home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2003
Respect als sleutel tot solidariteit

  • koppeling naar jaarverslag 2003 in WordKlik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2003 te downloaden in Word-opmaak (206 kb).
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Respect als sleutel tot solidariteit
  • Hier kunt u verder lezen voor een korte beschouwing over het jaarverslag:

Jaarverslag 2003

Ons jaarverslag 2003 opent met de beschouwing 'Respect als sleutel tot solidariteit'. Met deze beschouwing verbinden we ervaringen en thema's, waar we het afgelopen jaar mee zijn bezig geweest. Een jaar met de nasleep van de turbulente verkiezingen van mei 2002, herhaald in januari 2003, met een voortgaande economische crisis, het vertrek van maakwerk naar lage lonenlanden, een groeiende (jeugd)werkloosheid, en een nieuw kabinet dat sterk gaat bezuinigen. Ook kerken voelen hoe het afnemend ledental een krimpeconomie op gang brengt. Hoe blijft het contact tussen kerken en de samenleving op gang? In het essay gaan we na hoe solidariteit een levenskenmerk is van een samenleving, waarin mensen, maatschappelijk middenveld en ondernemingen en overheid belangrijke rollen vervullen. Respect voor elkaars eigenheid en rol helpt solidariteit vorm te geven.

Het essay is een uitwerking van ons mission statement. "In het bijbelse visioen van gerechtigheid en vrede is sprake van een gemeenschap waar niemand buiten valt en niemand tekort komt, omdat niemand er leeft ten koste van maar instaat voor anderen. Dit visioen van gerechtigheid door solidariteit vormt het hart van de missie van landelijk bureau DISK: verlangen naar en werken aan een wereld waarin mensen in daadwerkelijke gemeenschap, betrokkenheid en solidariteit leven. Geïnspireerd door dit bijbelse visioen beschouwt het landelijk bureau DISK het als haar opdracht om de kerken te stimuleren, te ondersteunen en toe te rusten in hun evangelische roeping om in woord en daad te getuigen van het aanbreken van de heerschappij van gerechtigheid en vrede van God in en voor deze wereld. Ten aanzien van deze opdracht ligt de expertise van DISK op het terrein van sociaal-economische aangelegenheden, in het bijzonder rond de thematiek van arbeid, inkomen en zorg op het snijvlak van geloof en arbeid, kerk en bedrijf / instelling en theologie en economie."

Vanuit deze contexten en het mission statement is door ons in 2003 gewerkt. Het jaarverslag geeft de grote lijnen weer: het ondersteunen van het netwerk van arbeidspastores; het activeren en toerusten van kerken en de deelname aan het publieke debat. Voorts komen in beeld de activiteiten van de projecten, waar we actief in participeren, onder meer 'Leven in waardigheid' en de Alliantie voor sociale rechtvaardigheid. Het verplaatsen van het secretariaat van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA naar landelijk bureau DISK betekent aan het begin van het jaar een belangrijke uitbreiding van onze activiteiten. Het slot beschrijft de activiteiten van het landelijk bureau DISK als uitgever en als werkplaats.

omhoog

Dienst van gerechtigheid door solidariteit
Jaarverslag 2002

Bezieling en ontgrenzing
Jaarverslag 2001

Coalities in de netwerksamenleving
Jaarverslag 2000

omhoog

home