home

BESTELLEN PUBLICATIES
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

Op deze pagina vindt u een overzicht van de publicaties en materialen die door landelijk bureau DISK worden uitgegeven.

Helaas, u kunt geen publicaties meer bestellen. De organisatie heeft de werkzaamheden per 1 juni 2014 moeten beëindigen.

Algemene publicaties
OndersteBOVEN
Arbeidspastoraat - studiereeks
Studies arbeidspastoraat
Toerusting en activering kerken

Diaconie
Arbeid en economie

Werken aan een geloofwaardige economie

Campagne 'Leven in waardigheid'

Algemene publicaties

... ex. gedichtenbundel 'De Werken van Barmhartigheid' gratis

... ex. afscheidsbundel 'Bewerken, bewaren en doorgeven'

gratis
... ex. jaarverslag 2012 'De pijn van de crisis' gratis

... ex. folder Steunfonds DISK

gratis
... ex. algemene folders van landelijk bureau DISK gratis

omhoog

OndersteBOVEN

Losse nummers kosten € 2,50. Een jaargang kost ingaande 2007 vrijwillige bijdrage richtprijs € 20,-. Er is geen verschil meer tussen particulieren en organisaties.

... ex. 14-1 Werken met toekomst! Materiaal voor viering en gesprek biddag, Dankdag en zondag van de Arbeid 2014.

 
... ex. 13-4 Bezinning vanuit geloof op economie nodig  

... ex. 13-3 Wat is de waarde van talenten?

 
... ex. 13-2 Handreiking werkloosheid en kerken  

... ex. 13-1 Flexibel en bezield? Materiaal voor viering en gesprek biddag, Dankdag en zondag van de Arbeid 2013.
Uitverkocht. Klik hier om de pdf te downloaden.

 
... ex. 12-4 Gaat de crisis wel voorbij?  

... ex. 12-3 Speculatie en spirituele leegte

 
... ex. 12-2 Crisis, duurzaamheid en rechtvaardigheid  

... ex. 12-1 Wordt de pijn van de crisis duurzaam verdeeld? Materiaal voor viering en gesprek biddag, Dankdag en zondag van de Arbeid 2012

 
... ex. 11-4 Duurzaam handelen in de werkomgeving  

... ex. 11-3 Theologische grondmotieven voor duurzaam handelen

 
... ex. 11-2 Onder meer vijf nieuwe artikelen over 'Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?'  

... ex. 11-1 Crisis... kans op verandering. Materiaal voor viering en gesprek biddag, Dankdag en zondag van de Arbeid 2011

 

... ex. 10/4 Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?
Uitverkocht.

 

... ex. 10/3 Landbouw, voedsel en duurzaamheid

 
... ex. 10/2 Betaald werk al lang geen garantie meer tegen armoede.
Uitverkocht.
 

... ex. 10/1 Werkloosheid: kerende kansen... Themabrochure Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid.
Uitverkocht. Klik hier om de pdf te downloaden.

 
... ex. 09/4 Hoe duurzaam zijn geloofsgemeenschappen?  

09/3 Handreiking rond de kredietcrisis en de rol voor kerken.
Dit nummer is herdrukt en weer volop leverbaar

 
... ex. 09/2 Naar een duurzaam en sociaal Europa?  

... ex. 09/1 Flexibiliteit als deugd

 
... ex. 08/5 Geloofwaardige globalisering  

... ex. 08/4 Op het leven! Special over duurzaamheid.

 
... ex. 08/3 Aansluiting bij MVO-platform  

... ex. 08/2 Present tussen kerk en werk

 
... ex. 08/1 'In tweestrijd - hoe zorg en arbeid te combineren?', Themabrochure Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2007  

... ex. 07/4 We zijn wat we eten!

 
... ex. 07/3 Werk jij nog met bezieling?  

... ex. 07/2 Solidariteit in de polder?

 
... ex. 07/1 Driemaal duurzaam - Economie, mens en natuur in balans  

omhoog

Studiereeks

... ex.'Metamorfosen van religie en het diaconaat' (Studiereeks nr. 44), Trinus Hoekstra, red., 2008, ISBN/EAN: 978-90-72951-28-7, 132 pag. € 10,-

... ex 'Missie, migranten en evangelisatie', Verslag Voorjaarsconferentie 2007, DISK, Netwerk Urban Mission, InloopCentra Beraad en Netwerk LOND (Studiereeks 43), Hub Crijns, Erica Feenstra, Jerry Mendeszoon, Frans Wijsen, e.a., ISBN/EAN: 978-90-72951-27-4, 60 pag.

€ 5,-
... ex.'Viering van het 35-jarig jubileum landelijk bureau DISK' Wisseling voorzitterschap. Afscheid van bestuurders. Vrijdag 8 juni 2007 (Studiereeks nr. 42), Hub Crijns en Trinus Hoekstra, e.a. ISBN/EAN: 978-90-72951-26-7, 44 pag. € 5,-

... ex.'Missie in de wereld. Theologiseren van binnenuit. Verslag van de Voorjaarsconferentie 2006 Arbeidspastoraat DISK en Netwerk Urban Mission' (Studiereeks nr. 41), J. van der Spek en E. Sengers, e.a., 2006, 32 blz., ISBN 90-72951-25-5..

€ 5,-
... ex. 'Arbeid, bidden en danken. Rapport van het onderzoek naar werkmateriaal Zondag van de Arbeid, de Biddag en de Dankdag in de jaren 2003-2005' (Studiereeks nr. 40), Jan Baronner, Hub Crijns en Lotte Nijland (red), 2006, 56 blz., ISBN 90-7295-12-47. € 5,-

... ex. 'De maat van de donderdag: 'na-gedachten' over een bedrijfscontact', (studiereeks 39), Daan Vogelpoel. ISBN 90.72951.20.4.

€ 7,50
... ex. Waarden en sociale samenhang. Een studie in sociale ethiek in vervolg op de 1 Mei Conferentie 2003 (Studiereeks 38), Maarten Baltussen, Hub Crijns, Jan Schrauwen, e.a. € 10,-

... ex. 'Blijven verhalen. Een mens moet op tijd haar verhaal kwijt', (Studiereeks 37), Verhalenkrans: Alice Groeneveld, Paula Irik, Marchien Timmerman, en Erna Treurniet.
Uitverkocht

€ 7,50
... ex. De Rentmeester, de Boerin en de Aarde (Studiereeks 36), Peter Osendarp (uitverkocht) uitverkocht

... ex. In dienst van een kerk die er nog niet is (Studiereeks 35), Verslag van de Voorjaarsconferentie 2002 van Arbeidspastoraat DISK en Netwerk Urban Mission, Gerrit Jan van der Kolm, e.a.

€ 7,50
... ex. Canto Laboral (Studiereeks 34), Zang van arbeid in Zeeland, Peter Geene € 5,-

... ex. Een Zaans jubeljaar (Studiereeks 33), Over financiële en spirituele schulden, Pim Ligtvoet

€ 5,-
... ex. Mensenwerk in ontwikkeling (Studiereeks 32), Beschouwingen over arbeid in verleden, heden en toekomst, Bert Moonen en Teun van den Bosch € 5,-

... ex. Schoonmaken is mensenwerk (Studiereeks 31), Ervaringen van Paula Irik als arbeidspastor in Amsterdam, Paula Irik

€ 5,-
... ex. Arbeid in bijbels perspectief (Studiereeks 30), Wat moeten wij doen om Gods werk te verrichten?, Ignace Berten o.p. € 5,-

... ex. Laat mij je gezicht zien, laat mij je stem horen (Studiereeks 29), Teksten van vrouwen uit het arbeidspastoraat, DISK Taakgroep Vrouw en Arbeid

€ 5,-
... ex. Arbeidsvitaminen (Studiereeks 28), Hoe ga je om met veranderingen in je werk? Een handleiding voor cursusleiders, Berthil Oosting € 5,-

... ex. Gaat ook gij naar mijn wijngaard en ik zal u geven wat billijk is (Studiereeks 27), Een theologische verkenning van het debat over de verhouding tussen arbeid en inkomen in de kerkelijke tradities 1977-1997, Dr Jan van der Wal

€ 5,-
... ex. Arm en rijk in Frankrijk (Studiereeks 26), Verslag van een sabbat-stage bij mgr Gaillot, bisschop van Partenia, P. Ligtvoet € 5,-

... ex. In gesprek kerk en werk (Studiereeks 25), Een uitwisselingsprogramma van vijf bijeenkomsten, Bedrijfspastoraat Arnhem

€ 5,-
... ex. Arbeidspastoraat en DISK voorbij 2000 (Studiereeks 24), Een bijdrage aan de discussie, Drs J.W. Scheffers € 5,-

omhoog

Studies arbeidspastoraat

... ex. Beroep en bezieling. Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer, door Hub Crijns, Gerard van Eck, Trinus Hoekstra, Esther van der Panne en Hanneke Arts-Honselaar (eindredactie), Tot 1 november: € 24,90 (na 1 november € 29,90).

€ 29,90
... ex. Present tussen werk en kerk, Verhalen rond het arbeidspastoraat tussen 1975 en 2006, Rob Kuppens en Hub Crijns € 15,-

... ex. 'Gedreven leven. Reflecties op een levensverhaal', Jan W. Scheffers.

€ 18,-

... ex. Kap en koord in Amsterdam De geschiedenis van het bedrijfsapostolaat van de capucijnen in Amsterdam 1950-2000, Eindredactie: Hub Crijns

 
... ex. Pionieren tussen werk en kerk, Verhalen rond de opkomst van het industriepastoraat, redactie: Herman Noordegraaf, Johan Plasman en Eef van Vilsteren drie samen
€ 10,-

... ex. Pendelen tussen werk en kerk, Verhalen rond de opkomst van het bedrijfsapostolaat, redactie: Hub Crijns, Herman Noordegraaf en Eef van Vilsteren

 

omhoog

Diaconie

... ex. 'Een ‘andere’ Ariëns, de Doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860-1928)', Dr. Gerrit F. Deems. Dissertatie. Uitgeverij van de Berg, Almere/Enschede 2011. ISBN 978-90-5512-3018 € 29,90
(incl. verzendkosten)

... ex. 'Diaconie in beweging' - Deel 2 Handboek Diaconiewetenschap (incl. verzendkosten)

€ 34,90
... ex. 'Barmhartigheid en gerechtigheid' - Deel 1 Handboek Diaconiewetenschap € 46,95
(incl. verzendkosten)

... ex. zwart-wit fotoserie 'Werken van Barmhartigheid'

€ 10,-
... ex. Verslagboek presentatie Handboek Diaconiewetenschap 'Barmhartigheid en gerechtigheid' gratis

omhoog

Toerusting en activering kerken
Materiaal voor kerkdiensten en vieringen:

... ex. 14-1 Werken met toekomst! Materiaal voor viering en gesprek biddag, Dankdag en zondag van de Arbeid 2014. € 2,50
... ex. Flexibel en bezield?. Materiaal voor viering en gesprek Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2013 € 2,50

... ex. 'Wordt de pijn van de crisis duurzaam verdeeld?', Themabrochure Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2012

€ 2,50
... ex. Crisis - kans op verandering. Materiaal voor viering en gesprek Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2011 € 2,50

... ex. 'Werkloosheid: kerende kansen...', Themabrochure Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2010

€ 2,50
... ex. Flexibiliteit als deugd. Materiaal voor viering en gesprek Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2009 € 2,50

... ex. 'In tweestrijd - hoe zorg en arbeid te combineren?', Themabrochure Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2008

€ 2,50
... ex. Driemaal duurzaam. Themabrochure Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2007 € 2,50

... ex. 'De wereld wordt kleiner - denk ruim! Over Accra en de Millenniumdoelen', Themabrochure Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2006

€ 2,50
... ex. Werken met waarden. Themabrochure Biddag, Dankdag en Zondag van de Arbeid, 2005 € 3,50

... ex. Handreiking voor Liturgie en Gesprek bij het thema 'Werken met waarden' Verdieping, viering en bespreking

€ 4,00
... ex. Werken met bezieling. Themabrochure Zondag van de Arbeid, Biddag voor Gewas en Arbeid, 2004 € 3,50

... ex. Handreiking voor Liturgie en Gesprek bij het thema 'Werken met bezieling' Verdieping, viering en bespreking

€ 4,00
... ex. Sociaal zeker? Zeker sociaal! Themabrochure Zondag van de Arbeid, Biddag voor Gewas en Arbeid, 2003 € 2,50

... ex. Handreiking voor Liturgie en Gesprek bij het thema 'Sociaal zeker? Zeker sociaal' Verdieping, viering en bespreking

€ 3,50
... ex. Werken aan voedsel. Themabrochure Zondag van de Arbeid, Biddag voor Gewas en Arbeid, 2002 € 1,25

... ex. Handreiking voor Liturgie en Gesprek bij het thema 'Werken aan voedsel’ Verdieping, viering en bespreking

€ 2,35
... ex. Rust. Themabrochure Zondag van de Arbeid, Biddag voor Gewas en Arbeid, 2001 € 1,15

... ex. Handreiking bij brochure 'Rust’ Verdieping, viering en bespreking

€ 2,25
... ex. Uit vrije wil. Themabrochure Zondag van de Arbeid, Biddag voor Gewas en Arbeid, 2000 € 1,15

... ex. Handreiking voor liturgie en gesprek bij de brochure 'Uit vrije wil'. Verdieping, viering en bespreking

€ 2,25

Titels van brochures voor de Zondag van de Arbeid uit eerdere jaren op aanvraag.

omhoog

Arbeid en economie

... ex. 'Solidariteit in de polder? - armoede en armoedebestrijding in Nederland bezien vanuit de economie en de theologie', L. Delsen (red.), e.a.,ISBN 90-232-4168-6. € 27,50

... ex. Handboek Arbeid en Kerk 'Arbeid, zin en geloof'

€ 20,-
... ex. Economie en geloven, een zoektocht naar een kritische theologie Trinus Hoekstra € 22,50

... ex. Project Bedrijfspastoraat, Een historisch en theologisch onderzoek naar een verantwoord spreken van de gelovige in de economie, John Veldman

€ 22,50

omhoog

Werken aan een geloofwaardige economie

... ex. special 'Op het leven' uitverkocht.
klik hier om gratis te downloaden

... ex. flyer over de special 'Op het leven'

gratis

omhoog

Campagnemateriaal werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Zie voor een lijst de rubriek 'publicaties' op de website van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA.

omhoog

home