home

PROJECTEN

ARBEIDSPASTORAAT, KERK EN LANDBOUW

Inleiding

Biologische fruitteelt aan de grens

Een oase voor stedelingen

Q-koorts en de intensieve veehouderij

Landbouw, voedsel en duurzaamheid

De rentmeester, de boerin en de aarde

Luister toch naar mijn verhaal

Ervaringen van een agrariër 'in de WAO'

Canto Laboral

Werken aan voedsel

Vogelpest

EHBO ofwel pastoraat bij (agrarische) rampen

Rentmeesterschap in de landbouw

Werkmateriaal

Website arbeidspastoraat Oost-Gelderland

Oecumenisch netwerk kerken en landbouw

Werken in de akkerbouw: zoet of zuur?

home