home

PROJECTEN

BEROEP EN BEZIELING

Beroep en Bezieling - Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer

Door Trinus hoekstra

Beroep en BezielingInleiding
‘Bezieling’

Boek bestellen

Inleiding

Beroep en Bezieling Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer
Het boek Beroep en bezieling gaat over de ‘bezieling’ die mensen aan betaald werk opdoen en hoe daar vanuit kerken aandacht aan gegeven kan worden. Het boek is de neerslag van een vierjarig project van DISK, het landelijk bureau voor arbeidspastoraat. In dit project zijn zes pastoraal werkenden uitgenodigd om drie mensen uit hun omgeving te interviewen over hun betaalde werk en de ‘bezieling’ in hun werk. De pastoraal werkenden zijn vervolgens ook zelf geïnterviewd over hun betaalde werk als pastor of predikant. Daarna hebben acht deskundigen hun licht over de interviews laten schijnen. Zo bevinden zich in het boek naast interviews ook beschouwende artikelen.
Wat onder ‘bezieling’ verstaan moet worden, is tijdens het project bewust open gelaten. Centraal stond de wijze waarop de geïnterviewden ‘bezieling’ zelf invullen of benoemen. De interviewvorm werkt daarbij in de hand dat de pastoraal werkende in de rol van interviewer voluit open staat voor de zin die mensen er zelf aan geven. Zo wordt de alledaagse zingeving voluit serieus genomen.

omhoog

‘Bezieling’

Alle geïnterviewden wijzen erop dat het belangrijk is om met werk voldoende inkomen te verdienen. Voorziet werk in deze basale betekenis dan verschuift het blikveld onmiddellijk naar een ‘meer’. Dan gaat het er om of het werk past bij wie ze vanuit hun levensgeschiedenis zijn. Daarnaast gaat het er om of het werk mogelijkheden biedt om zich met anderen te verbinden en de gelegenheid geeft om te doen waar men goed in is. Belangrijk is ook of het werk kansen biedt om zich te ontwikkelen. En tot slot gaat het erom of het werk is dat er toe doet.
Het kenmerkende in de verhalen is dat zoiets als ‘bezieling’ of zich gedreven voelen in hun werk, te maken heeft met de kwaliteit en de beleving van het werk zelf. Religieuze beelden en waarden zijn wellicht verborgen aanwezig in de wijze waarop men werk beleeft en waardeert, maar de taal die men erbij spreekt is niet expliciet religieus.
Het opvallende volgens de twee praktisch theologische deskundigen, Henk de Roest en Jodien van Ark, is dat de vorm van het interview sterk faciliterend werkt. Het biedt de gelegenheid om vertellenderwijs de samenhang en ontwikkeling in het eigen verhaal op het spoor te komen. Het boek wijst volgens hen de kerk een belangrijke weg in het op een open wijze aandacht hebben voor en ruimte geven aan de levensenergie en de levenskracht van mensen. Vanuit deze aandacht en ruimte kan volgens hen op een zinvolle wijze de kracht herontdekt worden van de rijkdom aan rituelen, gebeden en teksten die de kerk heeft. Door deze in een dynamische relatie te brengen met de alledaagse werkelijkheid kunnen gestolde waarheden en vormen weer een betekenisvolle inhoud krijgen.
Tijdens de presentatie van het boek in november 2010 betitelde Kick Bras (predikant van de Protestantse Kerk te Gorinchem en voormalig docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit te Kampen) het boek als een welkom instrument om werk dat mensen doen en wat ze er aan beleven aan de orde te stellen in verkondiging, catechese en toerusting. Vooral de methode van het elkaar interviewen noemde hij een gouden vondst.

Trinus Hoekstra is projectmanager bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie en mededirecteur van Disk.

omhoog

Boek bestellen

H. Crijns, G. van Eck, T. Hoekstra, E. van der Panne en H. Arts-Honselaar (eindredactie), Beroep en bezieling. Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer, Kok Kampen en landelijk bureau DISK ’s-Hertogenbosch, 2010, 296 pag., ISBN 9.789043.518239, 296 pagina’s, Prijs € 29,90.

Bestellen: landelijk bureau DISK, Luijbenstraat 17, 5211 BR Den Bosch, 073-6128201, info@disk-arbeidspastoraat.nl.

U kunt ook bestellen met het on-line bestelformulier (zie 'Studies arbeidspastoraat'). Klik op de knop:
bestelformulier

Terug naar openingspagina Beroep en Bezieling

home