home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2011
Speculatie en spirituele leegte

Jaarverslag DISK 2011
  • Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2011 te downloaden in Word-opmaak.
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Speculatie en spirituele leegte
  • Lees hier verder voor een korte beschrijving van het jaarverslag 2011.

In het openingsessay Speculatie en spirituele leegte gaan we vanuit onze inzet rond geloof, economie en duurzaamheid op een kritische manier in op de functie en rol die het geld heeft in ons economisch systeem, ons denken en doen, ons geloven. Met hulp van analyses van Arend van Leeuwen, Adam Smith, Karl Marx en Hans Achterhuis komen de verschillende manieren in beeld hoe geld ons zicht op en waarnemen van de werkelijkheid bepaalt. En daarmee ook ons zicht op geloven.

Het jaarverslag 2011 verwijst naar het vastgestelde beleid en de werkplannen. De uitvoering komt in beeld door middel van een serie impressies van de voornaamste activiteiten, die tijdens het jaar gedaan zijn. Hieruit blijken de drie kerntaken: het ondersteunen van onze netwerken van Arbeidspastoraat DISK, de Arme kant van Nederland/EVA, en SchuldHulpMaatje, het toerusten en activeren van kerken en de deelname aan het publieke debat en de politieke lobby. Onze vier programma’s hebben in 2011 deze drie taken in zich. We zetten daarbij vooral onze expertise in: ervaringen vanuit de concrete diaconale praktijk, banden met katholieke en protestantse tradities, kennis van sociaal-economische thema’s en een landelijk netwerk. Dat uit zich in drie kwaliteiten: begeleiding, bezinning en activering. De activiteiten van dit jaar getuigen dat die expertise veel gevraagd wordt, hetgeen een meetbaar positief resultaat is.

Vanuit het programma ‘Geloof, Economie en Duurzaamheid’ openen we het jaar met de handreiking Crisis: kans op verandering?, waarmee tegelijk onze inzet van dit jaar is meegegeven. De handreiking dient tevens voor biddag en dankdag voor gewas en arbeid op 9 maart en op 2 november en de zondag van de arbeid op 1 mei 2011. Het project ‘Duurzaamheid & Talenten’ leidt tot een aantal interviews met personen en groepen, die in Ondersteboven gepubliceerd zijn en op de website www.disk-arbeidspastoraat.nl. Van de gesprekken is een niet-gepubliceerde inhoudsanalyse gemaakt. In ontwikkeling zijn verschillende werkinstrumenten. De site www.duurzamekerk.nl is gewijzigd wat indeling betreft en op inhoud geactualiseerd.

Met het programma ‘Geloof, verarming en verrijking’ zijn de werkplannen voor het derde jaar ‘Roep om gerechtigheid’ uitgevoerd. We werken door met de resultaten van het onderzoek naar diaconale hulp van kerken Armoede in Nederland 2010. Ongeveer een op de acht Nederlanders kent armoede en een deel daarvan wendt zich tot de kerken voor hulp. Op 29 september presenteren we het Armoedesignaal 2011 tijdens de Manifestatie ‘Stop de Stapeling’. Tijdens de eerste van de Alliantiedagen 2011 op 14 oktober in Amsterdam presenteren we het onderzoek De Boodschappenmand, waarin we 14 mensen volgen in hun situatie op of rond het minimum. Op het einde van het jaar is de publicatie wegens grote vraag in herdruk.

Het jaar 2011 is het tweede werkjaar van een derde programma, dat we ‘Naar een Interkerkelijk Diaconaal Netwerk’ genoemd hebben. In dit programma bundelen we onze ondersteuning aan de diaconale en missionaire netwerken van onze ledenkerken. Aan rooms-katholieke kant werken we daarin veel samen met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) en de Diaconale Alliantie. Het tijdschrift Diakonie & Parochie is dit jaar volledig vernieuwd wat vormgeving, inhoud en opzet betreft. Hub Crijns is de eindredacteur. Een hoogtepunt in dit programma is op 2 december de presentatie van Diaconie in beweging. Handboek Diaconiewetenschap, waar de redactie zeven jaar aan gewerkt heeft.

De Nederlandse huishoudens ontwikkelen in het jaar 2010 een zorgwekkende schuldenlast en dit beeld zit zich in 2011 voort. We raken in samenwerking met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) betrokken bij de voortzetting van het programma ‘SchuldHulpMaatje’, waar door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van de Motie Ortega-Martijn eenmalige financiën beschikbaar zijn gesteld. In 2010 hebben we binnen de kerken een SchuldHulpMaatje Alliantie (eerst Budgetbuddy Alliantie geheten) gevormd. Vanaf december 2011 sluit de Vincentiusvereniging Nederland bij dit programma aan. Dankzij een succesvolle lobby in de Tweede Kamer kan het programma gedurende het hele jaar 2011 voortgezet worden. Er is heel veel werk verzet binnen dit programma, waardoor op het einde van het jaar SchuldHulpMaatje in 43 plaatsen in Nederland actief is.

Onze bijeenkomsten en activiteiten trekken een publiek, dat bewust met sociaal-economische thema’s in relatie tot geloof en handelen bezig is. Verschillende projecten leiden tot publicaties en we geven verschillende tijdschriften uit. In de media klinkt onze stem herhaaldelijk door.
Het jaarverslag 2011 sluit af met een kort overzicht van de organisatie en kent enkele bijlagen: bestuurssamenstelling, lijst van media activiteiten en een opsomming van de kerncijfers. We bereiken veel mensen en hebben een groot draagvlak.

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home