home

PROJECTEN

HANDBOEK DIACONIEWETENSCHAP
Barmhartigheid en gerechtigheid

Bericht over het handboek

door Hub Crijns

Inleiding
Diaconie: doen en denken

Redactie
Fotoserie

Bestellen

Inleiding

In het najaar van 2001 is een begin gemaakt met het werken aan een nieuw oecumenisch Handboek Diaconie. Al enige tijd is er op dit terrein geen actueel studieboek meer verkrijgbaar. Op dit punt is er sprake van een grote leemte, waarmee onder andere de opleidingen geconfronteerd worden. Daarom hebben de oecumenische Diaconale Studiekring en landelijk bureau DISK het initiatief genomen om tot een nieuw en breed oecumenisch georiënteerd handboek te komen. Het boek, met als titel Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap, is bedoeld voor hen die beroepsmatig of wetenschappelijk diaconie studeren, voor hen die actief werkzaam zijn in een diaconale functie en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden. Het handboek is van belang voor alle kerkelijk werk, dat zijn identiteit omschrijft met de woorden 'missionair' en 'diaconaal'.

Diaconie: doen en denken

Interessant is dat het handboek opent met concrete voorbeelden die de werken van barmhartigheid tot thema hebben. Als achtste werk van barmhartigheid is door de redactie 'vrede stichten' toegevoegd. Deze leidraad tekent de kern van het boek: diaconie verknoopt barmhartigheid en gerechtigheid. Tegelijk komen uit deze praktijkbeschrijving een aantal vragen voor de wetenschappelijk reflectie, die de leidraad voor het verdere boek hebben gevormd. De meer dan veertig auteurs diepen in dit boek de achtergronden van diaconaal denken en handelen uit. Het boek geeft aandacht aan de plek die diaconie inneemt in de diverse kerkelijke stromingen. De kijkjes in de geschiedenis vinden plaats door één persoon of beweging in beeld te brengen, die vernieuwend is geweest voor de diaconale praktijk. Het eerste deel rond af met een verkenning hoe andere grote levensbeschouwelijke stromingen over diaconie denken en handelen.
De hedendaagse theorievorming rond diaconie vormt het tweede deel van het boek. Gestart wordt met verkenningen rond diaconaal handelen in de wereld en dit hoofdstuk wordt door Andries Baart besloten. Bert Hoedemaker besluit het hoofdstuk over de grondvragen van een diaconale ecclesiologie, waarin hij de verbinding tussen diaconaat en getuigenis centraal zet. Vervolgens wordt een verkenning gemaakt van diaconie temidden van andere kerkelijke werkvelden. Deze verkenning stelt dat "een kerk zonder diaconie geen kerk is", en tegelijk dat "diaconie zonder kerk geen diaconie is". De theorievorming wordt besloten met twee artikelen, waarin herbronning van het diaconale denken aangereikt wordt door hernieuwd bijbels-exegetisch onderzoek, zowel in het Oude Testament of de Tenach als in het Nieuwe Testament. Deze verkenningen door Lútzen Miedema rond het werk van Klaus Müller over de Tenach en Anton Houtepen rond het werk van John Collins over de betekenis van het woord diaconie reiken nieuwe fundamenten aan, die hun doorwerking zullen hebben in ecclesiologie en theologie. Ook de praktijk van diaconie zal hierdoor beïnvloed gaan worden. In het slothoofdstuk maakt de redactie de balans op en reikt vragen aan voor de ontwikkeling van een meer samenhangende diaconiewetenschap.

Redactie

De redactie bestaat uit drs. Hub Crijns, drs. Wielie Elhorst (redactiesecretaris), Ploni Robbers-van Berkel, drs. Lútzen Miedema, dr. Herman Noordegraaf, dr. Sake Stoppels en drs. Herman van Well. De eindredactie werd gedaan door drs. Esther van der Panne. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Kok te Kampen samen met landelijk bureau DISK.

Fotoserie

Landelijk bureau DISK heeft samen met Chris Pennarts een serie foto's 'De werken van Barmhartigheid' samengesteld. De serie van tien foto's staat in het boek voorafgaande aan elk hoofdstuk afgebeeld.
Na het verschijnen van het handboek diaconiewetenschap is de serie ook afzonderlijk op zwart-wit fotoprints te bestellen bij landelijk bureau DISK voor € 10,-.
Klik hier om de fotoserie te bekijken.

Bestellen

Bestellen van 'Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek Diaconiewetenschap' kan alleen nog bij de reguliere boekhandel.

Terug naar openingspagina handboek diaconiewetenschap

home