home

BEVRIJDE TIJD
Deelnemen aan een 24-uurseconomie?

BOND TEGEN DE HAAST
Bond tegen de haast wil een leven met gevoel voor ritme

kopeling naar website bond tegen de haastDe Eeuwvergadering
Eigen website
Themakrant

Het weekend van 14 en 15 september 2002 staat in het teken van de afsluiting van de campagne Bevrijde Tijd. Deelnemen aan een 24-uurseconomie? Een initiatief van het landelijk bureau DISK. Op deze pagina treft u informatie aan over de belangrijkste activiteiten: de eeuwvergadering van de Bond tegen de Haast en een kerkdienst over Bevrijde tijd. Bij deze activiteiten hoort ook een website en een themakrant.

 • Een leven met een goed tempo: inspanning en ontspanning in balans.
 • Een leven met respect voor wat langzaam gaat, niet meteen iets oplevert en zich telkens herhaalt: de ritmes van dag en nacht, van groei en herstel, van verzorging en bezinning.
 • Een leven met ankers in de tijd: feestdagen en rustdagen, dagelijkse rituelen, tijden om even stil te staan, om belangrijke levensmomenten te markeren en te vieren.

Het manifest van de Bond tegen de Haast werkt deze drie thema’s uit. U vindt het manifest op de website www.bondtegendehaast.cjb.net. Op grond van uw reactie kan het manifest worden veranderd en/of uitgebreid.

omhoog

De Eeuwvergadering

De Bond tegen de Haast houdt haar eeuwvergadering op zaterdag 14 september 2002 van 10.30 tot 16.00 uur in de Janskerk, Janskerkhof 26 in Utrecht. U kunt een ontspannen en bezielde dag verwachten. Een feestelijk en gevarieerd programma met veel muziek en zang. Maar ook de discussie zullen we niet schuwen!

Tijdens drie over de dag verdeelde programma’s staat het manifest van de Bond tegen de Haast centraal. Dat gebeurt aan de hand van de volgende thema’s: (i) Een goed tempo, (ii) Respect voor wat langzaam gaat, en (iii) Ankers in de tijd.

De centrale programma’s hebben steeds een ander karakter: tribunaal, gesprek, verhaal/meditatie. Ze lopen telkens uit op een stemming over voorstellen uit het manifest. Tot aan de Eeuwvergadering kunnen die worden veranderd. Ook kunnen er nieuwe aan worden toegevoegd. De Bond tegen de Haast zorgt ervoor dat de voorstellen terechtkomen bij degenen die ze kunnen verwerkelijken.

Verder kunt u meedoen aan verschillende activiteiten: een levensloopspel, dansen, zingen, mediteren, kennismaken met slow cooking, gesprekken voeren met mensen die hun tijdsbesteding of hun tempo hebben veranderd. Natuurlijk kunt u ook kennismaken met de materialen uit de campagne Bevrijde Tijd, zoals de video Werktijd in balans. Bij mooi weer zijn er ook buiten activiteiten.

Het programma van de Eeuwvergadering vindt u op de website van de bond. Een krant met programma, het manifest en een Loesje-poster verschijnt tegelijk met de themakrant Bevrijde Tijd in mei.

omhoog

koppeling naar website bondtegendehaastEigen website

Als u surft naar www.bondtegendehaast.cjb.net, dan kunt u:

 • Het manifest van de Bond tegen de Haast lezen en erop reageren.
 • Voorbeelden vinden van maatregelen en initiatieven met een bevrijdende kijk op tijd.
 • Uw eigen voorbeeld of idee toevoegen.
 • Posters van Loesje ophalen.
 • Informatie vinden over de Eeuwvergadering. Maar ook over tijdsdruk, tijdsbeleving, onthaasting, arbeidstijden, verlofregelingen, bioritmen, feest- en rustdagen, en tijdsordening in verschillende godsdiensten.
 • Telkens een nieuw verhaal lezen van een tijdkunstenaar (v/m).
 • Discussiëren over de stelling van de maand.
 • Materiaal bestellen.
 • En natuurlijk: even ontspannen!

  omhoog

Themakrant
Suggesties voor gemeenten en parochies

Begin mei verschijnt een speciale themakrant Bevrijde Tijd. De krant richt zich op iedereen die binnen gemeenten en parochies betrokken is bij het ontwikkelen van activiteiten. Ze bevat vooral suggesties voor eenmalige en kortdurende activiteiten. Maar met elkaar zoveel dat ook een jaarlang bezig zijn met het thema Bevrijde Tijd tot de mogelijkheden behoort.

Een vrijwel volledig uitgewerkte liturgie (incl. preekschets) biedt een prima opstap. Ze sluit nauw aan bij een door het landelijke bureau DISK te verzorgen kerkdienst. De IKON zendt deze op 15 september 2002 op televisie uit.

De krant doet daarnaast nog meer bruikbare suggesties voor het samen vieren. Maar ook voor het samen leren over en het samen werken aan bevrijde tijd. Verder maakt de krant attent op nuttige materialen en adressen. Over de achtergronden van het thema valt te lezen in enkele overzichtelijke artikelen. Daarin wordt ook uitdrukkelijk aandacht gegeven aan de geloofsdimensies.

Tenslotte bevat de krant een katern met veel informatie over de Bond tegen de Haast (zie elders op deze pagina) en een Loesje-poster.

De themakrant Bevrijde Tijd (16 p.) is gratis te bestellen bij het landelijk bureau DISK, Luijbenstraat 17
5211 BR 's-Hertogenbosch
tel: 073-6128201
e-mail bureau: info@disk-arbeidspastoraat.nl.
De lezers van het magazine krijgen de krant automatisch toegezonden.

omhoog

Naar andere artikelen Bevrijde tijd

home