCrystal Ziel is de inspirator van het Platform ‘Armoede raakt ons Allemaal’. "Het initiatief ontstond eind 2010 en voerde haar eerste actie op Koninginnedag 2011. Gaandeweg ontwikkelden we onze definities van vijf vormen van armoede. Een brede maatschappelijke visie met gelijkheid voor allen als uitgangspunt. In september 2011 organiseerden we onze eerste ‘slingeractie’: een slinger van mensen die letterlijk arm in arm gingen tegen armoede en voor elkaar."
"In het anderhalve jaar dat volgde sloten we ons o.a. aan bij diverse groepen in Zwolle en bouwden we ons netwerk uit. Toen werd het noodzakelijk het platform op te splitsen in een bestuur, projectgroep, actiegroep en Wajong-werkgroep. De 17 vrijwilligers vonden een plek die bij ze paste en de organisatie kreeg meer structuur."
"Vanaf april 2013 heten we Stichting Wit. Wanneer je wit als geheel door een prisma houdt zie je de verscheidenheid aan kleuren waaruit het bestaat. Elke kleur is even belangrijk en even prachtig. Zo zien wij de maatschappij: als een verscheidenheid aan mensen, allen even belangrijk, elk mens waard om voor te vechten. Wij zijn Stichting Wit, (kleur)rijk in verbondenheid."

omhoog

Ervaring die Staat

Els Keet en Hans van BreeStichting 'Ervaring die Staat' is opgezet door ervaringsdeskundigen, dak- en thuislozen, samen met een directrice. "We bouwen het van onderop samen op. Het opzetten van de stichting is een spannend proces. Het gaat om het laten ontstaan van een oefenplaats van vertrouwen. Het gaat om vertrouwen geven en ontvangen. Het gaat ook om elkaar steunen en gesteund worden, dragen en gedragen worden, samen zoeken naar nieuwe wegen." Els Keet en Hans van Bree zijn enthousiast over hun opvangplek voor en door daklozen in Eindhoven. Hans zegt: "Als ik het vertrouwen van deze mensen niet had gekregen, had ik nooit gestaan waar ik nu sta. De laagdrempeligheid en de ondersteuning hebben er voor gezorgd dat ik het wel kan en ook weer in mijzelf geloof. Ik kan nu dankzij dit alles dingen doen vanuit mijn ervaring. Dat is iets wat ik eigenlijk altijd had willen doen, maar waarvoor ik anders nooit de kans had gekregen."
Els Keet kijkt terug: "De afgelopen jaren heb ik door het samenwerken veel geleerd. Door een betere inkijk te krijgen in de wereld van de mensen word ik telkens weer verrast door hun kennis en kunde. We hebben nu vier activiteiten: kwaliteiten voor werk en zingeving aanspreken en ontwikkelen; avondinloop en kookatelier; opleiding tot ervaringswerker en voorlichting en trainingen."

omhoog

Fanga Musow

Toos VoorneveldFanga Musow betekent Krachtige Vrouwen. Fanga Musow is een opvanghuis in Utrecht, opgericht in 2005. Sindsdien heeft Fanga Musow aan 53 vrouwen en 38 kinderen opvang geboden. Fanga Musow is volledig afhankelijk van fondsen en donateurs. Toos Voorneveld is al vijf jaar in dienst als coördinator van de vrijwilligers. "Na een periode van rust wordt voor de vrouw een individueel begeleidingsplan gemaakt. Hierin wordt aandacht besteed aan het persoonlijk netwerk van de vrouw, de juridische situatie en de mogelijkheden die zij nog heeft om haar toekomstdromen te realiseren. Fanga Musow biedt diverse cursussen aan en ook wordt er gekeken naar de psychische gezondheid van de vrouwen. In het Fanga huis wordt gericht gekeken naar individuele competenties en talenten. Een vrouw die graag kookt, maakt nu regelmatig maaltijden en hapjes voor bijeenkomsten in Utrecht of voor feestjes. Een andere vrouw bleek heel goed te zijn in haren vlechten en leert nu voor kapster. De intentie van Fanga Musow is dat de vrouwen na hun verblijf bij ons zicht hebben op alternatieve woonruimte en werk."

omhoog

Jongeren Advies Punt (JAP)

Lisa Paassen"Wij zijn het Jongeren Advies Punt. We bieden advies en hulp aan jongeren tot 27 jaar in de provincie Friesland." Lisa Paassen is de jonge coördinator van dit netwerk in Friesland. "Jongeren kunnen met allerlei vragen en problemen bij ons terecht. Denk aan: uitkeringen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering, werk-leeraanbod, rechten op je werk, schulden. Samen met de jongere bekijken we welke persoonlijke steun wij kunnen geven, of dat we beter kunnen verwijzen naar andere hulpverleners. We gaan uit van de leefwereld van de jongere en willen zo goed mogelijk aansluiten op zijn situatie. Ons team bestaat zelf ook volledig uit jongeren: vrijwilligers èn stagiaires van opleidingen. We weten en voelen wat er leeft bij onze leeftijdsgenoten. Dat maakt het makkelijker om contact te leggen en elkaar te begrijpen. We zijn wars van bevoogding en dure deskundigheidspraat! Ons team heeft op verschillende plaatsen een vast spreekuur waar jongeren terechtkunnen. Maar jongeren kunnen ook een afspraak maken om door ons opgezocht te worden; thuis of op een plek die de jongere kiest. We hebben een eigen kantoorruimte bij het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) in Leeuwarden. Alle tien teamleden hebben hier hun werkruimte, maar zijn ook veel op pad. Als FSU-jongeren werken we volgens het parool ‘Vóór jongeren, dóór jongeren’."

omhoog

Incentive in Schiedam

Stef en Tineke van VeenStef en Tineke van Veen zijn de drijvende krachten achter de Stichting Incentive in Schiedam. "De vrijwilligers binnen de Stichting bieden activiteiten aan mensen met psychische, psychosociale en verslavingsproblemen aan, opdat zij na een moeilijke periode in hun leven weer deel gaan nemen aan de samenleving. Hierdoor kan terugval in problemen worden uitgesteld, kunnen probleemperiodes worden bekort, soms zelfs voorkómen. Saamhorigheid, betrokkenheid en ontspanning zijn vaak even heilzaam als behandeling door de professionele hulpverlening. Inmiddels bestaan we al 16 jaar.  Veel mensen die we helpen hebben een uitkering. Het zijn mensen die opgenomen zijn in een zorginstelling, dan wel wonen in een vorm van begeleid of beschermd wonen. In deze laatste gevallen ontvangen zij slechts een zakgeld. Helaas betekent dit dat zij aan de onderkant van de samenleving leven. Dit is dus de link met de Ab Harrewijn Prijs. We werken met vrijwilligers, van, vóór en dóór de deelnemers. Dat zijn er elk jaar ongeveer 150, zodat we een familie blijven, die elkaar kent. Incentive is een laagdrempelig initiatief. Iedereen kan deelnemer worden. Er is geen intakegesprek, pasjesregeling of noodzaak van een indicatie."

omhoog

Samenleving in verandering

Marijke VosDe lezing van dit jaar is verzorgd door Marijke Vos, voorzitter van de Maatschappelijke Ondernemersgroep en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor GroenLinks. Zij gaat in haar speech uitgebreid in op de veranderingen rond zorg en welzijn, die door de overheid in gang zijn gezet. Het gaat om veranderingen van Rijk en provincie naar gemeente, en van professional en instelling naar de burger.
Marijke Vos haalt Hans van Ewijk aan, hoogleraar sociaal werk aan de Universiteit Humanistiek, die zes punten genoemd heeft die belangrijk zijn om al die veranderingen tot een goed einde te brengen.

  1. Sociaal functioneren van mensen bevorderen, eerder dan therapeutiseren.
  2. Begeleiden van mensen zodat ze beter functioneren, eerder dan behandelen.
  3. Leefverbanden bevorderen en verbindingen van mensen onder elkaar verlevendigen, in plaats van helpen.
  4. In de zorg ongelijke behandeling toepassen via maatwerk, in plaats van maatregelen gericht op gelijk behandeling. Want de problemen van mensen zijn ongelijk.
  5. Van in de tweedelijn actief zijn naar inzetten op werken in de frontlinie.
  6. Van hulp door vooral professionals naar inzet en initiatief door vooral burgers.

Marijke Vos is positief over de beweging van verandering. Vanuit een werkbezoek aan de stad Amsterdam geeft ze een aantal voorbeelden, waarin het gezamenlijk kenmerk het ondernemen door en voor burgers in samenwerking met professionals is. Tegelijkertijd heeft ze grote zorgen over de bezuinigingen en het tempo waarin dit allemaal moet gebeuren. Volgens haar is het risico groot dat instellingen vooral vechten voor behoud van wat ze al hebben, in plaats van kiezen voor verandering. Het belang van burgers en samenleving zou wel eens ondergesneeuwd kunnen raken onder de institutionele belangen van gemeenten en instituties.

omhoog

Lisa Paassen en haar jongerenteam trotse winnaar

Winnaars Ab Harrewijn PrijsLisa Paassen, coördinator van het Jongeren Advies Punt (JAP) in Leeuwarden heeft de Ab Harrewijn Prijs 2013 gewonnen. Uit het juryrapport: "De meeste initiatiefnemers, hebben er een uitgebreide maatschappelijke carrière op zitten, waarbij zij in aanraking zijn gekomen met de problematiek die ze ter hand nemen. Hun initiatief vloeit als het ware voort uit hun ervaringen. Tussen de vijftien voordrachten die we dit jaar ontvingen viel ons één drijvende kracht op zonder die achtergrond. Bovendien gaat het om een initiatief dat een maatschappelijk probleem aankaart, dat gaat over een groep mensen die het in deze tijden met een krappe arbeidsmarkt extra hard voor de kiezen krijgt; een probleem dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. De jury vindt het bijzonder dat iemand zich al op zo’n jonge leeftijd in een sociaal initiatief stort en wil dat graag belonen."

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home