home

JUBILEUM

35 JAAR ARBEIDSPASTORAAT

Landelijk bureau DISK vierde 35-jarig jubileum op 8 juni 2007

Terugblik

Hub Crijns

Op 5 juni 2007 bestond landelijk bureau DISK 35 jaar. Wie terugkijkt in de geschiedenis van dit bureau zal het unieke van deze verjaardag kunnen begrijpen.
In de loop van het jaar 1971 groeiden de rooms-katholieke en protestantse landelijke bureaus voor het arbeidspastoraat naar elkaar toe. De besturen van de Stichting Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB) en de Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland overlegden volop en besloten in hun vergaderingen van 14 februari 1972 tot samenwerking in een oecumenisch bureau. Daartoe werd een derde stichting in het leven geroepen: de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) en op 10 april 1972 stemden de besturen met de tekst van de statuten voor de nieuwe stichting in. Zo werd op 5 juni van dat jaar de oprichting van de Stichting bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) bij de notaris per akte vastgelegd. In augustus volgde de verhuizing naar Amsterdam. Het bureau werd gevestigd aan de Noordermarkt 26 in het pand, van waaruit de paters kapucijnen al enkele decennia zich inzetten voor bedrijfsapostolaat in Amsterdam.
Inmiddels zijn we vijfendertig jaar later, een behoorlijk stuk geschiedenis verder en is het bureau verhuisd naar 's-Hertogenbosch. Het zevende jubileum is luister bijgezet met een feestmiddag op vrijdag 8 juni 2007. Op deze dag was er bij aanwezigheid van 50 mensen een kort gesprek met kerkelijke vertegenwoordigers.

Onder leiding van Esther van der Panne spraken bisschop Gerard de Korte, referentbisschop Kerk en Samenleving met aandachtsveld Diaconie R.-K. Kerk, dominee Bas Plaisier, scriba Protestantse Kerk in Nederland en bisschop Joris Vercammen, aartsbisschop Oud-Katholieke Kerk in Nederland, over de toekomst van landelijk bureau DISK. In een ander groepsgesprek keken de afscheid nemende voorzitter Joop Roebroek en secretaris Ab Kerssies terug op hun bestuursperiode en de aantredende voorzitter Richard Vissinga en vice-voorzitter Jozef Wissink vooruit.
De protestantse mede-directeur Trinus Hoekstra had eerder een kort inzicht gegeven in 35 jaar geschiedenis van het arbeidspastoraat en de katholieke directeur Hub Crijns over de geschiedenis van 35 jaar landelijk bureau DISK.

Terug naar openingspagina jubileum

omhoog

home

Arbeidspastoraat DISK Landelijk bureau DISK