home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2007
De spiritualiteit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  • Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2007 te downloaden in Word-opmaak (171 kb).
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    De spiritualiteit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Lees hier verder voor een korte beschrijving van het jaarverslag 2007.

De spiritualiteit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het jaarverslag 2007 opent met de titelgevende beschouwing 'De spiritualiteit van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen'. Het debat over de drie dimensies van MVO, die van mensen en solidariteit, milieu en duurzaamheid en economie en winstgevendheid vormt een rode draad in het werk van het jaar 2007. We zijn een eind gevorderd in het ontwikkelen van een mini-duurzaamheidscan voor parochies en gemeenten. Het interviewen van twintig arbeidspastores over hun levens- en werkverhaal is op het einde van het jaar afgerond.
Het jaarverslag 2007 verwijst naar het vastgestelde beleid en vat de werkplannen voor 2007 kort samen. Vervolgens komt de uitvoering in beeld door middel van een korte presentatie van de programma's, met daarin de verschillende projecten en activiteiten. Hieruit blijken de drie kerntaken: het ondersteunen van onze netwerken van DISK en de Arme kant van Nederland/EVA, het toerusten en activeren van kerken en de deelname aan het publieke debat. Onze projecten en campagnes hebben alle deze drie taken in zich. We zetten daarbij vooral onze expertise in: ervaringen van de praktijk van arbeidspastoraat, banden met katholieke en protestantse tradities, kennis van sociaal-economische thema's en een landelijk netwerk. Dat uit zich in drie kwaliteiten: begeleiding, bezinning en activering. De activiteiten van dit jaar getuigen dat die expertise veel gevraagd wordt, hetgeen een meetbaar positief resultaat is.
Onze bijeenkomsten en activiteiten trekken een publiek, dat bewust met sociaal-economische thema's in relatie tot geloof en handelen bezig is. Verschillende projecten leiden tot publicaties en we geven verschillende tijdschriften uit. In de media klinkt onze stem herhaaldelijk door.
Het jaarverslag 2007 sluit af met een kort overzicht van de organisatie en kent enkele bijlagen: bestuurssamenstelling, lijst van media activiteiten en een opsomming van de kerncijfers. We bereiken veel mensen en hebben een groot draagvlak.

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home