home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS
Verslag uitreiking 2005

Is er voetbal na de oorlog?

Door Jan Baronner

Inleiding
Tussen Wal en Schip
De Buitenwacht
Jongeren op doortocht
Werkgroep Nederland-Srebrenica
Stichting Kezban
En de winnaar is…
Ab Harrewijn Prijs

Inleiding

In het sfeervolle spirituele centrum 'De Boskant' in Den Haag zijn op 13 mei j.l. ongeveer 150 mensen bij elkaar gekomen om mee te maken wie er dit jaar de Ab Harrewijn Prijs in ontvangst mag nemen. Opvallend is de veelkleurigheid van het publiek; gekleurd en blank zitten goed gemengd door elkaar. Onder leiding van Frits Wester, politiek redacteur bij RTL 4, stellen de vijf genomineerden voor 2005 zich voor.

Tussen Wal en Schip

Tussen Wal en Schip uit Bergen op Zoom door initiatiefnemer Jacques Boschman; dit is een soort voedselbank die mensen soms ook van andere zaken voorziet, zoals meubels en kleding en … zelfvertrouwen. Op bevlogen wijze wordt verteld dat de Stichting sinds de start anderhalf jaar geleden gegroeid is van twee naar 25 vrijwilligers en van 26 naar ruim 360 gezinnen, waaraan zorg wordt verleend. De doelstelling van de stichting is bestrijding en voorkoming van armoede en sociale uitsluiting.

omhoog

De Buitenwacht

De bijbel/koranleesgroep De Buitenwacht uit Dordrecht. Gerrit Jan van der Kolm en Hassan Saboune zijn in september 2004 met 10 deelnemers met dit bijzondere initiatief gestart; inmiddels zijn er nu ongeveer 20 deelnemers. Werkwijze is steeds dat er een uur in de Koran wordt gelezen en een uur in de Bijbel. De bedoeling is om te lezen wat er staat en met elkaar in gesprek te komen over elkaars godsdienst. Het blijkt heel boeiend om naast elkaar verhalen van Ibrahim en Abraham en Jezus en Isa te lezen. In een tijd waarin het lijkt dat steeds meer scheidslijnen in de maatschappij langs godsdienstige grenzen lopen een waardevol experiment!

omhoog

Jongeren op doortocht

Een nominatie als Jongeren op doortocht mag natuurlijk niet ontbreken. Dominee Msizi Dube vertelt het publiek hoe vanuit de African Methodist Episcopal Church en met de ondersteuning van de Salesianen van Don Bosco hulp wordt geboden aan uitgeprocedeerde jongeren en jong volwassenen met een Afrikaanse achtergrond. Ds. Dube betoogt vol vuur dat uitgeprocedeerden niet gelijk het land uitgegooid moeten worden, maar zeker ook in die laatste maanden voor hun terugtocht voedsel, onderdak, medicijnen en ontspanning nodig hebben. Daardoor is de kans kleiner dat zij in criminaliteit, prostitutie of uitbuitingssituaties terecht komen.

omhoog

Werkgroep Nederland-Srebrenica

De Werkgroep Nederland-Srebrenica wordt vol enthousiasme gepresenteerd door Abel Hertzberger. Over de schuldvragen heen, wil deze werkgroep zich inzetten voor het weer opbouwen van de multi-etnische gemeenschap die Srebrenica ooit was. Het is bijv. prachtig dat er na de verschrikkelijke oorlog, dankzij de werkgroep, een voetbalploeg is waar zowel Bosniaks als Serviërs deel van uitmaken Er gebeurt natuurlijk veel meer, zoals gezamenlijke muziekprojecten, gemeenschappelijke medische zorg enzovoort. Alles dat wordt gedaan is kleinschalig.

omhoog

Stichting Kezban

Indringend is de presentatie van Nurdan Tatoglu van de Stichting Kezban die als doelstelling heeft huiselijk geweld binnen relaties in allochtone kring te voorkomen en te bestrijden. Het verhaal van de jonge Turkse vrouw Kezban die in 1999 in Zwijndrecht op straat in het bijzijn van haar kinderen door haar ex-man werd neergeschoten krijgt de zaal stil. De Stichting heeft onder meer twee videovoorlichtingsfilms laten maken over geweld binnenshuis, één in de Turkse en één in de Arabische taal. Wie trouwens denkt dat dit specifiek Turkse problemen zijn, heeft de afgelopen maanden geen krant gelezen.

Frits Wester merkt bij de diverse presentaties op dat het hem bij politici geen moeite kost om hen tot beknoptheid te stimuleren, maar dat hij bij de presentatie van deze projecten die opmerking steeds vergeet. De winnaar ontvangt naast een kunstwerk van glas een bedrag van € 5.000,= en de genomineerden een bedrag van € 1.000,=. Ook ontvangt elke genomineerde een certificaat.

omhoog

Paul Rosenmöller reikt de Ab harrewijn Prijs uit aan Abel HertzbergerEn de winnaar is…

In de zaal stijgt de spanning als Paul Rosenmöller het woord neemt, want ... wie gaat er winnen?
Allereerst wordt gemeld dat Ab Harrewijn ook na zijn overlijden nog politieke invloed heeft! Een dezer dagen komt in de Tweede Kamer eindelijk de Wet Harrewijn in behandeling, de wet die ondernemingsraden vooraf inzicht geeft in de salarissen van het topmanagement. Omdat ook het CDA de wet steunt, ziet het ernaar uit dat de wet er gaat komen.
Heeft Harrewijn weet gehad van de energiebedrijven? Het spreekt voor zich dat de groep mensen rondom deze prijs, die zich mede ten doel gesteld heeft Abs gedachtegoed telkens weer in de herinnering te roepen hiermee tevreden zijn.
Rosenmöller stelt verder dat het een voorrecht is om van alle voorgedragen (dit jaar meer dan 20) en daaruit vijf genomineerde projecten de ins en de outs te vernemen, maar dat dan tot het lastige moment van een keuze aanbreekt. In 2005 valt de keus op de werkgroep Nederland-Srebrenica. De jury stelt o.a.: "deze zomer is het precies tien jaar geleden dat de enclave Srebrenica viel. En verder is Ab Harrewijn, als kamerlid, meerdere keren naar Bosnië geweest en heeft daar persoonlijke contacten aan overgehouden die zijn partner Siska tot op de dag van vandaag aanhoudt. De jury hoopt dat de prijs een stimulans zal zijn om dit werk voort te zetten."
Wat zou Rinus Michels, de onlangs overleden trainer met zijn beroemd geworden zin 'voetbal is oorlog' hiervan vinden? Want nu is er 'voetbal na de oorlog'! De toekenning van deze prijs is een stimulans voor Nederlandse politici om te overwegen de financiële steun voor Srebrenica tot 2010 op het peil van 2004 te houden. Want het is natuurlijk zo dat een ernstig getroffen gebied er niet zomaar bovenop komt. Voor de volledigheid, op www.nederland-srebrenica.nl is veel informatie over dit prachtige werk te vinden.

omhoog

Ab Harrewijn Prijs

Ten slotte, deze prijs, in januari 2003 ingesteld vanuit de Linker Wang, platform voor geloof en politiek en het Arbeidspastoraat DISK, mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Sinds de start van de prijs in 2003 is er steeds meer (pers)aandacht, worden meer projecten ingediend en is er een groei in de giftenstroom. Welke originele projecten, gericht op het werken voor en met achterstandsgroepen zullen in 2006 dingen naar de Ab Harrewijn Prijs? Op www.abharrewijnprijs.nl is alle informatie te vinden.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home