home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2010
Werkloosheid, duurzaamheid en geloof

  • jaarverslag 2010Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2010 te downloaden in Word-opmaak (211 kb).
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Werkloosheid, schulden en armoede
  • Lees hier verder voor een korte beschrijving van het jaarverslag 2010.

Werkloosheid, schulden en armoede

Het openingsessay Werkloosheid, schulden en armoede gaat in op de economische crisis, werkloosheid en de schulden van huishoudens, die in 2010 voortduren als gevolgen van de internationale kredietcrisis. We verkennen de situatie, geven kort resultaten weer van het onderzoek naar diaconale hulp, dat kerken in 2010 verricht hebben en gaan in op hetgeen kerken kunnen doen.

Vanuit het programma ‘Geloof, Economie en Duurzaamheid’ openen we het jaar met de handreiking Werkloosheid: kerende kansen…, waarmee tegelijk onze inzet van dit jaar is meegegeven. De handreiking dient tevens voor biddag en dankdag voor gewas en arbeid in maart en november en de zondag van de arbeid op 2 mei. In juni verschijnt de handreiking Landbouw, voedsel en duurzaamheid. In september oogsten we een belangrijke kern van dit programma door de presentatie van het boek Beroep en bezieling. Pastores in gesprek met mensen op de werkvloer.
 
Met het programma ‘Geloof, verarming en verrijking’ zijn de werkplannen voor het tweede jaar ‘Roep om gerechtigheid’ uitgevoerd. De presentatie van twee boeken zijn actuele hoogtepunten: de handreiking Armoede en recht doen. Helpen onder protest in de praktijk in juni, en het onderzoek naar diaconale hulp van kerken Armoede in Nederland 2010 in november. Ongeveer een op de acht Nederlanders kent armoede en een deel daarvan wendt zich tot de kerken voor hulp.

Het jaar 2010 is het eerste werkjaar van een derde programma, dat we ‘Naar een interkerkelijk diaconaal netwerk’ genoemd hebben. In dit programma bundelen we onze ondersteuning aan de diaconale en missionaire netwerken van onze ledenkerken. Aan rooms-katholieke kant werken we daarin veel samen met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) en de Diaconale Alliantie. Veel aandacht trekt begin oktober de uitreiking van de Ariëns Prijs voor Diaconie 2010 in het aartsbisdom Utrecht, waarvoor de publicatie Ga en doe evenzo is verschenen. Hub Crijns is de voorzitter van de jury.

De Nederlandse huishoudens ontwikkelen in het jaar 2010 een zorgwekkende schuldenlast. In ons openingsessay brengen we de cijfers in beeld. We raken in samenwerking met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) betrokken bij de ontwikkeling en start van het programma ‘SchuldHulpMaatje’, waar door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van de Motie Ortega-Martijn eenmalige financiën beschikbaar zijn gesteld. In 2010 vormen we binnen de kerken een SchuldHulpMaatje Alliantie (eerst Budgetbuddy Alliantie geheten) en vanaf 1 juli 2011 zijn we actief in het uitvoeren van dit maatjesproject.

Het jaarverslag gaat verder in op werkplannen, de behaalde resultaten wat activiteiten en projecten betreft, de behaalde resultaten in de media, en de terugblik op de organisatie in 2010. In de bijlagen treft u overzichten aan van de samenstelling van bestuur en team, treffers in de media en het jaaroverzicht in behaalde kerngetallen samengevat.

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home