home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Wereldvrouwenhuis wint Ab Harrewijn Prijs 2014

Inleiding

De Ab Harrewijn Prijs 2014 gaat naar Mariët Mensink en Maria van den Muijsenbergh, initiatiefnemers van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, waar vrouwen zonder verblijfspapieren, zonder onderdak en met medische problemen tijdelijk opvang vinden. De bekendmaking vond plaats op dinsdag 13 mei in de Muiderkerk te Amsterdam.
 
Uit het juryrapport: “Het is ieder jaar weer verheugend om te zien hoeveel projecten – meer dan twintig deze keer – worden opgezet om iets te doen aan maatschappelijke misstanden. Particulier initiatief is bewonderenswaardig. Maar het is ook vaak een teken van collectief falen. (…) De jury was dit jaar unaniem in haar oordeel, omdat er één initiatief was dat zich eigenlijk op alle drie de velden die we eerder noemden beweegt: armoede, dakloosheid en vluchtelingen. Daarbij richt het zich ook nog op een groep die om twee extra redenen kwetsbaar is: vrouwen met medische problemen.

omhoog

Uitreiking

Tijdens de uitreiking in de Muiderkerk in Amsterdam herinnert ds. Julia van Rijn, predikant van de Muiderkerk, aan de tijd toen Ab Harrewijn verbonden was aan de Muiderkerk. Ab was arbeidspastor bij DISK Amsterdam en als predikant in bijzondere dienst verbonden aan de Muiderkerk. Uit haar warme woorden wordt duidelijk hoe bijzonder Ab Harrewijn is geweest als voorganger en pastor.
Lisa Paassen van het Jongeren Advies Punt Friesland vertelt vervolgens hoe het de winnaar van de Ab Harrewijn Prijs 2013 sindsdien vergaan is. Het winnen van de Prijs heeft een bijzondere stimulans betekend voor het werk van het JAP. Er zijn extra spreekuren gehouden, er is preventief informatie gegeven op middelbare scholen, en er is veel werk gestoken in het opvangen en begeleiden van jongeren, die steeds meer kampen met schulden. Vooral door hun telefoon- en mediaverkeer.
De lezing tijdens de Ab Harrewijn Prijs uitreiking 2014 is verzorgd door André Rouvoet, thans voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Voorheen was hij fractievoorzitter van de Christen Unie in de Tweede Kamer en minister voor Jeugd en Gezin. In zijn verhaal vraagt hij zich af of kostenbeheersing per definitie de vijand is van solidariteit? Hij maakt een verschil tussen de formele solidariteit van de zorg door professionals en de informele solidariteit van mensen onder elkaar. In het verleden zijn we met zijn allen toegegroeid naar de formele zorg, die in de zorgkosten eigenlijk onbetaalbaar wordt. Er is een ander beleid nodig, en daarom een herwaardering van de informele solidariteit van mensen onder elkaar. Hoewel André Rouvoet het ombouwen van de zorgsystemen niet wil duiden als harde bezuinigingen, blijft de vraag of informele solidariteit dan het goedkope antwoord is voor het organiseren van zorg onbeantwoord in de lucht hangen.

omhoog

Nominaties Ab Harrewijn Prijs 2014

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft drie personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar hebben meegedaan richting het verwerven van de Ab Harrewijn Prijs. In totaal werden dit jaar uit het land 21 projecten voorgedragen. Door omstandigheden bij de geselecteerde projecten zijn uiteindelijk drie in plaats van vijf genomineerden door de jury geselecteerd (in willekeurige volgorde).

omhoog

Wereldvrouwenhuis Nijmegen

Mariët Mensink en Maria van den Muijsenbergh, initiatiefnemers van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, waar vrouwen zonder verblijfspapieren, zonder onderdak en met medische problemen tijdelijk opvang vinden. Het Wereldvrouwenhuis beheert twee panden, waar jaarlijks twintig tot vijfentwintig vrouwen onderdak vinden. Zij krijgen gedurende drie maanden persoonlijke en medische begeleiding en een activiteitenprogramma. De opvang is gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Ze ontwikkelen een netwerk en leren vaardigheden om na de opvang zelfstandig verder te kunnen. Het uitgangspunt is dat vrouwen zelf verantwoordelijk blijven voor hun leven en onafhankelijk. De vrouwen worden veelal doorverwezen door huisartsen en hulpverleningsorganisaties, maar het is ook wel eens voorgekomen dat de IND iemand aanmeldde. Meer informatie: www.wereldvrouwenhuis.nl/public.

omhoog

Qracht 500

Annemiek Onstenk, initiatiefnemer van multimediaal project Qracht 500, met de website www.qracht500.nl, een eenmalig magazine Qracht 500 over armoede in Nederland dat in februari 2014 verscheen en een Qrachtmeeting over armoede waarin geportretteerden uit het magazine in debat gaan met bestuurders uit politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties onder leiding van Agnes Jongerius op 17 april aanstaande. In Qracht 500 vertellen mensen hoe zij in armoede terechtkwamen, wat ze doen om uit de armoede te komen en wat de voornaamste problemen zijn die zij op hun pad vinden. Chronisch zieken, werkenden, werklozen, kinderen, zelfstandigen, verslaafden, daklozen, ondernemers, ex-gedetineerden uit het hele land: armoede kan iedereen overkomen. Meer informatie: www.qracht500.nl.

omhoog

De Achterban Den Haag

Bert Schulte en Joy Falkena van De Achterban, een platform dat opkomt voor de belangen van mensen zoals zijzelf: daklozen, thuislozen, druggebruikers en mensen die dat zijn geweest. Doel van De Achterban is behartigen van belangen van dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag, ondersteunen van cliënten die binnen instellingen medezeggenschap willen organiseren of versterken, bevorderen van een positieve beeldvorming van de dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag en meepraten en meedenken over beleid van gemeente en instellingen ten aanzien van dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag. Bij een recente activiteit keurden daklozen zelf de dagbesteding die door organisaties wordt aangeboden: een mooie omkering van rollen. Meer informatie: www.deachterban.info.

omhoog

Over de prijs

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.
De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur DISK), Ruard Ganzevoort, (voorzitter De Linker Wang), Ineke van Gent (voormalig Tweede-Kamerlid), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5000 euro uitgereikt. Voor de andere genomineerden is een prijs van 1500 euro beschikbaar.

Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Mathenesserlaan 412, 3023 HE Rotterdam, tel. 010-4049898, e-mail secretariaat@abharrewijnprijs.nl.

Christian Jongeneel, secretaris van de jury Ab Harrewijn Prijs

  • Klik hier voor het juryrapport.
  • Klik hier voor foto’s van de uitreiking.
  • Klik hier voor informatie van de genomineerden.
  • Klik hier om naar de website van de Ab Harrewijn Prijs te gaan.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home