home

ARBEIDSPASTORAAT DISK

PRESENT TUSSEN KERK EN WERK
Het interviewboek

Present tussen werk en kerk bundelt verhalen over het arbeidspastoraat uit de periode 1975 tot 2000, terwijl de periode van terugkijken doorloopt tot en met 2007. Rob Kuppens, student moderne geschiedenis heeft 20 arbeidspastores geïnterviewd. Het boek is geschreven door Rob Kuppens en Hub Crijns.

In die laatste dertig jaar is onze samenleving sterk veranderd en de rol van kerken daarin eveneens. In dit boek vertellen arbeidspastores over hun werken en leven. Zij kijken met name terug op de tijd, dat ze werkzaam waren als arbeidspastor. In hun verhalen herleeft een wereld en een tijdvak, dat voorbij is. De economische groeitijd van de jaren zestig wordt gevolgd door de eerste aarzelingen in de jaren zeventig en de diepe crisis van de jaren tachtig. Daarna ontstaat de worsteling om de economie weer vlot te trekken. Ook het leven van de kerken is ingrijpend veranderd. De kerken zijn kleiner, bevolkt met oudere mensen, en hebben financiële problemen. Voor jongere generaties is het echt geschiedenis en sommige thema's en zaken zijn hen onbekend.
De arbeidspastores hebben een grote motivatie getoond bij het maken van dit boek. Het doen herleven van een tijdvak door middel van gesprekken, die later schriftelijk zijn weergegeven, gaf hen voldoening. Zij zagen het als een erkenning van hun pastorale werk en als een bevestiging van de waarde ervan. Elk had zich goed op het gesprek voorbereid. Met iedereen is nadien schriftelijk gecorrespondeerd. Zo zijn krachtige verhalen ontstaan, die gebundeld een lezenswaardige geschiedenis vormen.

Present tussen werk en kerk kent drie voorgangers. Pendelen tussen werk en kerk bundelt verhalen over het rooms-katholiek bedrijfsapostolaat in de periode 1943-1976 en het is najaar 1994 verschenen. Pionieren tussen werk en kerk is het tweelingboek met verhalen van de protestantse industriepredikanten, ook over de periode 1943-1976, verschenen juni 1999. In 2000 is de vijftigjarige geschiedenis van het bedrijfsapostolaat van de paters kapucijnen in Amsterdam verschenen: Kap en koord in Amsterdam. De vier boeken samen geven een bijzondere inkijk in de opkomst van een eigentijdse en al heel snel oecumenische vorm van kerkelijk werk.

'Present tussen werk en kerk. Verhalen rond het arbeidspastoraat 1975-2006', redactie Rob Kuppens en Hub Crijns, Theologische uitgeverij Narratio Gorinchem en Stichting landelijk bureau DISK 's-Hertogenbosch, ISBN 978.5263.626.9, 264 pag., prijs € 15, (excl. portokosten).

Klik hier om het boek te bestellen: bestelformulier (zie 'studies arbeidspastoraat').

Naar beginpagina 'Arbeidspastoraat DISK'

omhoog

home