home

PROJECTEN

HANDBOEK ARBEID, ZIN EN GELOOF

Algemeen

  • Oecumenisch opgezet Handboek Arbeid en Kerk
  • Met een uitgebreide verkenning rond wat arbeid is
  • Zowel informatief als voorbeeldgevend met praktisch ABC
  • Meteen toe te passen in parochies en gemeenten

Het nieuwe Handboek 'Arbeid, zin en geloof' legt verbindingen tussen arbeid en kerk. Dit Handboek is bedoeld voor zowel de geïnteresseerden op het brede terrein van arbeid als ook voor diegenen die in de geloofsgemeenschap iets met het thema arbeid willen doen.
Het is zowel een informatief als een praktisch boek. Interessant is de uitvoerige verkenning van wat arbeid nu eigenlijk is. Deze vraag wordt bekeken vanuit sociologisch, theologisch, bijbelkundig, historisch, filosofisch en taalkundig gezichtspunt. Daarna volgt er een beschrijving van de vier werkvelden van de kerk: liturgie en eredienst, diaconie, pastoraat, catechese en toerusting. Telkens wordt verkend hoe arbeid in deze werkvelden van de kerk een rol speelt dan wel een rol kan spelen. Met dit unieke Handboek kan men meteen aan het werk. Bij elk werkveld volgen een aantal werkvormen voor professioneel en vrijwillig kerkelijk kader.
Dit boek hoeft niet van kaft tot kaft gelezen te worden. Het is zo opgezet dat er gemakkelijk informatie over arbeid kan worden opgezocht. De werkvormen nodigen uit tot toepassing in de praktijk. Achterin vindt men een praktisch ABC en uitgebreide registers. De redactie bestaat uit drs. Hub Crijns, dr. Trinus Hoekstra, dr. Jan Jonkers, drs. Jet Schouten en drs. Marije van Dodeweerd (eindredactie).

Op 29 september is het handboek Arbeid en Kerk 'Arbeid, zin en geloof' gepresenteerd. Er komt binnenkort een verslag van deze bijeenkomst.

Het Handboek Arbeid en Kerk kost € 20,- exclusief portokosten.
Klik hier om het te bestellen.

Terug naar openingspagina handboek arbeid, zin en geloof

home