home

PROJECTEN

ECONOMISCHE CRISIS EN DE KERKEN

Handreiking rond de kredietcrisis voor kerken

Door Trinus Hoekstra

Special kredietcrisis OnderstebovenSinds medio februari verkeert Nederland officieel in een recessie. Wat begon als een kredietcrisis is een regelrechte economische crisis geworden met alle gevolgen van dien: toenemende werkloosheid, onzekerheid over de ontwikkeling van de koopkracht, de waarde van pensioenen en de waardevastheid van koopwoningen. 

Met dit themanummer van Ondersteboven willen we kerken een handreiking bieden met het oog op de vraag wat ze kunnen doen in verband met de economische crisis. De handreiking biedt daartoe achtergrondinformatie met het oog op bezinning en gesprek, maar ook suggesties voor een themadienst en aandachtspunten voor diaconaat en pastoraat.

In de handreiking worden drie lijnen bij elkaar gehouden: een pastoraal/diaconale lijn; de lijn van de rol van de kerk in het publieke debat over de economische crisis; en tot slot de lijn van de eigen (kerkelijke) omgang met financiële middelen.
Een eerste lijn is het pastoraal en diaconaal oog en oor hebben voor de directe nood van mensen. Die nood kan materieel van aard zijn, in de vorm van verlies van werk en inkomen. De nood kan echter ook en tegelijkertijd een meer spiritueel karakter aannemen, in de vorm van angst en zorg over de toekomst. Daarnaast kan de crisis geloofsvragen oproepen. Wat betekenen geld en economie voor ons en hoe ga je er ‘goed’ mee om. Wat voor licht werpt onze traditie op dergelijke vragen? Pastoraal gaat het erom mensen in dit soort situaties nabij te zijn, hun verhaal te laten vertellen en ze daarmee ook in staat te stellen om weer op verhaal te komen. Diaconaal gaat het erom deze situaties en verhalen van mensen te begrijpen in hun maatschappelijke context en hen waar mogelijk met raad en daad ter zijde te staan. Tegelijkertijd gaat het echter ook om het stellen van de vraag wat deze ervaringen betekenen voor de betrokkenheid van de kerk op de samenleving. Een tweede lijn betreft dan ook de deelname door de kerk, op lokaal en landelijk niveau, aan het publieke debat over deze economische crisis. Wat is de oorzaak van de crisis en biedt deze, zoals velen denken, een ‘kans’ om de richting in te slaan van een economie die meer oog heeft voor mens en natuur?
Met dat laatste komt de derde lijn in beeld, namelijk het duurzame karakter van kerken zelf wat betreft de omgang met de eigen financiële middelen. Het gaat hierbij om het fenomeen van het geld van de kerk en wat mogelijkheden zijn om daar op een meer duurzame manier mee om te gaan. Het zal duidelijk zijn dat wanneer kerken in het publieke debat pleiten voor meer oog voor mens en natuur, dat dit pleidooi aan kracht wint wanneer kerken zelf in de omgang met de eigen middelen ook duurzaamheid nastreven.

De handreiking is in de eerste week van juli 2009 verschenen als een themanummer van Ondersteboven (2009-3). Er is inmiddels een tweede druk verschenen; de publicatie is dus weer volop te bestellen.
Klik op de knop om naar het on-line bestelformulier te gaan (zie rubriek 'Ondersteboven'): bestelformulier

Terug naar openingspagina economische crisis en de kerken

omhoog

home