home

ARBEIDSPASTORAAT DISK

VERHALEN UIT HET ARBEIDSPASTORAAT 1

Credo II
Ben je wat of iemand?
Invloed ICT is groot
DISK, vrouwen en arbeid
Liftervaring
Missionaire presentie

Credo II

Uit het dagboek van Daan Vogelpoel, arbeidspastor in de dekenaten Veluwe-Flevoland en Salland van het aartsbisdom Utrecht.

"Ik geloof in Trudy. Een mooie meid, negentien jaar. Blauwe ogen, lang, blond haar. Flitsend gekleed. Overal in de stad kun je haar tegenkomen op haar omafiets. Meestal met Turkse of Marokkaanse vrienden. Soms zie je haar staan, stil en alleen, bij het stadhuis of in het inloophuis. Soms is ze vrolijk en lacherig en praat ze honderduit. Soms is ze stil en teruggetrokken. Als ze vertelt, dan gaat het vaak zo snel, dat je niet weet, of je het wel goed begrijpt. In talen is ze een kei. Soms heb je dan ook geen idee, in welke taal ze zingt of vertelt. Je moet niet denken, dat ze iedereen zomaar alles vertelt. Maar heb je haar vertrouwen gewonnen, dan praat ze graag over haar plannen om de middelbare school alsnog af te maken en een winkel of een café te beginnen.

Ik geloof in Trudy. Iedereen is voor haar een bedreiging. Want ze zeggen dat ze zich moet laten behandelen. Dat ze hulp moet zoeken. "Maar ik ben sterk", zegt ze, "ik moet sterk zijn". En ze werkt zo hard ze kan. Voorzichtig vraag ik haar, of de spanning niet erg groot is, als je zo sterk moet zijn. En of het fijn is, dat ze weer thuis woont, en niet meer op die sombere kamer, waar ze eerst zat. Uit de ingewikkelde reactie valt minstens op te maken, dat ze verdrietig is, maar dat ze het heus wel volhoudt. En dat het thuis nog wel goed gaat, maar niet erg veilig voelt.

Trudy koopt alle petten en dassen, die uit de tweedehands kledingzakken komen. Die deelt ze uit aan daklozen bij het inloophuis. En ze vertelt over Jezus. Dat is haar opdracht van de evangelisatiekring in het bijbelcafé.

Als zij zo in Jezus gelooft, zou ik dan niet in haar geloven?"

'Een vuilevoetenspoor op een wit tapijt. Twintig jaar bedrijfspastoraat in het aartsbisdom Utrecht', december 1998, pag. 75-76; € 2,35. Bestellen: Diocesane Pastorale Dienstverlening, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist, tel. 030-6931434.

omhoog

Ben je wat of iemand?

"We kunnen arbeid beschouwen als middel en als waarde. Laten we ons geen illusies maken, waar we ook werken of gewerkt hebben, onze arbeid is een productiemiddel, gelijkgeschakeld aan energie, grondstoffen en machines. Ook voor ons zelf is het een middel om de kost te verdienen, te sparen en vooral om ermee een sociale identiteit te verwerven. Het is een levensvisie en een kijk op arbeid die gebaseerd is op diploma's, op vakkennis, op ervaring en die op de vraag 'Wat ben je?' als antwoord geeft 'Ik ben bankwerker, ik ben boekhouder, ik ben directeur, ik ben iets'.

Zien we arbeid tevens als een waarde, een waarde die we ervaren als we een karwei, betaald of niet betaald, tot een goed einde hebben gebracht, dan geeft arbeid ons een gevoel van eigenwaarde, de kans om ons te ontplooien en de mogelijkheid om creativiteit in ons werk te leggen. En juist dat geeft een enorme voldoening. Het is een levensstijl, die op de vraag 'Wie ben je?' als antwoord geeft 'Ik ben iemand'."

Bert Moonen en Teun van de Bosch zijn vrijwilligers bij Evangelie en bedrijfsleven Eindhoven. Ze hebben veel ervaring opgedaan om met mensen over hun werkleven en hun leven na pensionering te spreken. Hun ervaringen hebben ze gebundeld in een verzorgd werkboek, waarin tevens een geschiedenis van 70 jaar werk wordt meegenomen.

Bert Moonen en Teun van de Bosch, 'Mensenwerk in ontwikkeling. Beschouwingen over arbeid in verleden, heden en toekomst', DISK Studiereeks 32, € 6,80.

omhoog

Invloed ICT is groot

Arbeidspastor Peter Osendarp – werkzaam in het dekenaat Het Markiezaat van het bisdom Breda - heeft regelmatig contacten met agrarische ondernemers. Veehouder Hanco Bastiaansen aan het woord. "Voor het bedrijf is de dataverwerking en de mineralenbalans per computer erg belangrijk. Op een koekaart bijvoorbeeld staan gegevens als diernummer, levensnummer, naam van de koe, naam van de vader en moeder, moeders vader, dekking door de stier, droogzetdatum, verwachte kalfdatum. De computer verwerkt ook gegevens over de hoeveelheden gras, maïs en krachtvoer die aan de koeien gevoerd worden. Verder zijn alle veterinaire gegevens van de dierenarts opgeslagen, zoals het gebruik van medicijnen. Het mineralenprogramma verwerkt gegevens over de mineralen die op ons bedrijf omgaan. Het betreft bijvoorbeeld fosfaten in krachtvoer en de hoeveelheid kunstmest in relatie tot het aantal hectaren gras en maïs. De invloed van ICT (informatie- en communicatie technologie) op mijn leven en werken is best groot."

Christiaan Hogenhuis, Esther van der Panne, Trinus Hoekstra, 'Een nieuwe economie, een bevrijde tijd? De rol van ICT in versnelling én onthaasting', DISK, Kerk en Wereld en uitgeverij Kok te Kampen, 2001, € 18,10.

omhoog

DISK, vrouwen en arbeid

In ondernemingen, het arbeidsbestel en daarbuiten, ook in kerken is de positie van vrouwen niet gelijkwaardig aan die van mannen. De DISK Taakgroep 'Vrouw en Arbeid' wil dat de aandacht voor de positie van vrouwen een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het werk van alle arbeidspastores. Daarom hebben in de verhalen en presentaties van de vrouwelijke arbeidspastores vrouwen de hoofdrol.

omhoog

Liftervaring

Ik wilde dat ik mezelf onzichtbaar kon toveren...

Ik sta in de lift en ga op en neer. Ik weet dat het niet veel langer kan duren. Dan komt er iemand de lift binnen en kan ik niet nóg eens opnieuw naar boven gaan.

Als ik beneden ben, zal ik de keuken doorlopen, doen alsof ik iets zoek. Ik zal de hele keuken doorlopen, het niet vinden en weer de lift ingaan, terug naar boven. Weer enkele minuten gewonnen. Als ik geluk heb, kan ik dan opnieuw een paar keer op en neer, op en neer.

Natuurlijk helpt het niet echt. In de lift kun je niet zitten, dus de pijn aan mijn voeten blijft. En ook de onrust blijft. Voortdurend verwacht ik S. de lift te zien binnen komen, mij met zijn ogen onderzoekend aankijken. Of hij aan mij kan ontdekken waarom ik in de lift sta. En vooral: of dat wel echt nodig is? Want het mag niet, je onttrekken aan het werk.

Ik werk als serveerster in een groot restaurant. Er werken 580 mensen en daar ben ik er één van. Maar ik sta pas onderaan in de serveerstershiërarchie hoor. Ik ben een luikwerkster. Dat betekent dat mijn werkplek in de keuken is, aan het luik dat ons, serveersters, scheidt van de koks. Het luik is een grote aluminium kookplaat, waarop de koks hun gerechten schuiven. Ik pak die dan op grote dienbladen en breng ze naar het restaurant. Na aflevering meteen terug naar de keuken voor de volgende zending.

Het werk is zwaar. Er zijn dagen dat ik wel 12 uur aan een stuk werk. Mijn voeten hebben dus veel te verduren. Ik heb last van blaren, eksterogen en exceem. Ook mijn rug en pols doen pijn van de zware dienbladen. Maar het allerergste is wel het voortdurend opgejaagd worden. S., die eigenlijk voor mij alleen uit ogen en een mond bestaat, loopt voortdurend op je te letten of je wel bezig bent.

Soms kán ik niet meer. Dan moét ik vluchtpogingen ondernemen. Dan ga ik in een uur wel vijf keer naar de wc. Of ik zoek een stil hoekje, zoals de lift, en doe alsof ik iets moet halen. Daarmee heb ik dan eventjes geen herrie aan mijn hoofd. Even voor mezelf.

Arbeidspastor Monique Wolf – tot 2000 werkzaam in Oss - in haar dagboek over een bedrijfsstage. 'Laat mij je gezicht zien. Laat mij je stem horen. Teksten van vrouwen uit het arbeidspastoraat', pag. 35; DISK Studiereeks 29, € 6,80.

omhoog

Missionaire presentie

In maart 2002 is door arbeidspastores en pastores van het buurtpastoraat gesproken over missionaire presentie als kern van deze werksoorten. Bij de sprekers was Paula Irik, die vanuit haar ervaringen met vrouwen op de werkvloer van o.a. zorginstellingen in Amsterdam de aandacht voor vrouwen en hun arbeid inbracht. Zij vertelt over

Gerda, die directrice is van een Dienstencentrum. "Ik heb haar geïnterviewd in het kader van onze campagne ‘Zorg om de zorg’ en heb het afgelopen half jaar stage gelopen in het Dienstencentrum. Gerda is een vakvrouw, goed in voorwaardenscheppend leiderschap, bekkie in beide handen. Maar ze is geen debat- en conferentietijger. Na enig dubben heeft Gerda besloten het woord te willen voeren op de in maart gehouden landelijke verkiezingsbijeenkomst over de nieuwe basisverzekering gezondheidszorg. Letterlijk en figuurlijk duw ik haar liefdevol naar de microfoon. Ze komt met een dijk van een statement. Bij zo’n moment jubelt mijn hart (psalm 8 bijvoorbeeld) en dat moment is het gewoon even. Punt. Ten behoeve van die Zorg-om-de-zorg-bijeenkomst hebben mijn collega Ine Molenkamp en ik allerlei mensen die we tegen zijn gekomen in de wereld van de zorg bijeengebracht. (Ik zal jullie verder besparen hoe veel werk het was om daar landelijke politici bij te krijgen, want gemakkelijker kruipt een rijke door het oog van een naald…). Dit alles met het oog op een heel concrete actie en met het oog op het publieke debat over die nieuwe basisverzekering."

Paula Irik, 'In dienst van een kerk die er nog niet is. Verslag van de Voorjaarsconferentie 2002 Arbeidspastoraat DISK en Netwerk Urban Mission', DISK Studiereeks 35. Prijs € 7,50.

Naar beginpagina 'Arbeidspastoraat DISK'

omhoog

home