home

PROJECTEN

ECONOMISCHE CRISIS EN DE KERKEN

De economische crisis, de gevolgen en de diaconale inzet

Ria van NistelrooijDoor Hub Crijns

Inleiding
Wie betaalt het gelag?
Erfelijke armoede

Inleiding

Vraagt u zich ook wel eens af wat de economische crisis precies inhoudt, wie er door geraakt worden en wat je er als gelovig mens aan kunt doen? De Titus Brandsmaparochie te Oss organiseerde daartoe in samenwerking met Stichting de Vonk (instelling voor Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk, Tilburg) een serie van drie bijeenkomsten over de economische crisis, de gevolgen en de diaconale inzet, die plaats hebben gevonden op 3 februari, 10 maart en 23 maart in Oss. Drs. Hub Crijns, directeur Landelijk Bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) te ’s-Hertogenbosch, opende de serie. Hij weet in begrijpelijke taal de economische crisis op macroniveau te koppelen aan de rol die kerken en parochies kunnen hebben. Vervolgens ging drs. Ria van Nistelrooij, medewerker Stichting de Vonk te Tilburg in op de gevolgen van de economische crisis voor het dagelijks leven en pater George Zeegers o.carm., pastor van de Titus Brandsmaparochie Oss sloot af met wat de geloofsgemeenschap kan doen.

omhoog

Wie betaalt het gelag?

Volgens Hub Crijns “bestaat de economie uit een vijftal deelsystemen, waar we allemaal aan meedoen: de economie van de ruil of markt; de economie van de herverdeling, de economie van de gift, de grijze, zwarte of criminele economie en de economie van de beurs. Dat laatste deelsysteem heeft de afgelopen 20 jaar een te hoge vlucht genomen, mede door de interne prikkel om alleen maar naar meer geld of winst te kijken. De gevolgen van de instorting van de geldeconomie werken thans door in de andere economische deelsystemen”. George Seegers: “Er is een enorme staatsschuld opgebouwd om de economie gaande te houden. Die schuld drukt op collectieve middelen waardoor de lasten uiteindelijk op afhankelijke mensen worden afgewenteld. Bij de laagstbetaalden en zij die leven van een uitkering gaat de hagelslag van de boterham, terwijl het bij anderen gaat om het schrappen van de derde vakantie. Het opkrikken van de oude economie is heilloos, alles wordt in de markt gezet ten koste van publieke voorzieningen. Maar het zou moeten gaan over duurzaamheid in ziekenzorg, vervoer en postbezorging, over eerlijk delen. Privatiseren is goed voor aandeelhouders, niet voor kwetsbaren in de samenleving.”

omhoog

Erfelijke armoede

“Dat heet dan private rijkdom versus publieke armoede”, haakt Ria van Nistelrooij aan. “Gaat de kredietcrisis alleen over mensen met een koophuis en verloren gegane beleggingen of ook over minima, basale armoede, over huurtoeslag en schuldenproblematiek”, vraagt ze zich hardop af. “Het is in alle gevallen triest wat mensen overkomt, maar er is wel gradatie in luxe en primaire levensbehoeften.” Zij gaat op de tweede avond ervaringsdeskundigen uitnodigen, die bereid zijn hun verhaal te doen en hoopt dat de aanwezigen geraakt worden door mensen in de knel. “Mensen in de hoek waar de klappen vallen behoren vaak tot de groep waarin van generatie op generatie armoede heerst', legt Ria uit. 'Het draait bij deze families niet om kwaliteit van leven maar om overleven. Ze ervaren voortdurend uitsluiting terwijl ze hun kinderen daarvoor willen behoeden.' 'Mensen aan de rand van de samenleving hebben een levensverwachting, die zeven jaar onder het gemiddelde ligt. En in dat kortere leven hebben ze ook nog gemiddeld vijftien jaar te kampen met ziektes', leerde George Zeegers uit onderzoeken. 'Veroorzaakt door stress hebben deze mensen altijd 'geld in hun hoofd', het beheerst hun leven', volgens Ria. 'Wij moeten vooroordelen zoals Waarom sparen ze niet wat laten varen, want wij kunnen met al onze goede bedoelingen niet uitmaken waaraan iemand behoefte heeft.'

Klik hier om de hele lezing van Hub Crijns te downloaden.

omhoog

Terug naar openingspagina economische crisis en de kerken

home