home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS

Armoede en Landbouw wint Ab Harrewijn Prijs 2006

Riky Schut met het beeld van de Ab  Harrewijn PrijsDe Ab Harrewijn Prijs 2006 gaat naar Riky Schut, drijvende kracht achter de Werkgroep Landbouw en Armoede, een werkgroep die de voedselketen uitlegt binnen de wereldeconomie, voorstander is van voedselproductie door gezinsbedrijven en de boeren voor hun producten een goede prijs wil geven. De prijs werd op 13 mei uitgereikt tijdens een bijeenkomst in rk spiritueel centrum De Boskant in Den Haag.

Uit het juryrapport: "De jury heeft grote bewondering voor de vasthoudendheid waarmee de werkgroep een weinig bekend probleem onder de aandacht brengt, namelijk dat kleine boeren in Nederland de grootst mogelijke moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Daarbij is de werkgroep, waarachter Riky Schut de drijvende kracht is, er verschillende malen in geslaagd de politiek in de goede richting te beïnvloeden. Het is mede aan de werkgroep te danken dat pachtverhogingen afgelopen najaar niet zijn doorgegaan. De combinatie van signaleren, onderzoek doen en hardnekkig actie ondernemen maakt dat de Werkgroep Landbouw en Armoede een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van kleinschalige landbouw in Nederland."

Vijf initiatieven waren voorgedragen voor de prijs:

  • Hans Boerkamp van De Gideonsbende in Maarssenbroek, een e-mailnetwerk voor onderlinge pastorale zorg en diaconale actie. E-mailadres: gideonsbende@planet.nl.
  • Fred Beekers, initiatiefnemer van de Stichting Van Harte in Den Haag met twee restaurants in de wijken Laak en Escamp, die onder het motto 'Eten, Ontmoeten en Activeren' een brug slaan tussen geïsoleerde mensen in de wijk en vrijwilligers die actief zijn in de wijken om zo sociale uitsluiting tegen te gaan. Inmiddels is er ook een restaurant in Amsterdam; Rotterdam en Leeuwarden volgen binnenkort. Meer info: www.vanharterekentopu.nl.
  • Riky Schut, als drijvende kracht van de Werkgroep Landbouw en Armoede, een werkgroep die de voedselketen uitlegt binnen de wereldeconomie, voorstander is van voedselproductie door kleine bedrijven en de boeren voor hun producten een goede prijs wil geven. Meer informatie op www.landbouwenarmoede.nl.
    Riky Schut is tevens lid van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Meer info: www.armekant-eva.nl.
  • Flora Bujupi, die, zelf verblijvend in het asielzoekercentrum Utrecht, de Stichting Child Paqe (kinderen van vrede) heeft opgericht voor de psychische opvang van vluchtelingenkinderen in Kosovo. Meer info: www.childpaqe.com.
  • Rikie Dommerholt van het Steunpunt Minima Hellendoorn, die al vele jaren op allerlei manieren landelijke en lokaal armoedeproblematiek onder de aandacht brengt. Zij was een van de aanjagers van de actie 'Helpen onder protest', waarbij de diaconie in Nijverdal een rekening naar de overheid stuurde voor haar onkosten aan armoedebestrijding.

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA, Emmaus Haarzuilens en CNV-Acom. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn. De jury van de Ab Harrewijn Prijs bestaat uit Siska Barelds (partner van Ab), Hub Crijns (directeur DISK), Cor Offman, (voorzitter De Linker Wang), Eddy Reefhuis (oud-studiegenoot van Ab), Paul Rosenmöller (voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Els Veenis (voormalig partijbestuurder GroenLinks). De winnaar van de Ab Harrewijn Prijs krijgt een kunstwerk met bijbehorende cheque van 5000 euro uitgereikt. Voor de andere vier genomineerden is een prijs van 1000 euro beschikbaar.

Klik hier voor het juryrapport.

Klik hier om foto's van de uitreiking te bekijken.

Meer informatie over de prijs en de genomineerden treft u aan op www.abharrewijnprijs.nl. Secretaris Ab Harrewijn Prijs: Christian Jongeneel, Weena 1033, 3013 AL Rotterdam, tel. 010-4049898; e-mail: secretariaat@abharrewijnprijs.nl


omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home