home

PROJECTEN

WERKEN AAN EEN GELOOFWAARDIGE ECONOMIE

Aansluiting PKN bij MVO Platform
Vooraankondiging conferentie 10 juni 2008

Inleiding
Programma

Inleiding

In het kader van het project ‘Het gesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)’ dat een onderdeel is van het programma ‘Werken aan een Geloofwaardige Economie’ (www.geloofwaardige-economie.nl), sluit de Protestantse Kerk in Nederland zich aan bij het MVO Platform (www.mvo-platform.nl). Deze aansluiting wordt gerealiseerd door Kerk in Actie.
Het MVO Platform is een verband van non-gouvernementele organisaties die hun krachten en deskundigheden op het terrein van MVO bundelen ten einde het debat met overheid en bedrijfsleven over MVO vanuit de burgerlijke maatschappij (civil society) goed en constructief te kunnen voeren.

De conferentie vindt plaats op dinsdagmiddag 10 juni 2008 van 13.00 tot 17.30 in het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht.

Hieronder treft u het programma van de conferentie aan. Voor deelname aan de conferentie dient u zich vóór 30 mei aan te melden bij Marijke Gaastra (m.gaastra@kerkinactie.nl). De toegang is verder vrij.

Programma

13.00   ontvangst met koffie en thee

13.15   welkom door de dagvoorzitter, Trinus Hoekstra, projectmanager bij Kerk in Actie op het terrein van Geloof, Economie en Duurzaamheid en mededirecteur van het landelijk bureau voor arbeidspastoraat, DISK.

13.20   korte inleiding op de aansluiting van de Protestantse Kerk in Nederland door Kerk in Actie bij het MVO Platform door de coördinator van het samenwerkingprogramma ‘Werken aan een Geloofwaardige Economie’ Evert Jan Hazeleger, adjunctprogrammamanager Kerk in Actie.

13.40   toelichting op de aansluiting van de Protestantse Kerk in Nederland bij het MVO Platform door Gerrit de Fijter, preses van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

14.00   reactie door de uitgenodigde partijen op deze aansluiting vanuit:
het bedrijfsleven, Jan Willem van den Braak, hoofd stafgroep Levensbeschouwing en Ondernemen en directeur bureau Brussel VNO-NCW;
de overheid, Marion Braks, plaatsvervangend directeur Ondernemen bij het ministerie van Economische Zaken;
de NGO’s, Gemma Crijns, coördinator van het MVO Platform.

14.30   een paar korte reacties uit de zaal

14.45   aanbieding van het mvo-referentiekader door Gemma Crijns aan preses Gerrit de Fijter ter bevesting van de aansluiting van de Protestantse Kerk in Nederland bij het MVO Platform

14.50   slotreactie door preses De Fijter

15.00   koffie en thee

15.30   Start van het debat Wat is MVO? onder leiding van Peter Pennartz, projectleider bij SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen).
De vier partijen geven in 4 rondes antwoord op 4 vragen met een kort statement van 2 minuten. Na de statements krijgt tijdens iedere ronde de zaal de gelegenheid om kort te reageren. De vier vragen zijn: Wat is MVO op het moment? Wat moet het worden? Wat is uw verantwoordelijkheid daarbij? En hoe ziet u de verantwoordelijkheid van kerken ten aanzien van MVO? Achtereenvolgens worden viermaal statements gegeven door:
Jan Willem van den Braak, VNO-NCW;
Marion Braks, Ministerie van Economische Zaken;
Gemma Crijns, MVO Platform;
Gerrit de Fijter, Protestantse Kerk in Nederland.

15.30   Wat is MVO op het moment?

15.45   Wat moet MVO worden?

16.00   Wat is uw verantwoordelijkheid daarbij?

16.15   Hoe ziet u de verantwoordelijkheid van kerken ten aanzien van MVO?

16.30   evaluatie en duiding van het debat door Toine van den Hoogen. Van den Hoogen is hoogleraar fundamentele theologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (RUN) en tevens de eerste hoogleraar theologie aan het 'department economics' van de Faculteit der Management-wetenschappen aan de RUN, met als leeropdracht 'economics and religion'. Van den Hoogen coördineert aan de RUN een onderzoeksgroep (Religie, Economie en Arbeid – REA) van economen en theologen die een publicatie voorbereidt over MVO.

16.55   afsluiting

17.00   hapjes en drankjes

omhoog

Terug naar openingspagina Werken aan een geloofwaardige economie

home