home

BEVRIJDE TIJD
Deelnemen aan een 24-uurseconomie?

WERKIJD IN BALANS
Een videofilm over tijdspatronen in arbeidsorganisaties

Magazine Bevrijde Tijd nr 4, september 2001

Tijd, of beter gezegd: het gebrek aan tijd houdt vrijwel iedereen bezig. Tijd is in onze beleving een steeds schaarser goed. De eisen die deelname aan betaalde arbeid aan ons stelt, spelen hierbij een belangrijke rol. De arbeidsproductiviteit is in Nederland erg hoog in vergelijking met omringende landen. We maken steeds meer producten in steeds minder tijd, of: verlenen steeds meer diensten in steeds minder tijd. En om concurrerend te blijven moet die productiviteit almaar verder omhoog.

De videofilm Werktijd in balans gaat in op de vraag hoe binnen werksituaties met tijd omgegaan wordt. Ze laat zien hoe werktijd ingedeeld is. Iedere functie bestaat uit verschillende werkzaamheden die ook ieder hun eigen tijd vragen. Zo is er naast tijd voor direct productieve taken ook tijd nodig voor overleg, creativiteit, planning, organisatie, signalering, onderhoud, rust enzovoorts. Maar is er wel voldoende tijd voor elk van deze bezigheden? Is er sprake van een goede balans?

De videofilm Werktijd in balans brengt verschillende arbeidsorganisaties in beeld. Bijvoorbeeld een verzorgingshuis waar productiviteit bestaat uit het leveren van zorg aan bewoners. In een ICT-bedrijf betekent productiviteit daarentegen het verlenen van diensten aan bedrijven die gebruik maken van nieuwe technologieën. Werknemers uit deze organisaties vertellen hoe hun werkdagen eruit zien en welke verschillende soorten werkzaamheden ze verrichten. Hoe is hun werktijd ingedeeld? Is er sprake van een goede afstemming tussen de voor verschillende taken benodigde hoeveelheid tijd? Tussendoor legt een deskundige uit aan welke voorwaarden de indeling van de werktijd moet voldoen om van een goede balans te kunnen spreken.

De videofilm Werktijd in balans is bedoeld om het gesprek in groepen over tijdspatronen in arbeidsorganisaties te stimuleren, bijvoorbeeld in groepen van werkgevers, werknemers, vakbondsleden en andere betrokkenen.

De videofilm Werktijd in balans duurt 15 minuten. De film is te koop bij het landelijk bureau DISK, Luijbenstraat 17
5211 BR 's-Hertogenbosch
tel: 073-6128201
e-mail bureau: info@disk-arbeidspastoraat.nl.
De kosten zijn
€ 15,- (exclusief verzendkosten).
U kunt bestellen via het formulier op deze site:
bestelformulier (zie campagne bevrijde tijd).

omhoog

home