home

PROJECTEN

HANDBOEK DIACONIEWETENSCHAP
Tweede boek - Diaconie in beweging

Verslag presentatie Diaconie in beweging

Diaconie in beweging - Handboek diaconiewetenschap

Hub Crijns

Inleiding

Op tien september 2004 hebben 50 mensen deelgenomen in Amersfoort aan de presentatie van Diaconie in beweging. Handboek Diaconiewetenschap. De aanwezigen zorgden voor een aandachtig gehoor. De dagvoorzitter dr. Jozef Wissink is lid van de redactie van het handboek.
De presentatie van Diaconie in beweging is verzorgd door drs. Ellen Hogema, voorzitter van de redactiegroep. Zij heeft het boek aangeboden aan drie personen, die elk een eerste reactie hebben gegeven op het nieuwe handboek diaconiewetenschap:

  • Mgr. Dr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem Oud-Katholieke kerk
  • Prof. dr. Roel Kuiper, hoogleraar Christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en voorzitter van de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  • Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie aan de Tilburg School of Humanities, Department of Culture Studies

Tenslotte is er een plenaire discussie geweest onder leiding van dr. Jozef Wissink, waarin een aantal vragen en opmerkingen zijn besproken en verder toegelicht.

Het eerste deel gaat over de wortels van diaconie, de bijbelse én historische wortels. De inzichten van de exegeet John Collins hebben hierin een belangrijke rol gespeeld, en zijn ook grondig in de redactie besproken. Als tweede element is onderzocht hoe de traditie van de klassiek Joodse begrippen barmhartigheid en gerechtigheid verbonden zijn met de diaconale kernwoorden.
Het tweede deel gaat over diaconie in de hedendaagse context of anders geformuleerd hoe de hedendaagse ontwikkelingen de agenda van diaconie kunnen bepalen. Er is gekozen voor de vier onderwerpen: globalisering, migratie en immigratie, ontwikkelingen in de verzorgingsstaat en lijden.

omhoog

Een leerboek

Diaconie in beweging is een leerboek en wel in minstens twee opzichten. Allereerst omdat het bedoeld is als studieboek voor studenten aan hbo-opleidingen en universiteiten. Voor hen in het bijzonder heeft de redactie het geschreven. Tevens is het een studieboek voor beroepskrachten in de diaconale praktijk en voor de bredere kring van diaconaal geïnteresseerden.
Ten tweede is dit nieuwe boek voor de redactie, zoals ook bij het werken aan Barmhartigheid en gerechtigheid de ervaring was, een leerboek geworden; het schrijven ervan is een vruchtbaar leerproces geweest. Sporen daarvan zijn zichtbaar in de opzet, vooral in het in discussie brengen van de definitie van diaconie uit Barmhartigheid en gerechtigheid. De resultaten oogsten we in de tussenbalansen van elk deel en in de slotbeschouwing. Ook het vak diaconiewetenschap wordt daarbij onderdeel van dit leerproces. Vaak is het leerproces van waaruit een boek ontstaat, niet meer zichtbaar in de publicatie zelf, maar wij hebben ervoor gekozen ons eigen leerproces niet te verhullen voor de gebruikers. Al denkende en doende leren we immers.

omhoog

Verslagboek

Inmiddels is een verslagboek beschikbaar van deze presentatie, waarin opgenomen alle teksten van de genoemde mensen. Geïnteresseerden kunnen dit boekje ‘Verslag presentatiebijeenkomst van Diaconie in beweging' downloaden: klik hier.

omhoog

Terug naar openingspagina handboek diaconiewetenschap

home