home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2006
Millenniumdoelen en Accra-scan

  • Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2006 te downloaden in Word-opmaak (590 kb).
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Millenniumdoelen en Accra-scan
  • Lees hier verder voor een korte beschrijving van het jaarverslag 2006.

Millenniumdoelen en Accra-scan

Het jaarverslag 2006 opent met de titelgevende beschouwing 'Millenniumdoelen en Accra-scan' door de directeuren Hub Crijns en Trinus Hoekstra. Het debat over arbeid en solidariteit vormt een rode draad in het werk van het jaar 2006. Rondom arbeid is in 2006 het werk aan het project Handboek Arbeid en Kerk voltooid met de presentatie van Arbeid, zin en geloof. Handboek Arbeid en Kerk en het verslagboek van deze presentatie. Het debat over solidariteit heeft vorm gekregen in het bestuur, in het inleidend essay Vervlogen solidariteit door voorzitter Roebroek op het jaarverslag 2005 en door onze participatie aan het studieboek Solidariteit in de polder? Armoede en sociale uitsluiting in Nederland bezien vanuit de economie en de theologie, dat in december 2006 verschijnt.
Evenzo vormt het werken met de Millenniumdoelen van de VN en de Verklaring over geloof en economie van de World Alliance of Reformed Churches (WARC) uit 2004 een belangrijk aandachtspunt in het werkjaar 2006. De Millenniumdoelen en de WARC Verklaring geven het debat rond arbeid en solidariteit een internationale context en oriëntatie.

Het jaarverslag 2006 verwijst naar het vastgestelde beleid en vat de werkplannen voor 2006 kort samen. Vervolgens komt de uitvoering in beeld door middel van een korte presentatie van de voornaamste projecten en activiteiten. Hieruit blijken de drie kerntaken: het ondersteunen van onze netwerken van DISK en de arme kant, het toerusten en activeren van kerken en het deelname aan het publieke debat. Onze projecten en campagnes hebben meestal deze drie taken in zich. We zetten daarbij vooral onze expertise in: ervaringen van de praktijk van arbeidspastoraat, banden met katholieke en protestantse tradities, kennis van sociaal-economische thema's en een landelijk netwerk. Dat uit zich in drie kwaliteiten: begeleiding, bezinning en activering. De activiteiten van dit jaar getuigen dat die expertise veel gevraagd wordt, hetgeen een meetbaar positief resultaat is.
Onze bijeenkomsten en activiteiten trekken een publiek, dat bewust met sociaal-economische thema's in relatie tot geloof en handelen bezig is. Verschillende projecten leiden tot publicaties en we geven verschillende tijdschriften uit. In de media klinkt onze stem herhaaldelijk door.
Het jaarverslag 2006 sluit af met een kort overzicht van de organisatie en kent enkele bijlagen: bestuurssamenstelling, lijst van media activiteiten en een opsomming van de kerncijfers.

Hub Crijns

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home