home

PROJECTEN

HANDBOEK ARBEID, ZIN EN GELOOF

Inhoudsopgave

Voorwoord - Joop Roebroek

Inleiding - Jan Jonkers, Jet Schouten

1. Wat is arbeid?

1.1. Inleiding: hoe dit hoofdstuk te gebruiken? - Jet Schouten
1.2. Wat is arbeid? - Jan Jonkers
1.3. Wat steekt er achter het begrip arbeid? - Hub Crijns
1.4. Functies van arbeid - Jan Jonkers
1.5. Arbeidsethos - Jet Schouten
1.6. Arbeid en Bijbel - Hub Crijns
1.7. Arbeid in de taal van de Bijbel - Jet Schouten
1.8. Katholiek spreken over arbeid - Jan van der Wal
1.9. Protestants spreken over arbeid - Herman Noordegraaf

2. Pastoraat en arbeid

2.1. Inleiding: hoe dit hoofdstuk te gebruiken? - Jet Schouten
2.2. Pastoraat en arbeid - Hub Crijns, Trinus Hoekstra, Jan Jonkers, Jet Schouten
2.3. Arbeidspastoraat - Hub Crijns, Trinus Hoekstra, Anne Kooi
2.4. Jeugdwerkloosheid! ... Een uitdaging voor de kerken? - Trinus Hoekstra
2.5. Werkvormen pastoraat en arbeid - Jet Schouten
2.5.1. Arbeid in het pastoraat: gesprekssuggesties
2.5.2. Bespreking van arbeid op een of meer bijeenkomsten
2.5.3. Jongeren (16 plus) in gesprek over (flexibele) arbeid
2.5.4. Jongeren in gesprek over jeugdwerkloosheid
2.5.5. Het bedrijfsbezoek
2.5.6. Groepsbedrijfsbezoek of thematisch bedrijfsbezoek
2.5.7. Zingeving en arbeid
2.5.8. Bedrijfsstage en exposure
2.5.9. Fototentoonstelling
2.5.10. Rouw en arbeid
2.5.11. Rouw op de werkvloer

3. Diaconie en arbeid

3.1. Inleiding: hoe dit hoofdstuk te gebruiken? - Jet Schouten
3.2. Diaconie en arbeid - Jet Schouten
3.3. Diaconie: geloof en samenleving - Jozef Wissink
3.4. Werkvormen diaconie en arbeid - Hub Crijns, Jet Schouten
3.4.1. Bijeenkomst verarming en verrijking
3.4.2. Belangenbehartiging en actie
3.4.3. Diaconale prijzen
3.4.3.1. Weer aan de slag… als schaapsherder
3.4.3.2. Het jongerenproject CUNO: ‘Hoe kan ik voor jou een naaste zijn?’
3.4.4. Langs de diaconale meetlat
3.4.5. Diaconaal spreekuur
3.4.6. Werken van barmhartigheid
3.4.7. Diaconaal huisbezoek
3.4.8. Diaconale klusdienst
3.4.9. Themabijeenkomst: Millenniumdoelen
3.4.10. Arbeidsvitaminen, een serie bijeenkomsten

4. Liturgie, eredienst en arbeid

4.1. Inleiding: hoe dit hoofdstuk te gebruiken? - Jan Jonkers
4.2. Liturgie, eredienst en arbeid - Jan Jonkers
4.3. Zorg en ‘gender’ in kerk en liturgie - Barbara Leijnse
4.4. Werkvormen liturgie, eredienst en arbeid - Jan Jonkers
4.4.1. Rust na arbeid
4.4.2. Werk en zingeving
4.4.3. Psalmen zingen de lof op Gods arbeid
4.4.4. Bidden voor arbeid
4.4.5. Arbeid verbeeld
4.4.6. Avondgebed
4.4.7. Een beroepenprocessie
4.4.8. Arbeidsvreugde
4.4.9. Een statie en ommegang met foto’s
4.4.10. Arbeid en uitvaart
4.4.11. Christen-zijn en bidden op het werk
4.4.12. Vier de Quatertemperdagen
4.4.13. Bid- en Dankdag en Zondag van de Arbeid

5. Catechese, toerusting en arbeid

5.1. Inleiding: hoe dit hoofdstuk te gebruiken? - Jan Jonkers
5.2. Catechese, toerusting en arbeid - Jan Jonkers
5.3. Catechese, jongeren en arbeid - Ingrid de Zwart
5.4. Werkvormen catechese, toerusting en arbeid - Hub Crijns, Jan Jonkers
5.4.1. Arbeid en deugden
5.4.2. Arbeid en barmhartigheid
5.4.3. Symbolenspel
5.4.4. In gesprek over de Bijbel
5.4.4.1. Gesprek over Lucas 16:1-13
5.4.4.2. Gesprek over 2 Kronieken 1:7-13
5.4.4.3. Gesprek over Deuteronomium 5:12-15 en Marcus 2:23-28
5.4.4.4. Gesprek over Mattheüs 6:19-34
5.4.4.5. Gesprek over Mattheüs 20:1-16
5.4.5. Werken met foto’s
5.4.6. Werken met stellingen
5.4.7. Beroepenkwartet
5.4.8. De expertmeeting
5.4.9. Het Zin in Werk Spel
5.4.10. Werken met christelijke visies op arbeid
5.4.11. Bespreking van bijdragen in dit Handboek
5.4.12. Theaterstuk de waarden van arbeid

6. Praktisch abc

6.1. Inleiding: hoe dit hoofdstuk te gebruiken? - Jan Jonkers
6.2. Praktisch abc - Jan Jonkers

Literatuur

Registers

Personenregister
Zakenregister
Register van Bijbelverwijzingen
Personalia auteurs, meelezers en eindredacteur
De fotoserie

Terug naar openingspagina handboek arbeid, zin en geloof

home