home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2001
Bezieling en ontgrenzing

  • koppeling naar jaarverslag 2001 in WordKlik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2001 te downloaden in Word-opmaak (167 kb).
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Bezieling en ontgrenzing
  • Hier kunt u verder lezen voor een korte beschouwing over het jaarverslag:

Jaarverslag 2001

Het jaarverslag van landelijk bureau DISK over 2001 opent met de beschouwing 'Bezieling en ontgrenzing'. In veel gesprekken binnen het arbeidspastoraat valt wel een keer het woord 'globalisering' of 'mondialisering' of een woord dat daarmee samenhangt. De globaliserende economie vormt het decor voor ook de Nederlandse samenleving. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de visies op arbeid en ondernemen. Naast dit economische debat groeit de discussie rond zingeving en ethische reflectie, hetgeen zich uit in bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen. De woorden ‘bezieling’ en ‘spiritualiteit’ zijn bijna standaard geworden in de literatuur over management. Bestuur en team duiden globalisering als een proces van ontgrenzing én begrenzing en verkennen mogelijkheden en valkuilen van de ermee samenhangende flexibilisering en de bezieling, die daartoe nodig is.

Andere veel gebruikte woorden in het arbeidspastoraat zijn die van ‘reorganisatie en bezuiniging’. In het bedrijfsleven zijn deze woorden schering en inslag, en tegenwoordig ook binnen de kerken. In het jaar 2001 zijn de gevolgen zichtbaar geworden, die de veranderingen in de kerkelijke structuren hebben voor de organisatie en taak van het landelijke en regionale arbeidspastoraat. Terwijl bestuurlijk en organisatorisch het landelijk bureau DISK de veranderingen goed doorstaat, toont het netwerk van arbeidspastoraat serieuze verschijnselen van erosie. De zeven rooms-katholieke bisdommen en de Samen-op-Weg kerken reorganiseren en het arbeidspastoraat reorganiseert mee. Deze reorganisaties roepen uithollende verschijnselen op. Het personeelsverloop is zorgwekkend. Toekomstperspectieven zijn aanwezig, maar de wegen er naar toe zijn grillig en moeilijk te begaan.

Ondanks deze organisatorische moeizaamheid blijft het plaatselijke arbeidspastoraat zich vanuit een gelovige betrokkenheid inzetten bij mensen, die loonarbeid verrichten of daarvan om welke reden dan ook uitgesloten zijn. Vanuit een presentie bij mensen in situaties van betaald en onbetaald werk en met hulp van een voortdurende reflectie presenteren we vragen rond betekenis van arbeid, zorg en inkomen in kerk en samenleving. Deze vorm van pastoraat is kerkelijk, en volgt tegelijk de netwerken, waarlangs mensen hun zoektochten naar zingeving en betekenisgeving maken. Op grond van deze betrokkenheid poogt Arbeidspastoraat DISK, op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau, met de mogelijkheden en beperkingen die we als kleine organisatie hebben, de sociaal-economische veranderingen van binnenuit te volgen "vanwege de kerken".

Vanuit deze contexten is door het landelijk bureau DISK in 2001 gewerkt. Het jaarverslag geeft de grote lijnen weer: het ondersteunen van het netwerk van arbeidspastores; het activeren en toerusten van kerken; de deelname aan het publieke debat. Voorts komen in beeld de activiteiten van de projecten, waar we actief in participeren, o.a. 'Om sociale gerechtigheid', 'Alliantie voor sociale rechtvaardigheid', en 'Bevrijde Tijd. Deelnemen aan een 24-uurseconomie'. Het slot beschrijft de activiteiten van het landelijk bureau DISK als uitgever en als werkplaats. Bestuur en team hopen u met dit jaarverslag voldoende inzicht te geven in het verrichte werk en zijn graag bereid tot mondelinge of schriftelijke toelichting.

‘Bezieling en ontgrenzing. Flexibilisering als de binnenkant van globalisering. Jaarverslag landelijk bureau DISK 2001’. Wie meer exemplaren wil hebben, kan die tegen de verzendkosten opvragen bij ons bureau: Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch tel. 073 - 6128201. Zie ook de bestellijst: bestelformulier

omhoog

home