home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS
Aankondiging uitreiking 2006

Inleiding
Nominaties

Nieuwe prijs
Organisatoren en jury

Inleiding

Op 13 mei 2006 wordt in Den Haag voor de vierde keer de Ab Harrewijn Prijs uitgereikt voor een origineel en persoonlijk initiatief dat ten goede komt aan de onderkant van de samenleving. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet een initiatief kleinschalig zijn, herkenbaar aan een kartrekkend persoon en zich in enige mate bewezen hebben.
De bekendmaking zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei vanaf 15.00 uur in rk spiritueel centrum De Boskant in Den Haag, aan de Fluwelen Burgwal 45.
De presentatie wordt verzorgd door Frits Wester.

omhoog

Nominaties

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die in 2006 meedingen naar de prijs. In totaal werden dit jaar 22 projecten voorgedragen.

De volgende vijf genomineerden zijn door de jury geselecteerd (in willekeurige volgorde):

  • Hans Boerkamp van De Gideonsbende in Maarssenbroek, een e-mailnetwerk voor onderlinge pastorale zorg en diaconale actie. E-mailadres: gideonsbende@planet.nl.
  • Fred Beekers, initiatiefnemer van de Stichting Van Harte in Den Haag met twee restaurants in de wijken Laak en Escamp, die onder het motto 'Eten, Ontmoeten en Activeren' een brug slaan tussen geïsoleerde mensen in de wijk en vrijwilligers die actief zijn in de wijken om zo sociale uitsluiting tegen te gaan. Inmiddels is er ook een restaurant in Amsterdam; Rotterdam en Leeuwarden volgen binnenkort. Meer info: www.vanharterekentopu.nl.
  • Riky Schut, als drijvende kracht van de Werkgroep Landbouw en Armoede, een werkgroep die de voedselketen uitlegt binnen de wereldeconomie, voorstander is van voedselproductie door kleine bedrijven en de boeren voor hun producten een goede prijs wil geven. Meer informatie op www.landbouwenarmoede.nl.
    Riky Schut is tevens lid van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Meer info: www.armekant-eva.nl.
  • Flora Bujupi, die, zelf verblijvend in het asielzoekercentrum Utrecht, de Stichting Child Paqe (kinderen van vrede) heeft opgericht voor de psychische opvang van vluchtelingenkinderen in Kosovo. Meer info: www.childpaqe.com.
  • Rikie Dommerholt van het Steunpunt Minima Hellendoorn, die al vele jaren op allerlei manieren landelijke en lokaal armoedeproblematiek onder de aandacht brengt. Zij was een van de aanjagers van de actie 'Helpen onder protest', waarbij de diaconie in Nijverdal een rekening naar de overheid stuurde voor haar onkosten aan armoedebestrijding.

Het NCRV-radioprogramma 'Schepper en co' besteedt in april wekelijks aandacht aan een van de genomineerden.

omhoog

Nieuwe prijs

Vanaf 2006 is een nieuwe prijs toegevoegd aan de Ab Harrewijn Prijs. Deze prijs, 2500 euro groot, is bedoeld voor een goed idee dat net een financieel zetje nodig heeft om tot werkelijkheid te komen. Criteria zijn: bedoeld voor de onderkant van de samenleving, herkenbaar door een kartrekker, kleinschalig en binnen een jaar te realiseren.

omhoog

Organisatoren en jury

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA, Emmaus Haarzuilens en CNV-Acom. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.
De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur DISK), Cor Offman, (voorzitter De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), Paul Rosenmöller (voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1000 euro beschikbaar.

Giften ter ondersteuning van de prijs zijn van harte welkom op giro 9644396 tnv Ab Harrewijn Prijs, Rotterdam.

Meer informatie over de prijs treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl.
Secretariaat Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Weena 1033, 3013 AL Rotterdam, tel. 010-4049898; e-mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl. of c.jongeneel@inter.nl.net

Klik hier om een artikel te lezen over de uitreiking van de Ab Harrewijn Prijs 2005.

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home