home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2005
Vervlogen solidariteit?

  • Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2005 te downloaden in Word-opmaak (121 kb).
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Vervlogen solidariteit?
  • Lees hier verder voor een korte beschrijving van het jaarverslag 2005.

Vervlogen solidariteit?

Het jaarverslag 2005 opent met de titelgevende beschouwing 'Vervlogen solidariteit' van voorzitter Joop Roebroek. Het thema solidariteit is de rode draad door al onze activiteiten en thema's, waarmee we het afgelopen jaar actief zijn geweest.
Eind 2002 hebben we ons mission statement als volgt verwoord: "In het bijbelse visioen van gerechtigheid en vrede is sprake van een gemeenschap waar niemand buiten valt en niemand tekort komt, omdat niemand er leeft ten koste van maar iedereen instaat voor anderen. Dit visioen van gerechtigheid door solidariteit vormt het hart van de missie van landelijk bureau DISK: verlangen naar en werken aan een wereld waarin mensen in daadwerkelijke gemeenschap, betrokkenheid en solidariteit leven. Geïnspireerd door dit bijbelse visioen beschouwt het landelijk bureau DISK het als haar opdracht om de kerken te stimuleren, te ondersteunen en toe te rusten in hun evangelische roeping om in woord en daad te getuigen van het aanbreken van de heerschappij van gerechtigheid en vrede van God in en voor deze wereld. Ten aanzien van deze opdracht ligt de expertise van DISK op het terrein van sociaal-economische aangelegenheden, in het bijzonder rond de thematiek van arbeid, inkomen en zorg op het snijvlak van geloof en arbeid, kerk en bedrijf of instelling en theologie en economie."
Die identiteit hebben we overeind gehouden in het jaar 2005. Onze activiteiten groeperen we meestal rond drie kerntaken: ondersteunen van onze netwerken van DISK en de arme kant, toerusten en activeren van kerken en deelname aan het publieke debat. Onze projecten en campagnes hebben meestal deze drie taken in zich. We zetten daarbij vooral onze expertise in: ervaringen van de praktijk van arbeidspastoraat, banden met katholieke en protestantse tradities, kennis van sociaal-economische thema's en een landelijk netwerk. Dat uit zich in drie kwaliteiten: begeleiding, bezinning en activering. De activiteiten van dit jaar getuigen dat die expertise veel gevraagd wordt, hetgeen een meetbaar positief resultaat is.
Onze bijeenkomsten en activiteiten trekken een publiek, dat bewust met sociaal-economische thema's in relatie tot geloof en handelen bezig is. Verschillende projecten leiden tot publicaties en we geven verschillende tijdschriften uit. In de media klinkt onze stem herhaaldelijk door.
Het jaarverslag 2005 sluit af met een kort overzicht van de organisatie en kent enkele bijlagen: bestuurssamenstelling, lijst van media activiteiten en een opsomming van de kerncijfers.

Hub Crijns

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home