home

PROJECTEN

HANDBOEK DIACONIEWETENSCHAP
Barmhartigheid en gerechtigheid

Verlagboek presentatie

Door Hub Crijns

Op 10 september 2004 hebben 120 mensen deelgenomen in Amersfoort aan de presentatie van 'Barmhartigheid en Gerechtigheid. Handboek Diaconiewetenschap'. De aanwezigen zorgden niet alleen voor een volle Bergkerk, maar tevens voor een aandachtig gehoor. De dagvoorzitter drs. Herman van Well is de secretaris van de oecumenische diaconale Studiekring.
De presentatie van het handboek is verzorgd door dr. Sake Stoppels, voorzitter van de redactiegroep. Hij heeft het boek aangeboden aan vier personen, die elk symbool staan voor de gebruikersgroepen van het handboek diaconiewetenschap:

  • Petra van Oosten, theologie studente
  • drs. Aloys Wijngaards van het Centrum Diaconaat Dijnselburg aartsbisdom Utrecht
  • Arnold van Heusden, directeur Evangelische Alliantie
  • mr. Duca de Bruyn, Hoofd diaconaal en missionair programma Protestantse Kerk in Nederland.

Na de presentatie hebben deze vier mensen in een korte reactie aangegeven waarom ze het gepresenteerde handboek belangrijk vinden voor opleidingen en kerken.
Het eerste deel van de presentatie van de inhoud is samen te vatten in de stelling 'Een kerk zonder diaconie is geen kerk, en diaconie zonder kerk is geen diaconie'. Eerste referent is dr. Herman Noordegraaf, docent voor diaconaat vanwege de Protestantse Kerk in Nederland aan de Universiteit Leiden en lid van de redactiegroep. Een co-referentie is gegeven door mevr. drs. Jannet van der Spek, onderzoeker netwerk urban mission.
Het tweede deel van de presentatie betreft een belangrijk thema uit het boek, namelijk 'de gevolgen van herbronning van bijbelse gegevens over diaconie (J.N. Collins), barmhartigheid en gerechtigheid (K. Müller) voor de diaconale praktijk van vandaag'. De eerste spreker is drs Lútzen Miedema, predikant PKN gemeente Amsterdam-Noord en lid van de redactiegroep. Het co-referaat is verzorgd door dr. Jorge Castillo-Guerra, docent Nijmeegs Instituut voor Missiologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
De belangstelling voor het handboek is groot. Begin oktober blijkt dat de eerste oplage van 1.150 exemplaren bijna is uitgeleverd bij het Centraal Boekhuis en starten de redactie en uitgevers het werk voor de tweede druk.

Inmiddels is een verslagboek beschikbaar van deze presentatie, waarin opgenomen alle teksten van de genoemde mensen. Tevens is opgenomen een verslaggevend artikel. Geïnteresseerden kunnen dit boekje 'Verslag presentatiebijeenkomst van 'Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek Diaconiewetenschap'' op A-4 formaat hier downloaden.

Terug naar openingspagina handboek diaconiewetenschap

home