home

BEVRIJDE TIJD
Deelnemen aan een 24-uurseconomie

ARTIKELEN

Magazines 2002
Magazines 2001
Magazines 2000

Het landelijk bureau DISK draagt de campagne 'Bevrijde Tijd. Deelnemen aan een 24-uurseconomie'. De campagne geeft een vervolg aan de kerkelijke actie tegen de 24-uurs economie Neem tijd om te leven. In 1998 boden 21 christelijke en joodse kerkgenootschappen ruim 800.000 handtekeningen aan aan de toenmalige ministers van Economische Zaken Wijers. Ze deden dat naar aanleiding van de verruiming van de winkeltijdenwet. Het landelijk bureau DISK denkt dat veel mensen behoefte hebben aan verdere bezinning en activering. De campagne Bevrijde Tijd beoogt dan ook het gesprek in de kerken en in de maatschappij over de werking en gevolgen van de 24-uurseconomie te stimuleren. Ze nodigt mensen uit bewuste keuzen te maken in het al dan niet meegaan met ontwikkelingen. Met het oog op de bezinning geeft DISK het magazine Bevrijde Tijd uit.

Dit magazine verschijnt twee keer per jaar. Elk nummer belicht twee thema's. Het magazine bevat verwerkingssuggesties en informatie over materialen en activiteiten.

De magazines zijn gratis. U kunt ze bestellen: bestelformulier

Vanaf deze pagina kunt u doorklikken naar artikelen uit de magazines 'Bevrijde Tijd'. Bij elk artikel treft u toelichtende kaders en korte impressies aan, alsmede mogelijkheden voor gesprek, bezinning of actie. Door op de titel van het artikel te klikken, kunt u het artikel opvragen.

Extra

Magazine

Magazine

Magazine

Magazine

Magazine

omhoog

home