home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2009
Werkloosheid, duurzaamheid en geloof

  • jaarverslag 2008Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2009 te downloaden in Word-opmaak (211 kb).
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Werkloosheid, duurzaamheid en geloof
  • Lees hier verder voor een korte beschrijving van het jaarverslag 2009.

Werkloosheid, duurzaamheid en geloof

In het openingsessay Werkloosheid, duurzaamheid en geloof gaan we vooral in op de economische crisis en werkloosheid, die in 2009 ontstond als gevolg van de internationale kredietcrisis. We zoeken naar oorzaken en onderkennen de gevolgen, waarbij we mee zoeken naar de kansen die deze crisis biedt met het oog op het werken aan een meer duurzame economische ordening. In juni hebben we een handreiking over de Kredietcrisis en de rol van kerken gepubliceerd, die op het einde van het jaar wordt herdrukt. Eind 2009 werken we tevens hard door aan ons jaarthema voor 2010: Werkloosheid: kerende kansen….

In ieder geval worden gevolgen zichtbaar in toenemende werkloosheid en verminderen de kansen om de aanwezige armoede in Nederland te verkleinen. Met het programma ‘Geloof, verarming en verrijking’ zijn de werkplannen voor het eerste jaar ‘Roep om gerechtigheid’ uitgevoerd. De presentatie van drie boeken zijn actuele hoogtepunten: het Dossier Armoede in Nederland in februari, de handreiking Eerste Hulp Bij Schulden tijdens het Symposium Kerk en Schuldhulp in april, en het interviewboek Zij wil vooruit in november. Ongeveer een op de tien Nederlanders kent armoede en als er de situatie van werkende armen wordt bij geteld, stijgt het aantal naar bijna een op de acht.

Tijdens het jaar is ook een derde programmalijn verder ontwikkeld, die we Naar een interkerkelijk diaconaal netwerk genoemd hebben. Landelijk is er vooral aan katholieke kant een leemte zichtbaar, terwijl ook andere kerken dan de Protestantse Kerk in Nederland aangeven op het sociaal-economische en diaconale terrein niet alle kennis in huis te hebben. Het zich ontwikkelende oecumenische diaconale programma probeert hierin met concrete activiteiten en samenwerkingsrelaties te voorzien.

Met plezier bieden wij namens het bestuur het hiernavolgende jaarverslag aan, dat naast onze inhoudelijke impressie over het jaar, zoals tot uitdrukking komend in het openingsessay, ingaat op werkplannen, de behaalde resultaten wat activiteiten en projecten betreft, de behaalde resultaten in de media, en de terugblik op de organisatie in 2009. In de bijlagen treft u overzichten aan van de samenstelling van bestuur en team, treffers in de media en het jaaroverzicht in behaalde kerngetallen samengevat

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home