home

PROJECTEN

WERKEN AAN EEN GELOOFWAARDIGE ECONOMIE

Trainingen 'Kerkelijk Antwoorden op Globalisering'

Inleiding
Geloofwaardige Globalisering

Opgave en informatie

Inleiding

Voor plaatselijk kerkelijk kader en andere geïnteresseerden wordt een training georganiseerd over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van kerken in de context van de huidige economische globalisering. Het doel van deze training is om handvaten te bieden voor plaatselijke actie en bezinning vanuit een geloofsperspectief.

Zaterdag 4 oktober bij Oikos, Mariahoek 17-18 in Utrecht
Dnsdag 25 november bij Oikos, Mariahoek 17-18 in Utrecht

omhoog

Geloofwaardige Globalisering

Door de snelle veranderingen die globalisering met zich meebrengt worstelen veel plaatselijke gemeenten en parochies met de vraag hoe zij nu vorm kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de training willen we gaan ontdekken dat er vanuit plaatselijke gemeenten en parochies veel meer gedaan kan worden dan soms wordt gedacht. Door uitwisseling van ideeën en ervaringen wordt een eerste aanzet gegeven om zelf plaatselijk aan de slag te gaan. Tijdens de training wordt gewerkt met het speciaal ontwikkelde praktijkboek Geloofwaardige Globalisering! Deelnemers ontvangen dit praktijkboek gratis.

omhoog

Opgave en informatie

De training vindt plaats op zaterdag 4 oktober van 10.30 tot 13.00 uur bij Oikos. Deelname is gratis en voor een broodje na afloop wordt gezorgd. Deze training wordt ook gegeven op dinsdag 25 november van 14.00 tot 16.30 uur bij Oikos.
Opgave graag zo spoedig mogelijk tot uiterlijk 1 week voor betreffende training bij oikos@stichtingoikos.nl of bel 030 - 2361500. Na aanmelding ontvangt u in de week vòòr de training een bevestiging met routebeschrijving en programma.
Voor meer informatie: Caroline Doelman-de Graaf, c.doelman@stichtingoikos.nl, 030 2361500.

Let op: eerdere aankondigingen en locaties van deze training zijn vervallen!

omhoog

Terug naar openingspagina Werken aan een geloofwaardige economie

home