home

PROJECTEN

HANDBOEK ARBEID, ZIN EN GELOOF

VERSLAGBOEK HANDBOEK ARBEID EN KERK SUCCESVOL GEPRESENTEERD

Hub Crijns

Een impressie
Verslagen downloaden

Een impressie

"Alphons Ariëns mag zonder meer gezien worden als de founding father van het arbeidspastoraat." "Menselijke arbeid, betaalde of onbetaald, maakt het leven mogelijk; de arbeid bedoelt de schepping te bewerken en haar tegelijkertijd te bewaren of erover te waken." "In een gezonde christelijke gemeenschap zal echter de wereld van de arbeid niet uit beeld verdwijnen." "Is arbeid nu ten diepste een zegen of een vloek?"

Op een mooie vrijdagmorgen en vroege middag ontspon zich op 29 september onder de leiding van Hub Crijns, directeur landelijk bureau DISK en auteur van 'Arbeid, zin en geloof. Handboek Arbeid en Kerk' een boeiend gesprek over de relaties die er zijn tussen arbeid, geloven en kerken. Joop Roebroek, voorzitter van landelijk bureau DISK, bood het Handboek Arbeid en Kerk voor een publiek van 55 mensen aan vertegenwoordigers van de kerken aan. Hij maakte een vergelijking met de priester Alphons Ariëns, de eerste arbeidspastor in Nederland. "Voor hem was de band tussen geloof en arbeid vanzelfsprekend en in zijn leven is die band de motor voor vele activiteiten van missionaire en diaconale aard; activiteiten die hem ook echt tot een belangrijke historische figuur hebben gemaakt." Het Handboek haalt op basis van de ervaringen uit het arbeidspastoraat die vanzelfsprekende verbindingen terug.
Ds. Jan-Gerd Heetderks, de synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland, ging in zijn reactie in op het bijbelse perspectief van arbeid. "Vanuit zijn genereuze blik geeft dit op alle menselijke inspanningen van hart, hoofd en handen een bevrijdend karakter… dat we kunnen verbinden met de concrete arbeidssituaties van hier en nu, van uit en thuis."
Bisschop Gerard de Korte reageerde namens de r.-k. Bisschoppenconferentie. Het nieuws van de dag is dat hij sinds deze maand de nieuwe bisschopreferent voor Kerk en Samenleving en Diaconie is namens de Bisschoppenconferentie. Hij signaleerde dat de relatie tussen kerk, geloof en arbeid niet direct waarneembaar zijn in het leven van parochies. "De boodschap van het evangelie heeft ook implicaties voor het openbare leven, ook implicaties voor de wereld van de arbeid en arbeidsverhoudingen. De relatie van de wereld van de arbeid met de pastorale, liturgische, catechetische en diaconale activiteiten ligt voor het oprapen, zo blijkt uit het Handboek Arbeid en Kerk."
Ds Ineke Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, signaleerde het oecumenisch karakter van het Handboek. Ze stelde een aantal vragen rond de relaties tussen arbeid en kerken. "Juist in onze samenleving die zo eenzijdig gefocust is op betaalde arbeid kunnen de kerken vanuit hun traditie zinnige bijdragen leveren aan de bezinning op arbeid, op de grote waarde ervan, maar ook op de beperkingen ervan, en op de voorwaarden waaronder arbeid menswaardig is en kan bijdragen aan zingeving in het leven van mensen."
En alle sprekers wensten hun kerk, hun gemeenten en parochies toe dankbaar gebruik te maken van het aangeboden Handboek Arbeid en Kerk.

omhoog

Verslagen downloaden

Er is een langer artikel van Hub Crijns beschikbaar als samenvatting van hetgeen tijdens de presentatie van het Handboek Arbeid en Kerk besproken is.
Klik hier om dit artikel 'Waarom arbeid bij kerk hoort en andersom' te downloaden.

Tijdens de presentatie is gediscussieerd over de stelling 'Een kerk zonder arbeid is zichzelf niet' onder impuls van Herman Noordegraaf en Toine van den Hoogen. Trinus Hoekstra heeft van dit debat een artikel gemaakt.
Klik hier om het artikel 'De ZIN van Kerk en Arbeid óf Arbeid en Kerk?' te downloaden.

Op 29 september is het Handboek Arbeid en Kerk 'Arbeid, zin en geloof' gepresenteerd.
Klik hier voor het verslagboek van deze bijeenkomst in pdf-formaat (972 kb).

omhoog

Terug naar openingspagina handboek arbeid, zin en geloof

home