home

PROJECTEN

DUURZAAMHEID: WAAR GEEF JIJ JE TALENTEN AAN?

"Hoe ver ga je met dat wereldverbetergedoe?"

Door Gerard van Eck

Logo TogetthereLandelijk bureau DISK geeft uitvoering aan het project 'Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?' In de eerste fase van het project is verkend of, en zo ja hoe, mensen in hun eigen werkomgeving invulling geven aan het veelomvattende begrip duurzame ontwikkeling. In dat kader is onder meer een gesprek gevoerd met vier jongeren uit het netwerk van Togetthere, het internationaal jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie.

Kliik hier om het groepsinterview te downloaden (pdf, 222 kb).

omhoog

Naar openingspagina Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?

home