home

PROJECTEN

DIACONALE STUDIES

CONFERENTIE 'OVER HEILIGE GROND EN HOEDEN'

Verder denken over diaconaat / diaconie

Wanneer en door wie?
Aanleiding, inhoud, doelstelling en opzet

Programma

Personalia van de sprekers

Wanneer en door wie?

Op vrijdag 12 september
van 10.00 tot 15.30 uur
in de Bergkerk te Amersfoort

Dr. Abraham Kuyperlaan 2
3818 JC Amersfoort

georganiseerd door de Diaconale Studiekring
in samenwerking met DISK, het landelijk bureau voor arbeidspastoraat

omhoog

Aanleiding, inhoud, doelstelling en opzet

Dit jaar vonden twee oraties plaats die van belang zijn voor de doordenking van het diaconaat/de diaconie, te weten:

Erik Borgman, '… want de plaats waarop je staat is heilige grond' God als onderzoeksprogramma, gehouden op 29 februari 2008 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom aan het Departement Religiewetenschappen en Theologie binnen de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg;

Herman Noordegraaf, Voor wie nemen wij de hoed af? Enige gedachten over diaconiewetenschap, gehouden op 25 april 2008 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit vestiging Leiden.

Op deze conferentie zullen beide oraties ter bespreking staan met het oog op een verdere doordenking van diaconaat/diaconie.

De conferentie begint met de presentatie van DISK Studiereeks nr. 44 'Metamorfosen van religie en het diaconaat'. Deze publicatie heeft zijn oorsprong in de reactie van Erik Borgman, tijdens een bijeenkomst van de Diaconale Studiekring, op Barmhartigheid en Gerechtigheid - handboek diaconie-wetenschap. Deze reactie was de reden om in deze publicatie vanuit en met het oog op het diaconaat met meer dan gewone belangstelling kennis te nemen van zijn Metamorfosen. Het is ook de reden dat we op deze conferentie de inaugurele rede van Erik Borgman ter hand nemen en de vraag stellen wat deze in relatie tot de inaugurele rede van Herman Noordegraaf betekent voor diaconaat/diaconie.

De aftrap voor de bespreking zal gegeven worden door de hoogleraren Toine van den Hoogen en Gerard den Hertog. Daarna zullen de deelnemers ruimschoots de mogelijkheid hebben om hun inbreng te leveren. Vervolgens zullen ook de kersverse hoogleraren de gelegenheid krijgen om hun reactie te geven.

omhoog

Programma

10. 00 Ontvangst met koffie en thee

10.30 Opening door conferentievoorzitter Jac Franken

10.35 Presentatie door Trinus Hoekstra van DISK Studiereeks nr. 44: 'Metamorfosen van religie en het diaconaat'

10.50 Reactie op de inauguraties door Toine van den Hoogen

11.15 Reactie op de inauguraties door Gerard den Hertog

11.40 Koffie en thee

12.10 Groepsgesprekken: op basis van de gelezen inauguraties en de gehoorde reacties formuleert iedere groep één vraag

13.00 Lunch en boekentafel

13.45 Reactie van Erik Borgman

14.00 Reactie van Herman Noordegraaf

14.15 Discussie met de zaal en forum. In het forum
nemen de vier hoogleraren zitting

15.15 Sluiting

omhoog

Personalia van de sprekers

Prof. Dr. E.P.N.M. Borgman, hoogleraar theologie van de religie, in het bijzonder het christendom aan het Departement Religiewetenschappen en Theologie binnen de Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg;
Ds. J. Franken, beleidsmedewerker bij het expertisecentrum van de Protestantse Kerk in Nederland;
Prof. Dr. G.C. den Hertog, hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken;
Prof. Dr. A.J.M. van den Hoogen, hoogleraar fundamentele theologie aan de faculteit theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen;
Dr. T. Hoekstra, projectmanager binnenlands diaconaat bij Kerk in Actie en mededirecteur van landelijk bureau DISK;
Prof. Dr. H. Noordegraaf, bijzonder hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit vestiging Leiden.

Klik hier voor een verslag van de conferentie.

Klik hier voor de oratie van Herman Noordegraaf.

Klik hier voor de oratie van Erik Borgman.

Klik hier voor meer informatie over de voorjaarsconferentie 2008, waarop het gedachtengoed van Erik Borgman centraal stond.

omhoog

Terug naar openingspagina diaconale studies

home