home

JAARVERSLAGEN
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2000
Coalities in de netwerksamenleving

  • link naar jaarverslag 2000Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag te downloaden in Word 6.0-opmaak (112 Kb).
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Coalities in de netwerksamenleving
  • U kunt hier verder lezen voor een korte beschouwing over het jaarverslag.

Jaarverslag 2000

Het jaarverslag 2000 opent met de beschouwing 'Coalities in de netwerksamenleving'. In veel gesprekken binnen het arbeidspastoraat valt wel een keer het woord 'bondgenootschap' of 'netwerk' of een woord dat daarmee samenhangt. Arbeidspastores zijn netwerkers, maken verbindingen tussen kerk en werk, tussen arbeid en geloof.

De globaliserende economie vormt het decor voor de Nederlandse samenleving, die snel verandert. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de visies op arbeid. Het debat rond zingeving en ethische reflectie groeit, hetgeen zich uit in bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de Nederlandse kerken veranderen, met name door overlevingsprocessen, die leiden tot reorganisaties. Arbeidspastoraat DISK wordt in deze veranderingen meegenomen en denkt na over de eigen missie. Vanuit een presentie bij mensen in situaties van betaald en onbetaald werk, en met hulp van een voortdurende reflectie, denken en doen we (presentatie) in kerk en samenleving mee in de vragen rond betekenis van arbeid, zorg en inkomen. Deze vorm van pastoraat is kerkelijk, en volgt tegelijk de netwerken waarlangs mensen hun zoektochten naar zingeving en betekenisgeving maken.

omhoog

Drie economische principes

Een rode draad in de DISK-visie is om consequent over drie economische principes te spreken. Het gaat om de principes ruil, herverdeling en wedeerkerigheid (of gift). We merken verder op dat de economische deelsystemen die er uit voortkomen in onbalans zijn. De economische waarden uit het deelsysteem ruil overstemmen de waarden uit de andere deelsystemen. we maken deel uit van het maatschappelijk middenveld, waarbinnen we deze discussie voeren rond een kritische agenda, die grenzen stelt, en een agenda van verlangen, die perspectieven aangeeft. Het gaat ons daarbij niet om een belerende of vermanende inzet, maar vooral om een lerende. In die praktijk vormen we met groepen of organisaties die hetzelfde willen, coalities of bondgenootschappen.

De keuze voor deze inzet komt voort uit de gelovige betrokkenheid vna het arbeidspastoraat bij mensen die loonarbeid verrichten of daarvan om welke reden dan ook uitgesloten zijn. Vanuit die betrokkenheid probeert arbeidspastoraat DISK op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, met de mogelijkheden en beperkingen die we als kleine organisatie hebben, de sociaal-economische veranderingen van binnenuit te volgen "vanwege de kerken".

Vanuit dit inhoudelijk perspectief is door ons in 2000 gewerkt. Het jaarverslag geeft in grote lijnen weer: het ondersteunen van het netwerk van arbeidspastores, het activeren en toerusten van kerken, de deelname aan het publieke debat. Voorts komen in beeld de activiteten van projecten waar we actief in participeren, o.a. 'Om sociale gerechtigheid', Alliantie voor sociale rechtvaardigheid' en 'Bevrijde tijd - deelnemen aan de 24-uurseconomie'. Het slot beschrijft de activiteiten van landelijk bureau DISK als uitgever en als werkplaats.

Dr. J.M. Roebroek, voorzitter
Drs. H.J.G.M. Crijns, directeur

omhoog

home