home

PROJECTEN

DUURZAAMHEID: WAAR GEEF JIJ JE TALENTEN AAN?

Projectbeschrijving

Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?Landelijk bureau DISK heeft de afgelopen jaren al eerder aandacht besteed aan duurzame economie en maatschappelijke verantwoord. Ook in de periode 2010-2012 zal dat blijven gebeuren. Het in maart 2010 gestarte project ‘Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?’ zal de aandacht zijn toegespitst op de bijdrage die mensen in hun betaalde werk kunnen en willen leveren aan duurzame ontwikkeling.

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met de wijze waarop in behoeften van huidige en toekomstige generaties mensen, planten en dieren voorzien wordt. Het veronderstelt dat verder gekeken wordt dan het hier en nu. Duurzame ontwikkeling wil ook anderen – elders en later dus – de mogelijkheid bieden om in hun behoeften te voorzien. Dat vraagt van huidige en toekomstige generaties dat ze voortdurend streven naar een ideaal evenwicht tussen ecologische, sociale en economische belangen, ook wel de drie p’s genoemd: planet, people en profit. Duurzame ontwikkeling is een gemeenschappelijke opgave van bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties en individuele burgers, dus ook van plaatselijke geloofsgemeenschappen en individuele gelovigen.

Het project ‘Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan’ beoogt materiaal en ondersteunde activiteiten te ontwikkelen, waardoor mensen die betaald werk verrichten, hierover met zichzelf en met anderen in dialoog kunnen gaan.

Het project start met een verkennende fase. DISK wil door middel van interviews en groepsgesprekken meer zicht krijgen op hoe mensen die het belang van duurzaam handelen in hun werkomgeving onderkennen daar concreet uitdrukking aan geven en hoe zij daarover met zichzelf en met anderen in gesprek zijn. Daarnaast zal er in de periode tot januari 2011 een enquête gehouden worden. Dit om meer zicht te krijgen op het draagvlak dat binnen plaatselijke geloofsgemeenschappen bestaat om in de eigen activiteiten aandacht te besteden aan sociale, ecologische en economische duurzaamheid.
Op basis van inzichten die in de verkennende fase opgedaan zijn, volgen verschillende fasen, waarin het materiaal en ondersteunende activiteiten stap voor stap – dat wil zeggen: in nauwe samenwerking met toekomstige gebruikers – ontwikkeld worden.

In het DISK tijdschrift OndersteBoven en op deze website zal te lezen zijn over de voortgang van het project.

Klik hier voor de vragenlijst.

omhoog

Naar openingspagina Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?

home