home

PROJECTEN

DIACONALE STUDIES

DISK-studiereeks 44
Metamorfosen van religie
en het diaconaat

disk-STUDIEREEKS 44In de 44e aflevering van de DISK Studiereeks staat het boek 'Metamorfosen – Over religie en moderne cultuur' van Erik Borgman centraal in een diaconaal perspectief. Van de titel ‘Metamorfosen van religie en het diaconaat’ verwijst het eerste cursief geschreven deel naar het boek van Borgman en zijn visie op religie. Religie heeft voor Borgman alles te maken met een samenleving, een wereld die in onrust en beroering is. De onzekerheid die zich in dit tumult aandient wil Borgman als theoloog mee uithouden in het geloof en het verlangen dat God hierbij en hierin aanwezig is. Religie is voor hem het durven leven van de vraag naar Gods betrokkenheid bij de huidige cultuur.
Het tweede deel van de titel verwijst naar de diaconale praktijken van waaruit het merendeel van de auteurs van deze bundel de reflecties van Borgman waarneemt. Hun ervaringen en reacties vormen het hart van deze bundel. Hoe herkenbaar zijn voor hen de gedachten van Borgman en in hoeverre zijn ze behulpzaam bij de doordenking en duiding van hun werk?

Deze bundel heeft zijn oorsprong in een reactie van Erik Borgman, tijdens een bijeenkomst van de Diaconale Studiekring, op Barmhartigheid en Gerechtigheid – handboek diaconiewetenschap. De kern van deze reactie was dat het een misvatting is dat diaconie/diaconaat opgevat wordt als een praktisch toepassingsgebied van wat elders in de kerk inhoudelijk en ‘werkelijk’ aan de orde is. Diaconie/diaconaat zelf is volgens Borgman gelovig handelen. Het is navolging van en antwoord op de compassie van God met deze wereld en haar mensen. In diaconie/diaconaat gebeurt kerk! Deze reactie was de reden om Metamorfosen met meer dan gewone belangstelling ter hand te nemen met het oog op diaconie/diaconaat.

Metamorfosen van religie en het diaconaat’, ISBN/EAN: 978-90-72951-28-1, prijs € 10,00.

Klik op de knop om naar het on-line bestelformulier te gaan (zie rubriek 'Studiereeks'): bestelformulier

Of bij Landelijk Bureau DISK, Luijbenstraat 17, 5211 BR Den Bosch, 073-6128201, info@disk-arbeidspastoraat.nl.

Klik hier voor meer informatie over de Voorjaarsconferentie 2008, waar het boek van Borgman centraal stond.

Terug naar openingspagina diaconale studies

home