home

JUBILEUM

35 JAAR ARBEIDSPASTORAAT

DISK studiereeks nr. 42 - Viering van het 35-jarig jubileum landelijk bureau DISK

Inleiding
Historische schetsen en boeiende gesprekken
Bestelgegevens

Inleiding

De besturen van de Stichting Centraal Interkerkelijk Bureau voor het Bedrijfsleven (CIBB), het landelijk bureau voor het protestantse industriepastoraat, en de Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland, het landelijk bureau voor het rooms-katholieke bedrijfsapostolaat, besloten in hun vergaderingen van 14 februari 1972 tot samenwerking in een oecumenisch bureau. Daartoe werd een derde stichting in het leven geroepen: de Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) en op 10 april 1972 stemden de besturen met de tekst van de statuten voor de nieuwe stichting in. Zo werd op 5 juni van dat jaar de oprichting van de Stichting bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) bij de notaris per akte vastgelegd. In augustus volgde de verhuizing naar Amsterdam. Het bureau werd gevestigd aan de Noordermarkt 26 in het pand, van waaruit de paters kapucijnen al enkele decennia zich inzetten voor bedrijfsapostolaat in Amsterdam. Aan de oprichting namen deel: het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, de Doopsgezinden, Baptisten, Gereformeerden, Hervormden, Lutheranen, Remonstranten en Oud-Katholieken. De Christelijke Gereformeerden Kerken traden later toe, haakten af eind jaren tachtig en traden toe als waarnemer medio jaren negentig.
Landelijk bureau DISK bestond op 5 juni 2007 zeven lustra ofwel 35 jaar. Het jubileum is gevoerd met een feestmiddag, waarin DISK tevens afscheid nam van voorzitter Joop Roebroek en Richard Vissinga en Jozef Wissink als het nieuwe leidende duo presenteerde. In DISK Studiereeks 42 wordt het verslag van deze feestmiddag gepubliceerd.

omhoog

Historische schetsen en boeiende gesprekken

Directeur Trinus Hoekstra geeft een korte schets van vijfendertig jaar arbeidspastoraat, terwijl collega Hub Crijns dit doet voor vijfendertig jaar landelijk werk.
Vanuit de deelnemende kerken zijn enkele kerkbestuurders aanwezig. Bisschop de Korte benadrukt "de rol, die DISK speelt, om ons als bisdommen en parochies bij de diaconale en missionaire les te houden. In de bisdommen is een hele reeks van diaconale profielpastores en diaconale werkers, die bij de les gehouden worden, mede door alles wat DISK in beeld brengt. DISK is heel goed in het signaleren, begeleiden, op gang brengen en het aanreiken van instrumenten en methodieken."
Dominee Bas Plaisier vindt het "heel belangrijk dat DISK dat missionair-diaconale bij elkaar legt. Maar ik ben dan ook heel nieuwsgierig hoe dat missionaire vorm krijgt. De uitdaging zal zijn hoe je dat als kerken samen doet, hoe je die zaken werkelijk ook kan combineren. En dan zie ik een mooie toekomst voor DISK."
Aartsbisschop Joris Vercammen wijst op de kracht van de spiritualiteit, die naar voren komt uit het deelnemen aan de missie van God, de Missio Dei. "Voor zo'n bureau als DISK is het belangrijk om die verhalen waar het echt om draait wat het evangelie betreft om die te laten klinken. En daar rond moeten wij kerk vormen. En die verhalen moeten samen met het bijbelse verhaal in het centrum van de kerk staan. Ik denk dat we daar DISK voor nodig hebben."
De afscheidnemende voorzitter Joop Roebroek geeft aan, dat DISK de laatste jaren in moeilijk vaarwater heeft verkeerd en ziet tegelijk een omslag. "De laatste tijd wordt duidelijk dat we ook bij andere organisaties in een breder netwerk aansluiten en er een beweging in de samenleving aanwezig is waar we nog steeds onze plek in kunnen vinden. Ik moet zeggen: daar waar we drie, vier jaar geleden allerlei eindescenario's aan het hoofd hadden, hebben we het laatste jaar heel veel nagedacht over nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Je wordt ook wel gedwongen door de omstandigheden om de vensters open te zetten en verder te kijken en daar nieuwe contactpunten in de netwerken, nieuwe mensen en nieuwe organisaties te vinden die gelijkluidende of in belangrijke mate vergelijkbare boodschap en missies hebben. Ik denk dat DISK op dit moment in deze fase zit. Ik kijk er heel hoopvol naar uit voor de toekomst wat dat betreft."
Ab Kerssies heeft als secretaris afscheid genomen van landelijk bureau DISK. "Ik denk dat het uitermate belangrijk is dat er een plek is in de kerken en in de samenleving waarin geloof en economie op elkaar betrokken worden en kritisch op elkaar betrokken worden. En voor mij is die plek DISK. DISK heeft tot nu toe alle expertise in huis en heeft bewezen dat ze ook op dat punt sterk is."
De nieuwe voorzitter ds. Richard Vissinga toont zich optimistisch. "De wereld van economie en arbeid, van verarming en verrijking, de twee grote programma's van DISK, houden mij bij de les dat deel uitmaken van de kerkelijke wereld en geloven meer inhouden dan opgeslokt raken door allerlei vragen, die zich daar concreet aan mij voordoen en dat geloven met de hele wereld te maken heeft en zeker met de wereld van arbeid en inkomen." Op dit punt hebben we werk genoeg. "Dat DISK er in slaagt om andere wegen te gaan is bijzonder. Er circuleert in het bestuur een notitie over de ontwikkeling naar een landelijk diaconaal bureau waaraan steeds meer behoefte blijkt te bestaan en dat vind ik buitengewoon inspirerend."

omhoog

Bestelgegevens

Hub Crijns en Trinus Hoekstra, e.a., 'Viering van het 35-jarig jubileum landelijk bureau DISK. Wisseling voorzitterschap. Afscheid van bestuurders. Vrijdag 8 juni 2007', DISK Studiereeks 42, Landelijk bureau DISK, 's-Hertogenbosch, ISBN/EAN: 978-90-72951-26-7, 44 pag., prijs € 5,-.

Klik hier om te bestellen (zie 'Arbeidspastoraat'): bestelformulier

Terug naar openingspagina jubileum

omhoog

home