home

DISK

AFSCHEID LANDELIJK BUREAU DISK
EN ARME KANT VAN NEDERLAND/EVA

Bewerken, bewaren… en doorgeven
Afscheidsbundel

Bewerken, bewaren en doorgevenLandelijk bureau DISK en de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA moesten op 1 juni 2014 helaas de deuren sluiten. Klik hier voor een toelichting daarop.

Op 16 mei 2014 vond een afscheidsbijeenkomst plaats. Bij die gelegenheid kregen de aanwezigen (naast een gedichtenbundel) de afscheidsbundel 'Bewerken, bewaren en doorgeven' mee. Abonnees van de kwartaalbladen ontvingen deze publicaties later ook.

Naast een inleiding over 'De bloemen van DISK' en een uitleiding waarin ingegaan wordt op de vraag hoe het verder zou kunnen gaan met de erfenis van DISK, zijn er vijf hoofdstukken over de 'perken' die in de loop van de jaren zijn bewerkt:

 • Geloof, arbeid en economie
 • Geloof, economie en duurzaamheid
 • Verarming en verrijking
 • Diaconie
 • Schuldhulpmaatje

Ieder hoofdstuk kent vier onderdelen:

 • Een overzicht van de ingezette middelen
 • Een column
 • Een praktijkvoorbeeld
 • Een analyse van het werkveld
 • Klik hier om de publicatie gratis te downloaden.
  Wie graag een gedrukte versie wil ontvangen, kan die - bij wijze van uitzondering - nog enige tijd bestellen via info@disk-arbeidspastoraat.nl.
 • Klik hier voor de gedichtenbundel 'De Werken van Barmhartigheid'.
 • Klik hier voor een verslag van de afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven' op 16 mei 2014.

omhoog

home

Arbeidspastoraat DISK Landelijk bureau DISK