home

ARBEIDSPASTORAAT DISK

GEDREVEN LEVEN

Jan Scheffers, geboren eind jaren dertig in Eindhoven, groeide op in de nadagen van het Rijke Roomse leven. Na een 'gewone' jeugd kreeg hij zoals dat heette een late roeping: op 25-jarige leeftijd koos hij voor het leven bij de minderbroeders kapucijnen. Hij werd ingeleid in het nog helemaal traditionele kloosterleven met alles erop en eraan: slapen in een nachtpij in een krib op een strozak, dagelijks koorgebed in het Latijn, boete- en vastenpraktijken, altijd in pij gekleed en met blote voeten in sandalen, geen bezoek en een enkele keer gezamenlijk wandelen buiten de kloostermuren. Maar al snel ontdekte hij dat ook dit door regels en tradities bij elkaar gehouden gebouw van het kloosterleven scheuren ging vertonen. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) begon de deuren en ramen open te zetten. Overal broeide protest en verzet, een verlangen naar verandering en vernieuwing. Gedreven zocht Jan Scheffers in deze onrust zijn eigen weg. Hij ging sociologie studeren en kwam terecht in het Centrum Bedrijfsapostolaat te Amsterdam. Het kloosterleven had plaats gemaakt voor religieus broederschapsleven midden in de bruisende hoofdstad. Rond 1970 was hij betrokken bij de revolutionaire acties van arbeiders en studenten. Ook later in Zeeland heeft hij met zijn werk in het industriepastoraat en arbeidspastoraat ervoor gekozen partijganger van de mensen in de marge van de samenleving te worden.
In Gedreven leven legt hij zijn drijfveren bloot en brengt hij op gloedvolle wijze verslag uit van zijn leven aan de rand van kerk én de samenleving.

Jan W. Scheffers, Gedreven leven. Reflecties op een levensverhaal, Memoreeks 16, Valkhof Pers, Nijmegen 2003; 302 p.; ISBN 90 5625 154 6; € 18,00.

Klik hier om het boek te bestellen: bestelformulier (zie 'studies arbeidspastoraat').

Naar beginpagina 'Arbeidspastoraat DISK'

omhoog

home