home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2014

Ab Harrewijn Prijs - logoDe jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. In totaal werden dit jaar 21 projecten voorgedragen. De uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2014 zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Muiderkerk te Amsterdam, Linnaeusstraat 37.

De volgende drie genomineerden zijn door de jury geselecteerd (in willekeurige volgorde):

Mariët Mensink en Maria van den Muijsenbergh, Wereldvrouwenhuis

Zij zijn initiatiefnemers van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, waar vrouwen zonder verblijfspapieren, zonder onderdak en met medische problemen tijdelijk opvang vinden. Het Wereldvrouwenhuis beheert twee panden, waar jaarlijks twintig tot vijfentwintig vrouwen onderdak vinden. Zij krijgen gedurende drie maanden persoonlijke en medische begeleiding en een activiteitenprogramma. De opvang is gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Ze ontwikkelen een netwerk en leren vaardigheden om na de opvang zelfstandig verder te kunnen. Het uitgangspunt is dat vrouwen zelf verantwoordelijk blijven voor hun leven en onafhankelijk.De vrouwen worden veelal doorverwezen door huisartsen en hulpverleningsorganisaties, maar het is ook wel eens voorgekomen dat de IND iemand aanmeldde. Meer informatie: www.wereldvrouwenhuis.nl.

Annemiek Onstenk, initiatiefnemer van Qracht500

Qracht 500 is een website en eenmalig magazine over armoede in Nederland. Qracht 500 vraagt mensen hoe zij in armoede terechtkwamen, wat ze doen om uit de armoede te komen en wat de voornaamste problemen zijn die zij op hun pad vinden? Op de site www.qracht500.nl, sinds juni 2013 online, staan de eerste ruim 130 portretten. Zij hebben verschillende achtergronden en wonen verspreid over het hele land.

Bert Schulte en Joy Falkena van De Achterban

De Achterban is een platform dat opkomt voor de belangen van mensen zoals zijzelf: daklozen, thuislozen, druggebruikers en mensen die dat zijn geweest. Doel van De Achterban is behartigen van belangen van dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag, ondersteunen van cliënten die binnen instellingen medezeggenschap willen organiseren of versterken, bevorderen van een positieve beeldvorming van de dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag en meepraten en meedenken over beleid van gemeente en instellingen ten aanzien van dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag. Bij een recente activiteit keurden daklozen zelf de dagbesteding die door organisaties wordt aangeboden: een mooie omkering van rollen. Meer informatie: www.deachterban.info

omhoog

Over de prijs

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.
De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur DISK), Ruard Ganzevoort, (voorzitter De Linker Wang), Ineke van Gent (voormalig Tweede-Kamerlid), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5000 euro uitgereikt. Voor de andere genomineerden is een prijs van 1500 euro beschikbaar.

Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam, tel. 010-4049898, e-mail secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

Klik hier voor een verslag van de uitreiking.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home